Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skyde

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
skyde vb., -r, skød, skudt, i sms. skyde-, fx skydeinstruktør, skydekonkurrence

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

skyde verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, skød, skudt [ˈsgyːðə] • præteritum: [ˈsgøðˀ] • præteritum participium: [ˈsgud] norrønt skjóta, oldengelsk sceotan; dannet til en rod med betydningen 'kaste, skyde, jage; ile' 1 affyre et skud med et skydevåben 1.a ramme og evt. dræbe nogen med et skydevåben 1.b sende af sted med stor fart, ofte ved hjælp af et redskab 1.c overført gætte på 1.d overført fotografere; filme – uformelt 1.e overført kritisere; stille kritiske spørgsmål til 1.f overført flirte – gammeldags 2 skubbe til eller presse en del af en mekanisme så den glider frem eller tilbage i en dertil indrettet rille el.lign. 2.a bevæge noget; presse eller skubbe i en bestemt retning fremskudt 2.b overført undlade at tage sig af; stoppe med at tænke på 2.c overført give en anden person ansvaret eller skylden for noget 2.d overført investere; sætte penge i indskyde 2.e overført flytte til et senere tidspunkt; udsætte – uformelt udskyde | fremskyde 3 bevæge sig (i et hurtigt og direkte ryk) 3.a køre eller sejle hurtigt 3.b overført pludselig komme frem eller dukke op; pludselig kunne mærkes • om følelse 3.c overført stikke frem; rage ud 4 sparke eller kaste en bold el.lign. 5 sætte nye skud • om plante ikke være til at skyde igennem overført være (eller foregive at være) urørlig på grund af egen succes; være meget stolt – kendt fra 1951 man skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt talemåde man skal ikke bygge noget på forventninger eller usikre formodninger skyde af 1 sende projektil, raket el.lign. af sted affyre | mere formelt afskyde 1.a sport med et pistolskud angive at et løb er afsluttet eller afbrudt 1.b overført sende hurtigt af sted – uformelt 2 tilintetgøre med et skud skyde en hvid pil efter se skyde en hvid pind efter skyde en hvid pind efter overført opgive ønsket eller drømmen om slå ud af hovedet skyde forbi overført gætte forkert – uformelt skyde genvej 1 benytte en mere direkte og derfor kortere vej til et sted 1.a overført benytte en hurtigere (ofte ringere eller billigere) metode til at nå et mål skyde hjertet op i livet overført tage mod til sig skyde ind 1 med pistolskud eller fyrværkeri markere at noget begynder 2 = indskyde skyde ind under overført bruge som undskyldning skyde i vejret overført blive højere; vokse skyde/kaste til måls skyde eller kaste efter noget i forsøg på at ramme det skyde (køre, sejle, ..) i sænk overført bringe i en ubrugelig, værdiløs eller hjælpeløs tilstand ved en hårdhændet eller aggressiv behandling skyde lyn overført sende et vredt eller temperamentsfuldt blik • om øjne lyne skyde ned 1 ramme med et skud så den eller det pågældende falder om eller styrter ned nedskyde 1.a overført forhindre at noget bliver til virkelighed eller bliver anerkendt – kendt fra 1991 skyde nogen en kugle for panden dræbe nogen ved at skyde vedkommende (i hovedet) skyde nogen noget i skoene (uretmæssigt) rette kritik eller beskyldninger mod nogen; tillægge nogen meninger eller motiver som vedkommende ikke har skyde nytåret ind affyre fyrværkeri for at fejre årsskiftet skyde op (frem,i vejret, ..) 1 overført dukke frem af jorden; vokse frem • om plante 1.a overført hurtigt og i stort antal blive anlagt, blive bygget el.lign. skyde op/frem som paddehatte overført hurtigt få en stor (og uønsket) udbredelse skyde over målet overført ikke være rammende i sine udtalelser; overdrive skyde papegøjen overført være meget heldig; få fat i en eftertragtet person eller genstand – uformelt skyde ryg krumme sin ryg • om firbenede dyr (eller mennesker der står foroverbøjet) skyde/sejle i sænk beskadige et skib ved beskydning, bombardement eller påsejling så det synker sænke skyde sig ind på overført finde frem til det rette ved gentagne forsøg – kendt fra 1962 skyde sig selv i foden overført ved en bevidst handling komme til at skade sig selv – kendt fra 1988 skud i foden skyde/slå en breche i noget overført skade noget; forårsage at noget sættes delvis ud af kraft skyde spurve/gråspurve med kanoner overført bruge alt for stærke midler i forhold til situationen; overdrive; overreagere som skudt ud af en kanon meget hurtigt – uformelt være skudt i overført være forelsket i – uformelt opskyde verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, opskød, opskudt [-ˌsgyˀðə] skyde i vejret; hæve sig i terrænet – sjældent, formelt skyde op

