Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skam

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. skam sb., -men; til skamme; for skams skyld
2. skam adv.; det gør skam ikke noget

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

skam1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -men [ˈsgɑmˀ] norrønt skömm, engelsk shame; af uvis oprindelse 1 ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt blusel | bondeanger 1.a årsag eller kilde til denne følelse 2 tab af respekt og anseelse; vanære 2.a person, handling el.lign. der fremkalder tab af respekt og anseelse 3 beklageligt, ærgerligt eller uheldigt forhold synd bide hovedet af al skam overført undertrykke sin skamfølelse for skams skyld fordi man ikke kan være andet bekendt anstændigvis gøre nogen skam få nogen til at skamme sig; bringe i vanære gøre til skamme 1 få til at vise sig at være grundløs eller uberettiget 2 overgå i en grad der får nogen til at synes (pinligt) ubetydelig i sammenligning med skam at melde idet man udtrykker beklagelse eller undskyldning skam få nogen bruges for at tage moralsk afstand fra nogen, fx vedkommendes adfærd eller synspunkter skam i livet fornemmelse for hvad der er moralsk rigtigt og forkert synd og skam meget ærgerligt skam2 adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [sgɑm] afledt af substantivet skam oprindelig brugt som ed i betydningen 'fanden' bruges som en forsikring om at noget forholder sig på en bestemt måde, ofte efter at der er udtrykt usikkerhed om det sandelig | virkelig skamme2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsgɑmə] fy, (fy) skamme (sig) 1 bruges som irettesættende udråb til én der har gjort noget forkert eller uacceptabelt 1.a bruges som (en ofte ironisk) kommentar når nogen har overtrådt de alment gældende normer for acceptabel opførsel skamme sig føle skam eller flovhed; undse sig skamme ud fordømme eller håne ved at skælde ud eller bebrejde for en utilbørlig handling udskamme

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • skam: blufærdighed, blusel, forlegenhed, flovhed, undseelse; spot (og spe), tort, vanære, skændsel, fornedrelse, forsmædelse, beskæmmelse, ydmygelse, nedværdigelse; bebrejdelse, dadel; skade, synd
  • skam: se sandelig

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • -skam -skam sb. (2018) (produktivt andetled om skam over ikke at være klimabevidst)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skam Skam, en. (jf. dog u. bet. 4.4). Høysg.AG.112. uden flt.   gl. kasusform (egl. gen. ent.) i præp.-forb. til skamme, ogs. (analogisk) med, uden skamme (se u. bet. 3), sj. i andre tilfælde, som: *under Skyld og Skamme ( Danner rim med ramme). DeUngesSangbog.(1923). 93. (æda. skam, oldn. skǫmm, ty. scham,

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 41. Slutpunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum mellem sætninger

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

skamros
Min kæreste og jeg diskuterer ordet skamros. Er det godt eller dårligt hvis man bliver skamrost?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Dødelig
Er der noget galt med Den Danske Ordbogs beskrivelse af "dødelig"?
Livmodere eller livmødre
Hvad hedder en "livmoder" i flertal?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, marts 1994
Udtale
af Erik Hansen, april 1994
At og å
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Tak for nu!
af Erik Hansen, januar 1986
Frygt og Bæven
af Erik Hansen, februar 1986
Russere
af Erik Hansen, maj 1986
Det ny eller det nye?
af Erik Hansen, juni 1988
Advarsler
af Erik Hansen, februar 1990
Udtale
af Erik Hansen, juni 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Skyd hjertet op i livet — lad det ikke synke ned i bukserne!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 20. februar 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Bred ymer
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. juni 2014
Bred ymer - igen
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 16. august 2014

Temaer

Bandeord

Hvad er et bandeord?
Bandeord virker forstærkende og bruges til at udtrykke følelser. "Luder" er ikke et bandeord, men et skældsord: De to typer af "grimme" ord forveksles ofte
Forskellige generationers bandeord
Unge bruger ofte bandeord som fuck og shit, mens ældre mennesker gerne bruger bandeord som du godeste og for søren. Det viser en undersøgelse af bandeord i tre ...
Unges bandevaner
Unges frekvens af bandeord lader ikke til at ændre sig med tiden

Ordsprog

Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Symposium om sproget i tv-serien SKAM
På symposiet vil nordiske forskere præsentere deres forskning i sprogbrugen i og omkring SKAM.
Skam vinder Nordens Sprogpris 2016
Den norske tv-serie Skam er blevet populær i hele Norden, blandt andet på grund af seriens ungdomssprog.
Hvad har SKAM betydet for dansk?
Nyt fra Sprognævnet 2018/1 er udkommet.
Skam vækker danske gymnasieelevers interesse for nordiske sprog
Den norske tv-serie Skam skaber lyst og motivation til at lære om svensk og norsk.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Månedens emne på dialekt.dk: Sproget i SKAM
Dialekt.dk sætter i denne måned fokus på sproget i den norske ungdomsserie SKAM.