Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: rom

Mente du: 2| orm| roma| om | se flere forslag | ro| brom| from| krom| rim| tom| -om| rod| ram| bom| dom| gom| lom| rem| roe| rok| ror| ros| rov| rum| som| vom| o/m| brom.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. rom sb., -men, -mer, -merne (en drik)
2. rom sb., -men el. rom’en, -mer el. rom’er, -merne el. rom’erne (i it)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

Rom egennavn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈʁʌmˀ] antagelig af etruskisk rumon 'flod', om Tiberen, der løber igennem Rom, ifølge overleveringen efter byens grundlægger og første konge Romulus, som regerede ca. 753-717 f.Kr. alle veje fører til Rom talemåde man kan komme frem til et mål på mange måder Rom blev ikke bygget på en dag talemåde store projekter er meget tidskrævende rom1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -men [ˈʁʌmˀ] fra engelsk rum, der menes forkortet af rumbullion, af uvis oprindelse spiritus destilleret på mask af sukkerrør • kan indeholde op til 80 % alkohol rom2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -'en eller -men, -, -'ene eller -mene [ˈʁʌmˀ] uofficiel, men meget almindelig form: ROM kendt fra 1983; forkortelse af read-only memory datalager som indeholder edb-programmer og data der ved en fabrikationsproces er indlagt for bestandig • består af integrerede elektroniske kredsløb cd-rom rom2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -'en eller -men, -, -'ene eller -mene [ˈʁʌmˀ] uofficiel, men meget almindelig form: ROM kendt fra 1983; forkortelse af read-only memory datalager som indeholder edb-programmer og data der ved en fabrikationsproces er indlagt for bestandig • består af integrerede elektroniske kredsløb cd-rom

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • rom: taffia

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • brænder brænder sb. (1994) et apparat der ved hjælp af laserstråler el. elektriske impuler kan lagre digitale data på fx en cd el. en dvd
  • CD-ROM CD-ROM sb. (1985) plade med store mængder data som kan hentes til en computer, men hvor der ikke kan indføres nye data
  • CD-ROM-brænder CD-ROM-brænder sb. (1995) apparat som kan kopiere en cd
  • CD-ROM-spil CD-ROM-spil sb. (o. 1995) elektronisk spil på cd-rom
  • ROM ROM sb. (1983) (i edb) hukommelse til læsning af faste informationer

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Rom,1 I. Rom, en. (ogs. (især tidligere) skrevet Rum (Rhum). Robinson.I.77. VareL. (1807).II.410. Winth.XI.143( Danner rim med tom). VSO. MO. Lauesen.S.218. jf. den jy. udtale m. (Feilb.) samt ordspil paa I. Rum som: “Giver ikke Djævelen rum,” sagde præsten i prækenen. – “Nej, brændevin er mere end godt nok for den slubbert,” føjede smeden til.
Rom,2  II. Rom, propr. (l. br. m. lat. ell. ital. form Roma. Grundtv.Krøn.36. jf. Roma-). (glda. d. s. (En klosterbog.(1933).44), ty. Rom; fra lat. Roma; jf. Romaner, romansk, Romer, romersk osv.) navn paa Italiens (i oldtiden; Romerrigets) hovedstad, den romerskkatolske paves sæde; ogs. om romerriget ell. romerkirken; i talem. og ordspr. (se ogs. Mau. 7334.7818):
Rom,3 III. Rom, et. se I. Rum.
rom,4 IV. rom, adj. se III. rum.
rum,3 III. rum, adj. (nu ikke i rigsspr. rom. Holb.Metam.37. Klevenf.RJ.90. Clitau. PT.81). (glda. rum, rom, oldn. rúmr, mnt. rum, ruem, holl. ruim, oldfris., oeng. rum, got. rums; jf. I. Rum, rumme, rømme) 1) hvor der er udstrakt ell. rigelig plads; som kan indeholde, rumme meget; omfangsrig; vid; rummelig.    
Rum,1 I. Rum, et. (nu kun dial. Rom. Holb.UHH.IV.10. Høysg.AG.35. Clitau.PT. 85. Kort.45. jf. Bredsdorff.Afh.14). flt. d. s. ell. (nu kun dial.) -me (1Mos.6.14(Chr.VI). LTid.1728.452 (Huusrumme). Feilb.)   gl. dat. ent. rumme vistnok bevaret i visse forb. efter præp., se u. bet. 4. (æda. rum, oldn. rúm,

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Lande og nationaliteter
Find betegnelser for lande og territorier. Eller find navnet på hovedstaden i fx Adsjarien eller betegnelsen på en indbygger fra Monaco.

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

genitiv
Det er meget forskelligt hvordan folk skriver genitiv. Nogle gange er det med apostrof + s, fx Jan's Bodega, andre gange er s'et bare sat direkte på ordet. ...
ussel mammon
Er ussel mammon ved at skifte betydning? Jeg kender det fra udtrykket at sælge sig selv for ussel mammon, som for mig betyder ‘at gøre noget alene for pengenes ...

SprogbrevetDR

Fremmede navne
af Erik Hansen, maj 1987
Geografiske navne
af Jørn Lund, september 1988

Temaer

Ordsprog

Ordsprogenes funktion
De indgår som en fast del af sproget, og for nogle sprogbrugere er brugen af ordsprog helt ubevidst. Men hvilken funktion indtager ordsprogene egentlig i den ...
Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...

Nyheder

Nyheder

Børnene og sproget
Børns sprogtilegnelse hjælpes på vej af såvel nyoversættelse af antikt værk som nye digitale resurser.
Symposium om holdninger til bandeord i det offentlige rum
Det nordiske bandeordsnetværk SwiSca (Swearing in Scandinavia) arrangerer symposium om bandeord i Norden.
Invitation til seminar
"Technologies, interaction and interculturality in foreign language learning and teaching"