Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: sænke

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. sænke sb., -n, -r, -rne (en jernform)
2. sænke vb., -r, -de, -t; sænke hovedet; sænke renten; sænke farten

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

sænke verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈsεŋgə] norrønt søkkva, oldengelsk sencan; afledt af samme rod som indgår i synke 1 lade glide, synke eller på anden måde bevæge sig langsomt, forsigtigt eller gradvis til et lavere punkt eller til en lavere eller nedadrettet stilling eller position hæve | løfte 1.a placere i et lavere, vandret plan hæve 1.b undlade at se på nogen (pga. generthed eller skam) 1.c gøre mindre kraftig og gennemtrængende hæve 1.d overført bevirke at noget lægger sig hen over eller præger noget 2 bevirke at noget får en lavere værdi eller bliver mindre krævende eller omkostningsfuldt hæve | øge 2.a gøre langsommere øge 3 beskadige et skib ved beskydning, bombardement eller påsejling så det synker skyde/sejle i sænk 3.a sportsjargon vinde overbevisende over hæve/sænke barren øge/mindske ambitionerne eller kravene; hæve/sænke standarden – kendt fra 2006 hæve/sænke overliggeren hæve/sænke overliggeren overført øge/mindske ambitionerne eller kravene; hæve/sænke standarden – kendt fra 1998 hæve/sænke barren sænke forsvarsparaderne overført opgive sin forsvarsposition sænke paraderne sænke paraderne overført opgive sin forsvarsposition; ikke (længere) være opmærksom sænke forsvarsparaderne sænke sig 1 langsomt indfinde sig og brede sig over et område • om naturfænomen, især mørke 1.a overført indfinde sig på en dominerende eller stærkt påvirkende måde hos nogen eller på et sted • om stemning, følelse eller sindstilstand 2 langsomt, glidende eller gradvis indtage eller bevæge sig til et lavere niveau eller en lavere position synke hæve sig falde 2.a blive fladere eller mindre omfangsrig • om brystkasse pga. åndedræt 3 have et nedadgående forløb; falde • om terræn skråne sænke slagskibe overført spil med to deltagere der uset af hinanden tegner firkantede figurer ("slagskibe") på en kvadreret spilleplade, hvorefter modstanderen skal gætte hvor skibene befinder sig

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • sænke: lade synke, nedsænke; nedsætte, mindske, reducere

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • hæve-sænke-bord hæve-sænke-bord sb. (1998) bord der kan tilpasses i højden

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Sænke,1 I. Sænke, en. (nu l. br. Sinke. Moth.S204. Hallager.248.255. UfF. jf. D&H. Sal.2XXII.958). flt. -r. (fra ty. senke; egl. sa. ord som II. Sænke (se Sænk); jf Sænker)  jærnform, brugt i smedjer ved tildannelse af glødende smedejærn og staal under hammeren; ofte i flt. om to sammenhørende forme
Sænke,2 II. Sænke, en, et. se Sænk.
sænke,3 III. sænke, v. præt. -ede ell. (i rigsspr. poet., højtid.) -te (Visd.10.19 (Chr. VI). Rein.ND.158. Hrz.D.II.117. jf. Moth. S124. Esp.347. Thorsen.105); part. -et ell. (i rigsspr. poet., højtid.) -t (Sort.HS. G1r. Drachm.Fest-Spil.(1888).11. Jørg.BF.19. ThøgLars.J.1(1904).54. jf. Moth.S124. Esp. 347. Thorsen.105). vbs.
sænke,4 IV. sænke, v. -ede. (fra ty. zinken, maaske m. tilknytning til III. sænke; snedk., tøm., nu især dial.) d. s. s. IX. sinke 1. senke . . en stolpe i anden. Moth.S124. VSO. VI.32. MO. Saaby.7 UfF.   hertil bl. a. Sænk-sav (Saaby.7 Senke-: Moth.S124), d. s. s. Sinksav.
Sænk Sænk, et ell. (nu næppe br.) en (Moth.S124). (Sænke, en, et.  i bet. 1: smst.; (dial.) i bet. 2: se Kviksænke og jf. stednavne som Sursænke (jf. Trap.4III. 584); (nu især dial.) i bet. 3: Handels-ogIndustrie-Tid.1803.428. Esp.347. D&H. KBirket-Smith.Eskimoerne.(1927).104. Feilb.). flt. d. s.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Synke og sænke
af Jørn Lund, september 1992
Udtale
af Erik Hansen, januar 1986
Fremstillingsformer
af Jørn Lund, september 1988
Det underforståede
af Jørn Lund, januar 1987
Klicheer
af Jørn Lund, oktober 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Springe og sprænge
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 5. december 2007

Temaer

Udtale

Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA
Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver
Assimilation — når lyde smelter sammen
Når en sproglyd påvirkes af en tilgrænsende sproglyd så den nærmer sig dennes udtale
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Smedesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (smed.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Tandlægesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (tandl.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Hvorfor bander vi?
Ny engelsk forskning viser at bandeord kan reducere oplevelsen af smerte.
Undervisning på engelsk sænker studerendes niveau
Brugen af engelsk som undervisningssprog på de danske uddannelsesinstitutioner har konsekvenser for det faglige niveau.