Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skarp

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

1. skarp sb., -en (æg på kniv e.l.); skarpen på en kniv
2. skarp adj., -t, -e; en skarp kniv; skarpt lys; skyde med skarpt

Den Danske Ordbog

skarp adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈsgɑːb] norrønt skarpr, oldengelsk scearp; af en rod med betydningen 'skære' 1 med en æg eller kant der er velslebet, hvæsset eller fra naturens hånd tynd, og som kan skære, eller som man kan skære sig på hvas sløv 1.a som ender i en tynd spids som kan rive, flænse eller skære 2 aggressiv og pågående; streng eller hård • om ytring eller (verbal) handling brysk | hvas | skrap 3 med tydelige omrids, kontraster eller forskelle; let at se eller erkende tydelig | klar 3.a kantet eller markeret, fx pga. magerhed • om fremspringende legemsdel markeret 4 som virker meget voldsomt og evt. ubehageligt på sanserne • om lys, lyd, lugt, smag m.m. stikkende | barsk gennemtrængende 4.a som substantiv fælleskøn glas spiritus – uformelt bitter 5 som sanser eller opfatter tydeligt; nøje eller omhyggelig • om sanser, sansning m.m. årvågen | levende | vågen | opmærksom 5.a overført intelligent; skarpsindig 6 som danner eller beskriver en forholdsvis brat bue brat 7 med stor intensitet eller kraft; hurtig, energisk og vedholdende 8 som er beregnet på at skade • om ammunition el.lign. løs der skal skarp lud til skurvede hoveder talemåde det kan være nødvendigt at bruge skrappe midler over for særlig vanskelige personer have en skarp tunge overført tale hårdt og direkte og med hvasse, kritiske bemærkninger ikke den skarpeste kniv i skuffen overført ikke særlig god, klog eller dygtig – kendt fra 1999 på det skarpeste meget kraftigt • om protest, afstandtagen, advarsel m.m. på det kraftigste servere i skarp sovs overført fremvise i udfordrende, kritisk eller udleverende belysning; udsætte for andres kritik, latter el.lign. gennem en fremstilling i tekst, tale, billeder osv. skarp ammunition ammunition med krudtladning og projektil, fx til brug i krig skarp parentes 1 = kantet parentes 2 parentes i formen < >, bl.a. brugt i formler og andre former for formelt sprog • også om det enkelte tegn skarp pris pris som sælgeren anser for meget fordelagtig for køberen, men som sælgeren ikke eller nødig vil sætte ned skarpt forfulgt af overført hurtigt efterfulgt af (med hensyn til rækkefølge) skarpt hjørne overført rund fødselsdag, jubilæum el.lign. som det evt. kan være ubehageligt at få markeret idet man derved mindes om tidens ubønhørlige gang skarpt skud patron med projektil krigsammunition | skarp ammunition stille skarpt 1 indstille eller tilpasse en linse på et kamera eller en anden optisk indretning så motivet fremstår klart og tydeligt 1.a overført rette særlig opmærksomhed eller interesse mod en person, et bestemt emne el.lign. fokusere svigermors skarpe tunge stueplante der har rosetstillede stive, mørkegrønne og lancetformede blade med lyse tværstriber • tilhører familien Dracaenaceae Sansevieria trifasciata | bajonetplante

Dansk Synonymordbog


  • skarp: sleben, bidende, bitter, hård, bidsk, hvas, skrap, spids, grel, skingrende, jf. spydig

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skarp,1 I. Skarp (VSO. D&H. Glahder.Retskr.) ell. Skarpe (Moth.S253. vAph.(1772). III. UfF.(Sjæll.,Loll.)), en. (i bet. 2 ogs. Skarp, et. Harboe.MarO. Funch.MarO.II. 117). næsten kun brugt i best. f.; flt. (i bet. 2; l. br.) -er (Larsen). (ænyd. skarpe; substantivisk anv. af (ubest. og best. f. af)
Skarp,2 II. Skarp, et. flt. d. s. (Sal.2 XVIII.970) ell. (l. br.) -er (DagNyh.19/9 1892.3.sp.6). (til III. skarp 2.2; jf. ty. das scharf)  projektil; kugle; dels brugt koll., dels om det enkelte projektil. Krudets og Skarpets Langning og Uddeeling (under kamp). SøkrigsA.(1752).§391. Canonen forsynes med Krud, Skarp og Forladninger.
skarp,3 III. skarp, adj. Høysg.Anh.19. intk. og adv. -t ell. (dial. og undertiden dagl.) d. s. (et skarp Land. Pflug.DP.759. Slaget var skarp. CPRothe.MQ.II.456. skarp Skib. SøLex.(1808). som adv.: Moth.S251. Kraft. (KSelskSkr.VI.116). POWalløe.Dagb.117. jf. Kort.161f. Flemløse.138)   poet. (arkais.), egl. akk. m. ent.
Skarp,1 I. Skarp (VSO. D&H. Glahder.Retskr.) ell. Skarpe (Moth.S253. vAph.(1772). III. UfF.(Sjæll.,Loll.)), en. (i bet. 2 ogs. Skarp, et. Harboe.MarO. Funch.MarO.II. 117). næsten kun brugt i best. f.; flt. (i bet. 2; l. br.) -er (Larsen). (ænyd. skarpe; substantivisk anv. af (ubest. og best. f. af)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Den skarpeste kniv i skuffen
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 10. februar 2007

Temaer

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Oversættelse af bestsellerforfatter foregår under skarp overvågning
Forlaget Transworld Publishers tager ingen chancer når det kommer til at sikre manuskriptet til en længe ventet roman.