Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skæv

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
skæv adj., -t, -e

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

skæv1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) ubestemt form pluralis: -e [ˈsgεˀw] dannet af adjektivet skæv jargon stød eller kast i billard, keglespil el.lign. som giver minuspoint eller ikke rammer; minuspoint i billard skæver slå nogle (et, par, ..) skæve eller slå en skæv overført gøre noget der afviger fra det rigtige eller regelrette; begå et fejltrin slå en skævert skæv2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈsgεˀw] svensk skev, oldengelsk scaf; dannet til en rod med betydningen 'skære, dele, adskille' 1 som ikke (længere) er lige eller regelmæssig, men har en uregelmæssig, oftest buet form • ofte en form der afviger fra det normale eller anses for uheldig 1.a overført som afviger fra det normale eller forventelige 1.b overført anderledes, utraditionel eller udfordrende i karakter, fremtoning, indhold el.lign. 1.c med den ene mundvig trukket længere op end den anden, som udtryk for ironi, overbærenhed, kritik el.lign. • om smil eller grin 1.d bruges om et blik som ud af øjenkrogen eller i smug rettes mod nogen eller noget, ofte som udtryk for nervøsitet, tvivl, uvilje el.lign. 2 som ikke er parallel med eller står vinkelret på en anden linje eller flade skrå 2.a som sendes af sted i en skrå og ofte utilsigtet retning; som ikke rammes rent • om skud, kast el.lign. 2.b som rammer noget eller nogen fra en skrå og ofte uventet vinkel • fx om et slag eller en kraftig bølge 2.c smal og let skråtstillet i forhold til en vandret linje i ansigtet • om øje – undertiden nedsættende skævøjet 3 som ikke er ligelig eller velafbalanceret (og derfor ofte opleves som uretfærdig); som bærer præg af et sådant forhold • om fordeling, udvikling, ordning el.lign. 4 forkert; uheldig; misvisende • om opgørelse, fremstilling, kritik el.lign. 4.a som vækker eller giver udtryk for uoverensstemmelse, misstemning el.lign. – sjældent 5 påvirket (fx opstemt, sløv eller åndsfraværende) pga. indtagelse af hash, narkotika eller andre rusmidler – kendt fra 1968, uformelt høj gå/køre skævt overført udvikle sig i uheldig eller katastrofal retning gå galt gå sin skæve gang udvikle sig eller forløbe tilfældigt og som regel uheldigt gå på bedste beskub gå skævt af overført misforstå gå fejl af have siddet skævt på potten have haft en vanskelig opvækst, evt. med traumatiske oplevelser, og derfor være disponeret for kriminalitet, sindslidelser, misbrugs- eller adfærdsproblemer – kendt fra 1993, undertiden ironisk komme skævt ind på overført indlede en relation til nogen eller noget på en uheldig måde som giver anledning til misforståelser, uvilje, fjendskab el.lign. lille Hassan (med de skæve ben) 1 barn hvis velfærd ligger én stærkt på sinde 1.a overført sag, synspunkt, emne el.lign. som ligger én særligt på sinde, og som man er tilbøjelig til at fremføre i enhver sammenhæng hjertesag | kæphest ryge sig skæv (ihjel, ..) komme i en bestemt tilstand ved at ryge se skævt til overført nære mistillid til, føle uvilje mod el.lign. skæv helligdag helligdag som ikke falder på en søndag søgnehelligdag skæv vinkel 1 vinkel der ikke er som den bør være; vinkel forskellig fra 90 grader 1.a overført utraditionel måde at forholde sig til eller belyse en sag på vind og skæv 1 helt asymmetrisk og uden rette linjer, vinkler eller planer vindskæv 2 meget påvirket (fx opstemt, sløv eller åndsfraværende) pga. indtagelse af hash, narkotika eller andre rusmidler skæv skæve verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsgεːvə] 1 se ud af øjenkrogen eller i smug hen på nogen eller noget skele | skotte 1.a overført tage i betragtning i forbindelse med en beslutning, adfærd el.lign. skele 2 indtage en skrå, hældende eller drejet stilling; bevæge sig skævt – sjældent

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • skæv: vind, fordrejet, forvreden, hældende, krum, på sned, på snur, pilskæv, usymmetrisk, vindskæv, skrå; bøjet, oblik; påvirket, fuld, høj; forkert

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • skæv skæv adj. (1968) (ny brug) påvirket af euforiserende stof

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skæv,1 I. Skæv, en. (dial. Skæve. UfF. hertil flt. -r. smst.). flt. -e. (substantivisk anv. af V. skæv; jf. III. Skæver) 1) (vel egl. videre anv. af bet. 2; især dial.) kroget, krum, bugtet ell. skraa linie, ad hvilken nogen ell. noget bevæger sig; især (jf. u. bet. 2-3) i forb. slaa en skæv, slaa skæve.
Skæv,2 II. Skæv, en. se I. Skæve.
Skæv,3 III. Skæv, en. se IV. Skæver.
Skæv,4 IV. Skæv, et (Moth.1S166 (Skef). Levin. OrdbS.) ell. (sj.) en (MO.). (ogs. Skæve, et. AarbHolbæk.1934.65.71. OrdbS.Ske, en. VSO.VI.307. jf. OrdbS.). flt. -e (MO.). (af usikker oprindelse; maaske besl. m. eng. sheaf, neg (oeng. sceaf), mnt. schof (holl. schoof), ty. schaub, jf. oldn. skauf (og skúfr
skæv,5 V. skæv, adj. skjǽv. Høysg.AG. 136. (nu kun dial. skev. Sort.Poet.38. Holb. Skiemt.C2r. sa.Paars.20. sa.Pants.I.1. Skev, eller skiæv. vAph.(1759). Flemløse.16. Brenderup.§32. (jf. ogs. de tidligere alm. skrivemaader skiev, skjev ved siden af skiæv, skjæv). (skrevet)
Skæver,4 IV. Skæver, et (Junge.). (ogs. Skæv, en. Kalk.III.847b5 (sjæll.)). (vel besl. m. III. Skab og saaledes til roden i I. skabe; jf. bornh. sjäwl (Esp.294); sml. I. Skaft 5.3; dial., nu næppe br.) skeden om hingstens avlelem; ogs. om selve lemmet (Junge. jf. dog MDL.694); skab (III). Kalk.III.847b
Skæve,1 I. Skæve, en. (nu næppe br. Skæv. NordBrun.HelligeTaler.II.(1798).67. jf. u. best. f. ndf. samt vAph.(1759).402. Leth. (1800) (u. Skjevre). MO. Holst.R. – nu kun dial. Skæv(e)r. vAph.(1764).588. Rask.FynskeBS.52. UfF. Skævre. JBaden.DaL.530). best. f. skæven, udtalt ell. (i bet. 1.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Orddannelse
af Erik Hansen, april 1988
Skæve citater
af Erik Hansen, maj 1986
GÆSTER I STUDIET
af Jørn Lund, december 1986
Snerrerier
af Jørn Lund, oktober 1988
Kort
af Erik Hansen, juni 1990
2000-tallet
af Erik Hansen, november 1985
Anden eller tredje person?
af Erik Hansen, marts 1990
På plads
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1991
Både...men også
af Erik Hansen, maj 1992
Kort
af Erik Hansen, januar 1993

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Slagtersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (slagt.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Nyt speciale om køn og kommunikation i Danmarks største fagforening
Helene Hagemann, som er cand.mag. i dansk og folkeskolelærer, har skrevet speciale om sammenhængen mellem køn og kommunikation i fagforeningen 3F.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Velformuleret
Mål & Mæle 15:1, 1992