Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skub

Mente du: skrub| skib| slub| skud | se flere forslag | skab| skue| skum| skur| stub| sub-
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
skub sb., -bet, skub, -bene; sætte skub i noget

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

skub substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -bet, -, -bene [ˈsgɔb] 1 (pludseligt) slag, stød eller spark med hånden eller kroppen der forårsager en bevægelse, evt. så noget eller nogen vælter eller falder puf 1.a hurtig fremadrettet bevægelse; fart 1.b overført pludseligt indtruffet (energisk) udvikling, fart eller aktivitet i et foretagende, en proces el.lign. mere uformelt fut fart | gang 1.c overført påvirkning der bevirker at der sker en bestemt, pludselig eller rykvis udvikling i et foretagende, et projekt eller i en persons liv skubbe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsgɔbə] sammenblandet af middelnedertysk schubben 'gnubbe' og schuppen 'skubbe, støde' og nedertysk schüppen 'skuffe (med skuffejern)' 1 udøve et tryk mod noget sådan at det bevæger sig i retning bort fra én selv trække puffe | mase 1.a føre i en bestemt retning eller bringe i en bestemt tilstand ved at udøve et tryk 1.b overført placere i en ny situation; flytte til et andet tidspunkt 1.c overført undlade at beskæftige sig med, forholde sig til eller tage stilling til; udskyde skyde 1.d overført forsøge at påvirke eller ændre på noget skubbe ˈpå overført påvirke nogen eller noget; gøre sin indflydelse gældende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • skub: puf, stød; tempo, fart; impuls, fremstød, tilskyndelse, incitament

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skub Skub, et. (tidligere undertiden skrevet Skup. se u. bet. 1 og 2.2). flt. d. s. (jf. ænyd. opskub, opsættelse, udsættelse; vbs. til II. skubbe, maaske til dels efter ty. schub, vbs. til schieben   et (i form og bet.) besl. ældre da. ord foreligger i 2. led af Jordskuf) 1) (nu alm. saavel i tale- som i skriftspr., men synes tidligere kun at have tilhørt det lavere talespr., jf. at ordet optages i Gadeordb.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær