Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skred

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

1. skred sb., -det, skred, -dene; komme i skred; sætte skred i noget
2. skred vb., præt. af skride

Den Danske Ordbog

skred1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -det eller (uofficielt) -et, -, -dene eller (uofficielt) -ene [ˈsgʁεð] svensk skred; beslægtet med skride 1 det at forskyde sig væk fra sit understøttelsessted fordi støttepunktet glider på underlaget 1.a overført det at noget forandrer sig eller udvikler sig mærkbart 1.b overført politisk ændring eller forskydning jordskredssejr 2 det at en større, sammenhængende masse skrider sammen eller ned fra et sted 2.a nedstyrtende eller nedstyrtet jord- eller snemasse skred2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) 1 præteritum af skride skride verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, skred, skredet [ˈsgʁiːðə] • præteritum: [ˈsgʁεðˀ] • præteritum participium: [ˈsgʁεðəd] norrønt skríða, tysk schreiten; af uvis oprindelse 1 blive forskudt fra sit understøttelsessted fordi støttepunktet glider på underlaget glide 1.a langsomt falde sammen eller glide til side, fx pga. et ydre pres eller manglende stabilitet 1.b overført bevæge sig væk fra sin rette udvikling; udvikle sig uhensigtsmæssigt 1.c overført bryde sammen; ikke længere udgøre et stabilt grundlag 2 gå (langsomt) fremad på en fornem eller selvsikker måde 2.a forlade et sted; gå sin vej – uformelt 2.b overført forlade en ægtefælle eller kæreste – uformelt 2.c overført bevæge sig; glide 2.d overført bevæge sig støt frem mod et mål eller en afslutning; forløbe skride frem skride frem/fremad overført bevæge sig støt frem mod et mål eller en afslutning; forløbe skride skride ind overført gøre noget aktivt for at hindre en uønsket udvikling eller andres uønskede handlinger gribe ind indskriden skride i svinget overført miste et tilhørsforhold eller en position, oftest som følge af manglende resurser – kendt fra 1994 falde/ryge af i svinget skride til overført tage fat på at gøre noget, fx for at løse et problem

Dansk Synonymordbog


  • skred: sammenstyrtning, lavine, jordskred; omvæltning, revolution; fremadskriden, fart

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skred,1 I. Skred ell. Skre(de), en. flt. -(e)r. (ænyd. skreed, skraanende (græs)slette, “vold” (?) (DgF.I.224); af et til oldn. skreið, skriden (jf. I. Skrej og II. Skred), svarende ord ell. substantivering af (paa) skre(d) (se III. skred 2), jf. nt.
Skred,2 II. Skred, et ell. (nu dial.) en (Prahl. ST.II.141. Feilb.). (dial. Skrej. Aakj.UA.75. Feilb. – i rigsspr. nu l. br. Skrid. Moth.S352.443. VSO.VI.429. Flemløse.17.84. se videre ndf., spec. u. bet. 1 og 2.1). best. f. -(d)et flt. d. s. (best. f. -(d)ene ) ell. (i bet. 2.1; dial.) -(d)er (OrdbS. (Sjæll.)).
skred,3 III. skred ell. skre, adj. (sj. skræ. se u. bet. 2). (ænyd. glda. skre(d) (skræ), glat, no. dial. skreid, glat, hældende, skraa; til skride (2), men i bet. 2 sammenblandet m. nt. schreeg, hty. schräg, skraa, se skræg; jf. I. Skred, skrejle;
skred,4 IV. skred, præt. af skride.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Hvad er en sætning?
Lær om subjekter og finitte verber – sætningens grundpiller

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

skråsikker
Hvad betyder skråsikker egentlig? Jeg bruger det om at være meget sikker på noget. Et par af mine yngre kolleger hævder imidlertid at hvis man er skråsikker, ...
pikle af
For nylig var jeg i selskab med en tidligere kollega som fortalte om en samtale han havde haft med sin nabo. Samtalen førte ingen steder hen, og godt irriteret ...
sjutte
Har ordet sjutte nogensinde været debatteret i Sprognævnet? Lige siden Gunnar "Nu" Hansen har dette udsagnsord været brugt om en fodbold der overfladisk ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Hooligan
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?

SprogbrevetDR

Snak
af Jørn Lund, januar 1990
Skik og brug I
af Erik Hansen, april 1993
Udtale
af Erik Hansen, juni 1988

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Kære Eva
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. oktober 2013
Mail med mistanke
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 25. august 2012
Rigtig, rigtig irriterende
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 14. maj 2016

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Leg og lær

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Mød redaktionen bag sproget.dk på BogForum
7.-9. november er der BogForum i København. Her kan du se de arrangementer der handler om sprog.
Danske Taler sikrer vores mundtlige kulturarv
Danske Taler er en selvejende institution som de næste 4 år får støtte fra finansloven.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

At spise medicin
Mål & Mæle 17:4, 12/1994