Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: sky

Mente du: skyl| skyr| sy| ska | se flere forslag | ske| ski| sko| spy| sy-| -sk

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

1. sky sb., -en, -er, -erne; der er ikke en sky på himlen
2. sky sb., -en (saft der trænger ud af kød ved stegning; stivnet kødsaft)
3. sky ubøj. adj. (tilbageholdende, genert; som let bliver skræmt)
4. sky vb., sky(e)r, skyede, skyet; sky(e)s; sky noget som pesten; stoffet skyr vand; det er begyndt at sky til

Den Danske Ordbog

sky1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈsgyˀ] norrønt ský; dannet til en rod med betydningen 'dække, hylle' 1 afgrænset, hvidlig eller grålig masse af fortættet vanddamp der svæver i atmosfæren 1.a overført svævende masse der med hensyn til form, udseende el.lign. minder om en sky • fx af støv eller røg i vilden sky overført højt og gennemtrængende • om stemme af fuld hals rose/hæve til skyerne overført rose i begejstrede vendinger skyerne trækker sammen/op 1 det bliver gradvis mere overskyet, fx før et regnvejr 1.a overført noget faretruende eller ubehageligt er på vej stikke/sætte næsen i sky overført optræde overlegent svæve på en lyserød sky overført være lykkelig eller meget glad være (helt) oppe i skyerne overført være meget begejstret eller lykkelig sky2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en [ˈsgyˀ] fra fransk jus af latin jus 'saft, suppe' 1 kødsaft der er stegt ud af et stykke kød under tilberedningen, typisk brugt som tilbehør til den færdige ret, fx som kraft i en sovs stegesky 2 (brun) gelé af stivnet suppe, kødkraft el.lign. brugt fx som pynt på smørrebrød sky3 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r eller -er, -ede, -et; præsens passiv: -s eller -es [ˈsgyˀ] afledt af adjektivet sky 1 søge at undgå; nære modvilje over for 2 hindre i at trænge ind afvise brændt barn skyr ilden talemåde hvis man én gang er kommet galt af sted med noget, undgår man at indlade sig på det igen sky4 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, - [ˈsgyˀ] fra middelnedertysk schuwe, af uvis oprindelse 1 som virker tilbageholdende eller undseelig og undgår andre menneskers selskab 2 som sjældent viser sig for mennesker og let bliver skræmt • om dyr

Dansk Synonymordbog


  • sky: jus, kødkraft, sauce, fond, saft, suppe; kraft; aspic; undseelse
  • sky: genert, bange, angst, ræd, forsigtig, tilbageholdende, reserver(e)t, ængstelig; løbsk
  • sky: undgå, gå uden om, vige tilbage for, jf. frygte

Nye ord i dansk

  • sky sb. (2007) (ny brug) antal servere på internettet til lagring af data og software

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Sky,1 I. Sky, en ell. (nu kun dial.) et (Esp. §124,2). Høysg.AG.144f. flt. -er (ogs. undertiden skrevet skyr. Sky'r. Ew.(1914). III.157 (var. smst.VI.210: Skyer). FrNygaard.U.146. jf. Thorsen.75. Flemløse.128. LollGr.43) ell. (nu dial.) sky (Esp.§124,2. sml. (?) Holb.UHH.II.7 (se u. bet. 3.6)). (æda. d. s. (AM.), oldn.
Sky,2 II. Sky, en. uden flt. (ænyd. sky, sku; vistnok fra mnt. schu(we), jf. nht. scheu; til IV. sky; sml. I. Afsky; især Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog, jf.: “ikke i Talespr.” Levin.) det at være sky (IV); skyhed; ofte i forb. bære, have, nære sky for. 1) (jf. IV. sky 3) frygt, ængstelse, der paakommer en ved at møde, blive udsat for noget (og som kan bevirke, at man søger at undgaa det); ogs. (jf. bet.
Sky,3 III. Sky, en. (nu l. br. (m. fr. form) Jus. Huusholdn.(1799).I.112. EmilRasm. HØ.11. Indtil Beg. af dette Aarh. anvendte man i Køkkensproget næsten altid det fr. Ord “jus”. Sal.2XIII.263. JNHøst. angiver Jus med udtalen “Skyh”.). flt. (om forsk. slags; nu sj.) -er (klare henkogte Skyer af Kalve-, Lamme- eller Hønsekiød.
sky,4 IV. sky, adj. gradbøjn. (sj.) -ere, -est (det skyeste jagtvildt. Letterst.tidskr. 1932.5). (glda. d. s., sv. dial. d. s. (jf. sv. skygg); vistnok fra mnt. schu(we), i aflydsforhold til mht. schiech, oeng. sceoh (eng. shy); af usikker oprindelse; jf. II. Sjov samt II. Sky, V. sky   ofte, navnlig i bet. 3-4, i forb. m.
sky,5 V. sky, v. Høysg.AG.144. præt. -ede part. -et imp. sky (tidligere ogs. skrevet skye. JBaden.Horatius.II.377. Blich.(1920).XIV.202. 1Tim.4.7(Chr.VI afvig.). jf. Rask.Retskr.135). (glda. d. s.; vistnok fra mnt. schuwen; afl. af IV. sky; jf. II. Sky samt II. afsky, Skysel) 1) intr.    1.1) til IV. sky 1,
sky,6 VI. sky, v. se skye.
skye skye, v. (sj. sky. MLorentzen.FG.54. jf. om-, oversky(e)). -ede. (no. skye (i forb. det skyer op, over olgn.), no. dial. skya(st), oldn. skýja; af I. Sky; jf. skyet; nu l. br. i rigsspr.) blive skyet; dels i pass.: himlen skyes olgn. (Moth.S 392. Junge. Rietz.611. jf. hallandsk skya se (SvLM.B13.80)), dels i aktiv, næsten kun upers.:

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Artikler mv.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Homografer – ord der staves ens
Hvad kalder man ord der staves ens, men betyder noget forskelligt?

SprogbrevetDR

Dansk og fremmed
af Erik Hansen, juni 1990
Kort
af Erik Hansen, april 1994
Rationering
af Jørn Lund, november 1988
Fordobling
af Jørn Lund, september 1989
Kort
af Erik Hansen, april 1991
Pædagogisk genoptagelse
af Jørn Lund, september 1991

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ord og bogstaver i tal

Antallet af ord i dansk
Der kan ikke gives noget nøjagtigt tal for hvor mange ord der er i dansk

Ordsprog

Ordsprog
Lediggang er roden til alt ondt, siger et gammelt ordsprog. Derfor kaster vi os straks ud i et sprogtema om ordsprog og talemåder. Ordsprog og talemåder er en ...
Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...

Sprogteknologi

Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Geomanipulation
Geomanipulation - et nyt ord i klimadebatten