Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: ro

Mente du: rho| rod| rom| roe | se flere forslag | rok| ror| ros| rov| o| r| bro| fro| gro| kro| pro| tro| uro

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. ro sb., -en; fred og ro
2. ro vb., ror, roede, roet; ros

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

ro1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en [ˈʁoˀ] norrønt , oldengelsk row 1 (tilstand af) fysisk hvile med ingen eller kun meget lidt aktivitet 1.a tilstand hvor noget står stille, ikke ændres el.lign. 2 tilstand uden bekymring, nervøsitet, travlhed el.lign.; (følelse af) harmoni eller afslappethed sindsligevægt 3 tilstand uden støj eller forstyrrelser fred | stilhed uro | postyr 3.a tilstand med enighed eller stabilitet uden diskussioner, demonstrationer, optøjer el.lign. uro | ufred dysse i søvn eller dysse til ro få til at sove eller falde til ro falde til ro 1 blive mere rolig og ligevægtig; slappe af; falde i søvn 2 leve et mere stilfærdigt, mindre udsvævende liv gå i ro forsvinde igen; ophøre • om sygdom og symptomer fra sygdom gå i sig selv gå til ro lægge sig til at sove hverken rist eller ro ingen (fysisk eller åndelig) ro og fred i fred og ro uden uro og hastværk i ro og mag i ro og mag uden uro og hastværk i fred og ro ro i lejren overført fred, ro og stabilitet i en forsamling, i et lokale el.lign. ro på (den) 1 tilstand af fysisk og mental ro 2 bruges for at berolige nogen og opfordre vedkommende til at slappe af og tage den med ro – især talesprog rolig nu slå sig til ro 1 leve et mere regelmæssigt og mindre travlt eller udsvævende liv 2 stille sig tilfreds med; acceptere uden yderligere indvending slå sig til tåls tage den (det, ..) med ro gå roligt, besindigt eller langsomt til værks; ikke forhaste sig eller hidse sig op tage det roligt ro2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -ede, -et [ˈʁoˀ] norrønt róa, oldengelsk rowan; beslægtet med latin remus 'åre' drive en båd gennem vand ved hjælp af årer padle rho substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -er, -erne [ˈʁoˀ] uofficiel stavemåde: ro fra græsk, længst tilbage fra et fønikisk bogstav svarende til hebraisk resh det 17. bogstav i det græske alfabet: Ρ, ρ; svarer til r

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • ro: padle
  • ro: rolighed, fred, hvile, stilhed, mag; stilstand, passivitet, inerti, ubevægelighed, vindstille; sindighed, koldblodighed, fatning, flegma, uforstyrrelighed, sindsligevægt, afbalancerethed

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • ro-ro-skib ro-ro-skib sb. (1977)

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Ro,1 I. Ro, en ell. (undertiden i (ssgr. til) bet. 5) et (se u. Hov-, Moro). (nu næppe br. i rigsspr. Ru(e). Kort.35. jf. Flemløse.5. spec. (efter ty. ruhe) i bet. 7: Funch.MarO.II.113. jf. u. Halv-, Mellemro). flt. (kun i bet. 7) -er ell.  d. s. (best. f. Roene. Vaabenlære. (1827).9). (glda. roo, rou, oldn.
ro,2 II. ro, v. (tidligere undertiden med to stavelser roe. jf. Rôë. Moth.R109 og MO. EJessen.Gram.122. samt bornh. roa sai i bet. 1, ro sai i bet. 2.  rue. se u. bet. 1.1). -ede (tidligere ogs. skrevet rode. JRPaulli.JM.16). (glda. roo (i bet. 1), sv., fsv., no. roa; afl. af I. Ro; til dels efter mnt. rouwen, rowen,
ro,3 III. ro, v. præt. -ede præs. part. -ende perf. part. -et vbs. -ning (vAph.(1764). Drachm.LK.89. Bardenfl.Søm.I.136. jf. ssgr. som Eskadre-, Kap-, Kongeroning). (glda. roo (Brandt. RD.I.296.308), oldn. róa, eng. row, mnt. ro(j)en; besl. m. lat. remus, aare, gr. eretmón. (et) ror, erétēs,

