Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skare

Mente du: skarre| skar| skate| skabe | se flere forslag | skade| skarn| skarp| skarv| skave| skure| skære| snare| spare| svare| skred| skåret| kåre| skår| såre
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

skare sb., -n, -r, -rne (flok); en broget skare

Den Danske Ordbog

skare substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈsgɑːɑ] norrønt skari egentlig 'noget afskåret', oldengelsk scearu 'andel'; beslægtet med skære, jævnfør engelsk share 'andel' ubestemt, oftest større antal levende væsener der går eller står sammen eller deler en fælles interesse

Dansk Synonymordbog


  • skare: se flok

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skare,1 I. Skare, en. flt. -r. (glda. d. s., sv. skara, oldn. skari, eng. share, (an)del (oeng. scearu), mnt. schare (nht. schaar), osax. scara; i no. dial. ogs. i bet.: lag, række af ting sammenlagte saaledes, at den ene kant berører den anden, jf. u. II. skarre; til roden i skære; jf. II. beskære samt III. skare;
Skare,2 II. Skare, en. se I. Skaar.
skare,3 III. Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog skare, v. -ede. (ænyd. d. s. (i bet.: bevæge sig, strejfe hen over i skarer), fsv. skara (sik), mnt. scharen; afl. af I. Skare)  1) (sj.) samle i en skare; fylke. jf.: (Bjørn Bjørnson) nyskarede de norsktalende Skuespillere om sig. Pol.17/12 1927.15.sp.5. 2) i pass. ell. refl. ell. (l. br.) i aktiv form m. intr. bet. (se ndf. l. 55ff.): samle sig i en skare; flokkes;
skare,4 IV. skare, v. se II. skarre.
V. Skare, subst. (ogs. Skarre . se ndf.). (fra no. skare)
sne der næsten er blevet til is ved frost efter stærk tø ell. regn. Sportsleks.II.442.  i ssgr. Skare-is (DJagtleks.II.1132. Han snublede fremad i Driverne, faldt igennem Skarreisen paa dem. MartinAHansen.Konk.109), -sne (Aar med Islagsdannelser og Skarresne. NaturensV.1952.325).
skarre,2 II. skarre, v. (nu vist kun som skriftform skarve. Tidsskr.fKunstindustri. 1889.191. Sal.2XIII.650. Den gl.By.1930-31. 95. jf. Moth.S249. VSO. – l. br. i rigsspr. skare. KuskJens.Søm.86. jf. Moth.S249. FrGrundtv.LK.44.182 samt u. sammenskarre 1). -ede. vbs. -ing (s. d.). (ænyd. skarre, skarve, glda. skarfue, (bort)skare,
Skaar,1 I. Skaar, en ell. et. (dial. ogs. Skar. EPont.Atlas.V.690. OecMag.V.132. Th Rasmussen.ErindringerfraSt.Croix.(1866).78. MDL. FrGrundtv.LK.251. Søiberg.FLP.102. LollGr.45. Feilb. Skare. Olufs.Oec.VIII.46). flt. d. s. ell. (nu kun dial.) -er (vAph.(1764). HC Gøtzsche. AndersJohansensLevnet.(1819).121. AntNiels.FL.III.156. jf. LollGr.45.46) ell.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær