Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: simpel

Mente du: bimpel| vimpel

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
simpel adj., -t, simple; simpelt hen el. simpelthen

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

simpel adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, simple; simplere, simplest [ˈsemˀbəl] via tysk fra fransk simple, af latin simplex 'enkel, usammensat' 1 enkel og ukompliceret af struktur eller udformning avanceret | indviklet 1.a let at forstå, udføre eller bruge pga. en enkel opbygning eller udformning ligetil indviklet 2 almindelig og uden påfaldende, kunstige eller forfinede træk – undertiden nedsættende 2.a almindelig; jævn • især om en persons udseende eller stand 3 naturlig, fundamental og uden indskrænkninger 4 beskeden, uden præg af luksus eller raffinement; af middelmådig kvalitet 4.a grov, primitiv eller småt begavet • om person simpel kreditor jura kreditor som ved en konkurs først får tilgodeset sine fordringer efter massekravene og de privilegerede kreditorer simpelt flertal flertal ifølge et afstemningsprincip om at vedtagelse af noget blot kræver én stemmes overtal simpelt tyveri tyveri af en genstand som ligger frit tilgængeligt indbrud

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • simpel: banal, ligetil, lige ud ad landevejen, enkel; ringe, ydmyg, inferiør, ordinær, sjofel, , plat, plump, ufin, tarvelig, lumpen, lurvet, gemen, vulgær; smålig; rude

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
simpel simpel, adj. (if. Høysg.AG. 1.80 ligesom i jy. (se Feilb.) uden stød). ( simple. Langebek.Breve.364. Ruge.FT. 121. JBaden.FrO. – dial. (vel efter ord som stads, stakkels, træls; jf. Feilb.III.138) simpels. Bregend.HS.23. HPHansen.Renlighed i gl.Dage.(1928).53. Feilb.). intk. og adv. -t ell. d. s. (dels (nu dial.) som adj.:

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 19. Skrivemåden uafhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om tilfælde hvor udtalen ikke har betydning for sær- og sammenskrivning

Typiske problemer

Et eller flere ord · uddybning
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord

Ordlister

Ordlister
På disse sider finder du Sproglige ordlister, som hænger tæt sammen med de grammatiske og retskrivningsmæssige emner på sproget.dk, og Andre ordlister, som kan ...
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

plusse og minusse
Jeg er gymnasielærer og vil gerne spørge om Dansk Sprognævn overvejer at godkende verberne plusse og minusse. De unge mennesker på vores gymnasium er vant til ...
stellplads
Kan man skrive stellplads på et skilt? Ved alle hvad det er?
genus i store tal (hundrede o.l.)
Er udtalen af fx 101 afhængig af det ord der kommer efter, dvs. en hundrede og en meter men et hundrede og et gram? Eller lyder det simpelt hen forkert at sige ...
skomagerpot
Jeg spiller billard og undrer mig over hvor udtrykket skomagerpot stammer fra. Umiddelbart har skomagere og billard jo ikke meget med hinanden at gøre. Jeg har ...
vidensbank el. videnbank
Mine kolleger og jeg er usikre på eller uenige om om der skal/må være -s- i sammensætninger som viden(s)baseret, viden(s)center. Vi ved heller ikke hvorfor det ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, februar 1994
Apostrofitis
af Jørn Lund, november 1994
Henrettelse
af Erik Hansen, december 1985
Deponi
af Erik Hansen, maj 1986
Nydannelser
af Jørn Lund, november 1986
Klicheer og modeord
af Jørn Lund, december 1987
Svære ord
af Jørn Lund, januar 1988
Betydning
af Jørn Lund, september 1988
Spot på to måder
af Jørn Lund, januar 1990
Udtale
af Jørn Lund, november 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
I sommer eller i sommers
af Henrik Andersson, Politiken, 12. marts 2008
Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
Møg
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 26. september 2007
Genitiv s
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Lavpraktisk — et praktisk ord?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 31. marts 2007
Et hadeord
af Henrik Andersson, Politiken, 25. november 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Ord der gør dig gammel II
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 16. juni 2009

Temaer

Slang

Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"

Sproget på de digitale og sociale medier

Hashtags og emojier
Hashtags og emojier bruges som virkemidler bl.a. for at kompensere for kropssprog, mimik og tonefald
Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.
Lars Brink — Bliver dansk udtale utydeligere, sværere at forstå ...
Artiklen "Bliver Dansk udtale utydeligere, sværere at forstå, mere sjusket" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Sprogguide eller sprogforvirring?
Malene Wismar, cand. mag. i dansk og uddannelsesstudier, har i forbindelse med sit speciale undersøgt en række sprogguider for at se på deres anvendelighed. ...
At studere sprog, fra talt til skrevet, afskedsforelæsning 30. maj
Fredag den 30. maj 2008 kl. 14 holder lektor Una Canger afskedsforelæsning i Multisalen, lokale 21.0.54, Det Nye KUA.
Auditiv ordgenkendelse i dansk. Ph.d.-forsvar om morfologiens betydning
Torsdag den 26. marts forsvarer Laura Winther Balling ved Aarhus Universitet sin afhandling: "Morphological Effects in Danish Auditory Word Recognition".
Morfologiens rolle i auditiv ordgenkendelse
Tirsdag den 8. december indbyder Lingvistkredsen til foredrag på Københavns Universitet Amager om hvordan vi rent lydligt genkender danske ord.
Kan du sige "stenøkse"?
Undersøgelser viser at fremstillingen af stadig mere avancerede redskaber var afgørende for udviklingen af det menneskelige sprog.
Tvillingers hemmelige sprog
En You-tube video med et tvillingepar der på trods af deres meget unge alder fører en engageret samtale, har fået millioner af hits på få måneder. Peter Bakker ...
SJUSK 2011: Nordisk symposium om naturligt talesprog
d. 23.-24. november 2011 afholdes symposiet SJUSK, som sætter fokus på det naturlige talesprog og vores udtalevaner.
SJUSK 2011
SJUSK 2011 - Symposium om sprogsjusk
CBS på Frederiksberg lægger d. 23. og 24. november hus til 20 foredrag om udtalevaner i dansk.
Videnskab.dk: Ny test opdager ordblindhed hos femårige
En norsk undersøgelse viser at det er muligt ved hjælp af et simpelt spørgeskema at identificere børn der med stor sandsynlighed er ordblinde.