Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skub

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
skub sb., -bet, skub, -bene; sætte skub i noget

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

skub substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -bet, -, -bene [ˈsgɔb] 1 (pludseligt) slag, stød eller spark med hånden eller kroppen der forårsager en bevægelse, evt. så noget eller nogen vælter eller falder puf 1.a hurtig fremadrettet bevægelse; fart 1.b overført pludseligt indtruffet (energisk) udvikling, fart eller aktivitet i et foretagende, en proces el.lign. mere uformelt fut fart | gang 1.c overført påvirkning der bevirker at der sker en bestemt, pludselig eller rykvis udvikling i et foretagende, et projekt eller i en persons liv skubbe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsgɔbə] sammenblandet af middelnedertysk schubben 'gnubbe' og schuppen 'skubbe, støde' og nedertysk schüppen 'skuffe (med skuffejern)' 1 udøve et tryk mod noget sådan at det bevæger sig i retning bort fra én selv trække puffe | mase 1.a føre i en bestemt retning eller bringe i en bestemt tilstand ved at udøve et tryk 1.b overført placere i en ny situation; flytte til et andet tidspunkt 1.c overført undlade at beskæftige sig med, forholde sig til eller tage stilling til; udskyde skyde 1.d overført forsøge at påvirke eller ændre på noget skubbe ˈpå overført påvirke nogen eller noget; gøre sin indflydelse gældende

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • skub: puf, stød; tempo, fart; impuls, fremstød, tilskyndelse, incitament

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skub Skub, et. (tidligere undertiden skrevet Skup. se u. bet. 1 og 2.2). flt. d. s. (jf. ænyd. opskub, opsættelse, udsættelse; vbs. til II. skubbe, maaske til dels efter ty. schub, vbs. til schieben   et (i form og bet.) besl. ældre da. ord foreligger i 2. led af Jordskuf) 1) (nu alm. saavel i tale- som i skriftspr., men synes tidligere kun at have tilhørt det lavere talespr., jf. at ordet optages i Gadeordb.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

flegne og flejne
I min omgangskreds har vi i flere år anvendt udtrykket flejne ud som fx i sætningen hun flejnede fuldstændig ud da hun ikke magtede opgaven. Men hvad kommer ...
integrerede ord
Jeg arbejder som folkeskolelærer i København. En del af mine elever har indvandrerbaggrund, og jeg har lagt mærke til at de ofte taler om noget de kalder ...

SprogbrevetDR

Job eller jobs?
af Erik Hansen, februar 1994
Kort
af Erik Hansen, juni 1991
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, marts 1993
Regionalsprog — og andre udtalevarianter
af Jørn Lund, januar 1988
Snak og start
af Erik Hansen, maj 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Nye ord under træet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 2. december 2006
Skyd hjertet op i livet — lad det ikke synke ned i bukserne!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 20. februar 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

At overvinde Babel
af Sabine Kirchmeier direktør i Dansk Sprognævn

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Forskellige slags låneord
Låneord kan inddeles i typer som 'direkte lån', 'betydningslån', 'pseudolån' og 'oversættelseslån'

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

"Så fylder jeg creme i parken"
Københavnernes lange vokaler kan ind i mellem skabe misforståelser. Det pointerer postdoc Nicolai Pharao på Sprogforandringscentrets sprogblog.
Småbørns hjernebølger måles i forsøg på at afhjælpe senere sproglige problemer
Amerikansk forsker arbejder på at forudse og afhjælpe sproglige problemer.