Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: sæd

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. sæd sb., -en, -er, -erne (skik, sædvane), i sms. sæde-, fx sædeskildring
2. sæd sb., -en (korn, frø), i sms. sæd-, fx sædskifte, og sæde-, fx sædekorn
3. sæd sb., -en (sperma), i sms. sæd-, fx sædblære, sædstreng

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

sæd1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en [ˈsεˀð] • i de fleste sammensætninger “sæd-”: [ˈsεð-] norrønt sáð, engelsk seed; beslægtet med verbet 1 væske der produceres i de hanlige kønsorganer, og som indeholder sædceller sperm | fagligt sperma 2 frø, især korn, brugt til at så såsæd | sædekorn 2.a afgrøde som vokser på marken eller er høstet, især korn sæd2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈsεˀð] norrønt siðr, tysk Sitte; jævnfør sædelig 1 en befolknings- eller en socialgruppes etablerede (kulturbestemte) måde at opføre sig på i forskellige sociale sammenhænge – gammeldags skik 2 generel adfærd eller handlemåde hos en person eller persongruppe, især med hensyn til manerer og seksualmoral

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • sæd: frø, semen, spire; korn, afgrøde; sperma; ophav, årsag; afkom, børn, efterkommere
  • sæd: brug, skik, sædvane, vane, mores, sæder og skikke, skik og brug, vedtægt, jf. formalitet, mode, tradition

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Sæd,1 I. Sæd, en ell. (nu ikke i rigsspr.) et (OGuldb.Br.184. jf. Feilb. samt Brøndum-Nielsen.GG.III.109). Høysg.AG.37. flt. (om forsk. arter; ikke i alm. spr.) d. s. (Suhm.II.83) ell. -e (Matth.13.32 (Chr.VI). hans Sæde (1907: Sædene). Gal.3.16. jf. Pflug.DP.397), m. best. f. sædene (Dan.1.12 (Chr.VI). Matth.12.1 (Chr.VI). Holb.NF. II.33. Gal.3.16(1907)).
Sæd,2 II. Sæd, en. ( Sed ( Danner rim med ned). NvHaven.Orth.150. Lieb.DQ.II.138). flt. -er (ænyd. sid, sed, sæd (flt. ogs. seyer), glda. sith, seth, æda. sith (jf. Brøndum-Nielsen.GG.I.268.III.135), sv. no. sed, oldn. siðr, ty. sitte (jf. sitsom, sætsom), holl. zede, oeng. sidu, got. sidus;

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

skralt el. grelt
På mit arbejde er vi kommet til at diskutere om det hedder at det står skralt eller grelt til. Hvad siger Sprognævnet?

SprogbrevetDR

Som vanligt
af Erik Hansen, januar 1994
Friktion
af Jørn Lund, september 1988
Som vanligt
af Erik Hansen, maj 1989

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Stærke og svage
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 19. maj 2009

Temaer

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Pottemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (pott.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Aktive verber med passiv betydning?
Mål & Mæle 30:3, 11/2007