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 48. Helsætninger
De gældende retskrivningsregler om komma mellem helsætninger, herunder imperativer
7. Sammensætninger
§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele
§ 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig
De gældende retskrivningsregler om tilføjelse af -t på adverbialer (biled)
§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i forkortelser

Typiske problemer

Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

antal ord i hvert bogstav i RO
Hvor mange ord er der i Retskrivningsordbogen der begynder med hvert bogstav?
ANT-kursus
Regionerne gennemfører såkaldte A/T-kurser, kurser i alkohol og trafik. Ifølge det nedenstående lovforslag skal disse kurser nu ændres, så det bliver kurser i ...
drikkebror
Så vidt jeg kan se, er soldebror og svirebror blevet til eneformer i RO 2012, mens drikkebror/drikkebroder velsagtens fortsat er dobbeltform.
forholdsvis og uforholdsvis
Er det rigtigt forstået at man kun kan skrive de brugte uforholdsvis mange timer på arbejdet (uden -t på uforholdsvis), men både de brugte forholdsvis mange ...
forhåbentligvis
Jeg er flere gange stødt på ordet forhåbentligvis, men jeg kan ikke slå det op i nogen ordbøger. Eksisterer ordet?
Google, Skype, Facebook
Skal Google, Skype og Facebook med stort eller lille begyndelsesbogstav?
Internet el. internet
Jeg har tidligere spurgt jer om det hedder Internet eller internet. Dengang svarede I at Internet opfattes som et egennavn og derfor skrives med stort ...
komma eller ej
Det, jeg slet ikke forstår, er, hvordan det ny komma som hovedprincip kan adskille et udvidet grundled fra sit tilhørende udsagnsord, fx i Bogen vi læser, er ...
linje el. linie
Hvornår og hvorfor blev linje den eneste korrekte staveform?
vareind- og udlevering
Kan man skrive vareind- og udlevering? Vi siger det i hvert fald sådan.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen, juni 1994
Resurser
af Erik Hansen, april 1987
Udtale
af Erik Hansen, juni 1988
Og sporten ...
af Jørn Lund, januar 1989
Forsigtig!
af Erik Hansen, februar 1989
Kort
af Jørn Lund, november 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Fortov
af Henrik Lorentzen, Politiken, 11. juni 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Et udmærket ord
af forsker Marianne Rathje

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sømandsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med et anker, hvilket betyder at ordet er et sømandsudtryk
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Dansk Sprognævn offentliggør lister over ændrede ord- og staveformer i RO 2012
På Sprognævnets hjemmeside er det nu muligt at se lister over ændrede ord- og staveformer i Retskrivningsordbogen 2012.
Få Retskrivningsordbogen på din computer
Det er nu muligt at downloade en gratis betaversion af Retskrivningsordbogen til din pc.
Elektronisk Retskrivningsordbog til alle platforme
Dansk Sprognævn har udviklet webappen Retskrivningsordbogen Plus (RO+), som er en elektronisk udgave af ordbogen til smartphone, tablet, pc og Mac.
NyS 44 er udkommet
NyS 44 er et temanummer om sproglig normering.
Hvad har "aldersdiskrimination", "crowdsurfe", "fleksitar" og "haram" til fælles?
Ordene er med i årets tilføjelse af nye opslagsord i Retskrivningsordbogen.
Retskrivningsordbogens digitale udgave er blevet opdateret
Retskrivningsordbogen er den 15. januar 2020 blevet opdateret med 205 nye ord.
Retskrivningsordbogen er blevet opdateret
Den digitale udgave af Retskrivningsordbogen (RO) er i december 2018 blevet opdateret, denne gang med 182 nye opslagsord.
Retskrivningsordbogen Plus er blevet gratis
Nu kan du slå gratis op i Retskrivningsordbogen Plus uanset hvor du er — den fungerer nemlig også offline.
NyS 45 er på gaden
Nummer 45 af tidsskriftet NyS, Nydansk Sprogstudier, er netop udkommet.
288 nye opslagsord i Retskrivningsordbogen

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.