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • skyde: affyre, trække af, give ild, fyre; fusillere, arkebusere, knalde ned, pløkke, plaffe ned; sparke, skubbe; spire, vokse; flirte, filme, øje, kokettere

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • ikke til at skyde igennem ikke til at skyde igennem
  • skyde skyde vb. (1967) (ny brug) indsprøjte, give eller tage en indsprøjtning
  • skyde skyde vb. (1951) (i forbindelsen) ikke til at skyde igennem
  • skyde fra hoften skyde fra hoften vbforb. (1966) (billedlig brug)
  • skyde med spredehagl skyde med spredehagl vbforb. (1993) (billedlig brug)
  • skyde noget ned skyde noget ned vbforb. (1991) (billedlig brug) forhindre at noget gennenføres
  • skyde sig ind på skyde sig ind på vbforb. (1962) (billedlig brug) gradvis nærme sig
  • skyde sig selv i foden skyde sig selv i foden vbforb. (1988) (billedlig brug) handle så man skader sig selv
  • sparke (sende/skyde ..) til hjørne(spark) sparke (sende/skyde ..) til hjørne(spark) forb. (1991) (billedlig brug) udskyde; udsætte; forhale

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
skyde skyde, v. (() skiude. Dumetius.III.80. jf. Dahlerup.SprH.68. Kort.50f.). præs. -er (jf. Jesp.Fon.510. skýder. Høysg.AG.94); præt. skød (smst.) ell. (kbh. (gldgs.), vulg. ell. dial.) skod (Oehl.PSkr. I.178. Blich.(1920).X.21. Bredahl.III.20. Schand.Helga.(1900).31. Esm.I.145. Staun. P.60.121. jf. Rask.Retskr.18(kbh.). Heib.Pros. VIII.414

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

sjutte
Har ordet sjutte nogensinde været debatteret i Sprognævnet? Lige siden Gunnar "Nu" Hansen har dette udsagnsord været brugt om en fodbold der overfladisk ...
skod
Hvorfra stammer ordet skod om en cigaretstump, og hvor gammelt er det?
ganske vist
Jeg har boet i udlandet en del år, men har søgt at holde mit danske ved lige, og jeg var ked af at jeg var den eneste deltager i en oversættelsesøvelse der ...
kardæsk el. kartæske
I forbindelse med en museumsudstilling om krigen i 1864 har vi brug for den korrekte betegnelse for en bestemt projektiltype der anvendtes af datidens ...
prekariat
Hvordan staves ordet prekariat/prækariat? Ordet skulle komme fra engelsk precariat og ses efterhånden i medierne som et begreb der dækker over akademikere, ...

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, februar 1988
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, februar 1993
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1993
Stil
af Jørn Lund, februar 1987
Kort
af Jørn Lund, september 1990
Billedsprog
af Erik Hansen, marts 1993
Kort
af Jørn Lund, november 1992
Klicheer
af Jørn Lund, oktober 1993
Kort
af Jørn Lund, december 1993
Sidst og senest
af Erik Hansen, februar 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

At skyde sig selv i foden
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. oktober 2006
Skyd hjertet op i livet — lad det ikke synke ned i bukserne!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 20. februar 2008
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...
Holland på hjul?
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 17. marts 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Grexit og brexit
af seniorkonsulent Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 26. september 2015
Japanske lommemonstre
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 2. oktober 2016

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Nye ord
Et nyt ord er et ord der ikke har været i sproget før. Men det kan også være et gammelt ord der bruges i en ny betydning
Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Kronik om de kommende ændringer i Retskrivningsordbogen
Berlingske Tidende bragte den 29. april en kronik hvor Dansk Sprognævn svarer på tiltale i forhold til de kommende ændringer i Retskrivningsordbogen.
Tilskud til "læselystprojekter"
Tre forskellige læselystprojekter har modtaget støtte fra regeringens kampagne "læselyst".
Sprogkampagnen Gang i sproget
Gang i sproget-kampagnen som blev skudt i gang tirsdag den 14. september, er blevet godt modtaget.
"Gang i sproget" – på Folkeuniversitetet
I foråret 2011 kan du gå til forelæsninger på Folkeuniversitetet om sprogkampagnen "Gang i sproget", sprogpolitik i Danmark og Dansk Sprognævns arbejde.