Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skab

Mente du: skabe| skrab| -skab| ska | se flere forslag | skak| skal| skam| skar| skat| skib| skub| stab| skabs-
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. skab sb., -et (en hudsygdom)
2. skab sb., -et, -e, -ene, i sms. skabs-, fx skabsdør, skabsmodul

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

skab1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -e, -ene [ˈsgæˀb] fra middelnedertysk schap, jævnfør oldhøjtysk scaf 'fad', tysk Schaff 'spand, kar', muligvis af verbet skabe og da egentlig 'noget tildannet ved udskæring' kasseformet møbel eller rum med én eller flere låger eller døre som bruges til at opbevare ting i • ofte forsynet med én eller flere hylder bestemme hvor skabet skal stå overført være den der bestemmer og har det sidste ord komme (springe, træde, ..) ud af skabet overført vise en hidtil ukendt eller skjult side af sig selv springe ud | skabs- sidde lige i skabet overført være helt perfekt; ramme plet – uformelt lige i øjet skelet i skabet overført noget ubehageligt fra fortiden som skal holdes skjult • fx en kriminel eller umoralsk handling – kendt fra 1953 lig i lasten skab2 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et [ˈsgæˀb] norrønt skabb, oldengelsk sceabb; beslægtet med latin scabies 'udslæt, fnat', af en rod med betydningen 'sprælle, spjætte' hudsygdom hos dyr fremkaldt af fnatmider eller andre skabmider, hvis hunner graver gange i huden i forbindelse med æglægningen scabies fnat -skab suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -en, -er, -erne; i substantiv intetkøn: -et, -er, -erne [-ˌsgæˀb] norrønt -skapr, engelsk -ship; eller lånt fra nedertysk -schap af et oldsaksisk substantiv giskap 'skabning, skæbne', norrønt -skap 'beskaffenhed', begge beslægtet med verbet skabe 1 bruges til at danne substantiver af adjektiver: det at have en bestemt egenskab eller kvalitet -hed 2 betegner det at stå i et bestemt forhold til andre mennesker eller fænomener 3 betegner en bestemt funktion, rolle el.lign. 4 betegner en bestemt social rang, gruppe, status el.lign. stand 5 betegner udøvelse af en bestemt profession • også om de dertil hørende aktiviteter 6 bruges til at danne substantiver af visse verber skabe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, skabte, skabt; skabe sig: -r, skabte (eller -de), skabt (eller -t) [ˈsgæːbə] • i udtrykket “skabe sig”: [ˈsgæːwə] eller [ˈsgæːbə] • præteritum, skabte: [ˈsgɑbdə] • præteritum participium, skabt: [ˈsgɑbd] norrønt skepja 'gøre, fastsætte', oldengelsk scieppan; af en rod med betydningen 'skære med skarpt værktøj' 1 give liv eller eksistens 1.a give eksistens med en dertil hørende bestemt egenskab 2 forårsage at noget opstår; frembringe noget nyt danne 2.a fremkalde en tilstand, en følelse eller et andet fænomen af abstrakt eller kompleks karakter danne | forårsage 2.b finde på og virkeliggøre noget nyt ved brug af kreative, kunstneriske eller videnskabelige evner, utraditionelle metoder, idealistiske forestillinger el.lign. 2.c tilvejebringe eller etablere noget som i øjeblikket mangler eller ikke er til stede i tilstrækkeligt omfang det har fanden skabt det er en plage; det er ubehageligt eller modbydeligt Djævelens værk gøre/skabe epoke ved sin skelsættende natur markere indledningen til en ny tid eller udviklingsfase ikke begreb (ondt, ..) skabt bruges for at udtrykke at noget på ingen måde eksisterer eller er til stede ikke have begreb skabt om ikke have den mindste forståelse for eller viden om klæder skaber folk talemåde man vurderer folk (bl.a.) ud fra deres påklædning skabe ˈom forandre fuldstændig, ofte fra det ene øjeblik til det andet, evt. ved brug af magi omskabe | forvandle skabe sig 1 være hysterisk, skrige op eller på anden måde opføre sig ubehersket 2 være krukket, være pjattet eller på anden måde opføre sig påtaget unaturligt vække/skabe furore 1 fremkalde begejstring vække opsigt 2 fremkalde forargelse eller forfærdelse – denne brug regnes af nogle for ukorrekt vække opsigt være (som) skabt være helt ideel; passe perfekt

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • skab skab

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skab,1 I. Skab, et ell. (i bet. 1; nu l. br.) en (3Mos.13.7(Chr.VI). Moth.S212. TroelsL.IV. 130 (se ndf.). Faareskaben. Sal.2VIII.309. jf. Høysg.AG.37); oftest uden art. (smst.) ell. (dagl.) (tidligere og endnu dial. m. kort vokal, jf. vAph.(1759). MO.1 Esp. 476. Feilb. samt skrivemaaden Skabb. 3Mos. 13.8(Chr.VI). Holb.Skiemt.)(7
Skab,2 II. Skab, et. ell. (vulg. ell. dial.) Skàb. Høysg.AG.31. (best. f. skábet. smst.142). “Et Skāb . . udsiges som skav.” NvHaven.Orth.157. jf. VSO.VIII.3. flt. -e ell. (dial.) -er (Thorsen.74. Kort.159). (ænyd. skab, skaff, glda. ska(a)p (KrErsl.T.135.149), sv. skåp, no. skåp,
Skab,3 III. Skab, et. (æda. manz skap, det mandlige lem (DGL.V.111. Harp.Kr.61), sv. skap, oldn. (flt.) skǫp, kønsdele, oeng. sceap; egl. sa. ord som dial. skab, skikkelse, figur, façon (Feilb.), glda. scap, oldn. skap, skikkelse, beskaffenhed, maade, sindelag m. m.; jf. glda. skabned, skikkelse, skabning, mandslem (DGL.V.111), oldn.
Skab,4 IV. Skab, et. se I. Skav.
-skab -skab, suffiks. ell. (dagl.) (jf. u. Djævelskab samt: -skab (d. v. s. -skàb). Høysg.AG.40. sml. Bertels.Høysgaard.(1926).230). flt. -er ell. (nu næppe br.) -e (se fx. u. II. Brev-, Gal-, Gesandt-, Grev-, Her-, Land-, Red-, Selskab) ell. (nu næppe br.) d. s. (se fx. u. Bud-, Korporal-, Redskab).

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele

Typiske problemer

Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Ordlister

Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

en/et locker
Hedder det en eller et locker (i betydningen 'aflåseligt skab')?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, marts 1993
Kort
af Jørn Lund, januar 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Danske plante- og dyrenavne
af Kjeld Kristensen, Politiken, 13. januar 2007
Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008

Temaer

Udtale

Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA

Leg og lær

Ordmuseum

Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...