Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skub

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
skub sb., -bet, skub, -bene; sætte skub i noget

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

skub substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -bet, -, -bene [ˈsgɔb] 1 (pludseligt) slag, stød eller spark med hånden eller kroppen der forårsager en bevægelse, evt. så noget eller nogen vælter eller falder puf 1.a hurtig fremadrettet bevægelse; fart 1.b overført pludseligt indtruffet (energisk) udvikling, fart eller aktivitet i et foretagende, en proces el.lign. mere uformelt fut fart | gang 1.c overført påvirkning der bevirker at der sker en bestemt, pludselig eller rykvis udvikling i et foretagende, et projekt eller i en persons liv skubbe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsgɔbə] sammenblandet af middelnedertysk schubben 'gnubbe' og schuppen 'skubbe, støde' og nedertysk schüppen 'skuffe (med skuffejern)' 1 udøve et tryk mod noget sådan at det bevæger sig i retning bort fra én selv trække puffe | mase 1.a føre i en bestemt retning eller bringe i en bestemt tilstand ved at udøve et tryk 1.b overført placere i en ny situation; flytte til et andet tidspunkt 1.c overført undlade at beskæftige sig med, forholde sig til eller tage stilling til; udskyde skyde 1.d overført forsøge at påvirke eller ændre på noget skubbe ˈpå overført påvirke nogen eller noget; gøre sin indflydelse gældende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • skub: puf, stød; tempo, fart; impuls, fremstød, tilskyndelse, incitament

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skub Skub, et. (tidligere undertiden skrevet Skup. se u. bet. 1 og 2.2). flt. d. s. (jf. ænyd. opskub, opsættelse, udsættelse; vbs. til II. skubbe, maaske til dels efter ty. schub, vbs. til schieben   et (i form og bet.) besl. ældre da. ord foreligger i 2. led af Jordskuf) 1) (nu alm. saavel i tale- som i skriftspr., men synes tidligere kun at have tilhørt det lavere talespr., jf. at ordet optages i Gadeordb.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Job eller jobs?
af Erik Hansen, februar 1994
Kort
af Erik Hansen, juni 1991
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, marts 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Nye ord under træet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 2. december 2006

Temaer

Leg og lær