Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: siv

Mente du: sive| stiv| si| sic | se flere forslag | suv| -iv| sid| hiv| kiv| liv| niv| riv| sav| sin| sip| sir| sit| smv| syv| viv| sig| silv.| sv.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
siv sb., -et, siv, -ene, i sms. siv-, fx sivbåd, sivskov

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

siv substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈsiwˀ] norrønt sef, oldengelsk sife; dannet til roden i sive, enten med tanke på bladenes saft eller på de fugtige voksesteder 1 plante som vokser i vand, fx i en sump eller langs bredden af en sø eller å, og som har smalle, oprette blade og stængler • ofte om det enkelte strå • omfatter arter fra fx sivfamilien og halvgræsfamilien 1.a botanik plante som vokser i eller ved vand, og som har oprette, smalle blade, tynde, runde stængler der ofte er udfyldt med væv af tynde skillevægge, og oftest grønne eller brunlige blomster • tilhører sivfamilien slægten Juncus 1.b overført meget slank kvinde 2 stærkt strå fra en vand- eller sumpplante, brugt til at flette kurve, sko m.m. af sive verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de eller (uofficielt) sev, -t eller (uofficielt) sevet [ˈsiːvə] svensk dialekt sipa 'smågræde', engelsk dialekt sipe 'flyde langsomt bort' 1 flyde langsomt og vedvarende i små dråber eller små mængder fra en beholder eller en åbning; trænge ind i eller igennem noget • om væske eller dens indhold af kemiske stoffer, mineraler m.m. pible 1.a bevæge sig (langsomt) gennem luft, fx gennem en sprække eller ud fra et rum; trænge igennem noget • især om røg, lys eller lugt 1.b overført langsomt trænge ind i og blive en del af noget; efterhånden komme til udtryk i eller som en del af noget 1.c overført efterhånden ophøre med at være til stede i eller hos nogen eller noget 2 blive kendt af andre ved en tilfældighed, ad omveje eller ved hemmelig viderebringelse • om oplysning eller nyhed rygtes 3 bevæge sig langsomt, ubemærket eller i smug et sted hen 3.a forlade en organisation, en institution el.lign. i en stadig strøm • især om en gruppe af personer sive ind overført efterhånden blive forstået fise ind

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Siv Siv, et ell. en (dels i bet. 1.1 (nu især Om plantenavn  samt dial.): Clitau.IR.24. jf. Moth.Conv.S 159. Feilb. samt liden siv og stor siv u. bet. 1.1. sml. endvidere (det vaklende køn ved) plantenavne som Aa-, Blomster-, Dværg-, Klit-, Klod-, Knop-, Sandsiv; dels (vulg.) i bet. 3: DF.X.116). sív. Høysg.AG.36.48.136. (nu dial. m. former som

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

pervasiv
Jeg har tænkt mig at bruge ordet pervasiv i teknologiske sammenhænge, jf. eng. pervasive computing. Det handler om teknologi som er overalt i vores hverdag, fx ...

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, april 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Sivet, ikke sevet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 6. januar 2007
At være lidt dussemant
af Henrik Lorentzen, Politiken, 12. maj 2007

Temaer

Nye ord

Hvorfor får vi nye ord?
En af de mest oplagte grunde til at der kommer nye ord, er at der opstår og fremkommer nye genstande og fænomener som vi skal tale om, og som vi derfor må ...

Leg og lær

Ordmuseum

Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Det norske fremskridtsparti angrer hård sprogbrug efter terrorangreb
Terrorangrebene i Norge den 22. juli får det norske fremskridtspartis leder, Siv Jensen, til at fortryde den hårde retorik i indvandrerdebatten.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Sproglig forenkling
Mål & Mæle 18:4, 12/1995