Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: rip

Mente du: ip| ri| grip| trip | se flere forslag | tip| vip| bip| dip| fip| hip| kip| nip| pip| rap| rib| rig| rim| ris| riv| sip

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

rippe verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈʁibə] norrønt rippa upp; af uvis oprindelse rippe op i genoptage, omtale eller minde om noget ubehageligt, sørgeligt el.lign. som ellers var overstået, glemt eller fortrængt rode op i | rive op i rippe op i såret overført beskæftige sig med noget ubehageligt som ellers er ved at være glemt

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • Rip-Rap-Rup-effekt Rip-Rap-Rup-effekt sb. (1989) det fænomen at ledere udpeger andre ledere som ligner dem selv

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Rippe,1 I. Rippe, en. (ogs. skrevet Ribbe. PØstergaard.Københavnerinder. (1912).81). flt. -r. (sv. dial., færøsk rippa, letfærdig kvinde; til III. rippe (1 slutn. ell. 3-4) ell. fra ty. rippe, ribben, (mager) kvinde (sml. III. Reve); jf. Drengerippe; dial. ell. vulg.) nedsæt. betegnelse for en kvinde;
Rippe,2 II. Rippe, en. se I. Ribbe.
rippe,3 III. rippe, v. (nu sj. skrevet reppe. Sø- og HandelsretsTidende.1921. 148f. ribbe. Sal.V.491. Buchh.Su.II.218. jf. u. bet. 2.1 samt VSO.V.R109. – sj. ræbbe, ræppe (i bet. 2.3). TomKrist.F.61). -ede ell.  -te (jf. Moth.R98). vbs. jf. Rip, Ripperi. (ænyd. rippe, reppe, fsv. rippa, reppa,
rippe,4 IV. rippe, v. se IV. ribbe.
rippe,5 V. rippe, v. se ræppe.
ræppe,1 I. ræppe, v. (ogs. (skrevet) reppe (se ndf.), rippe (OeconJourn. 1757.259)). -ede. vbs. jf. Ræp. (ænyd. reppe, kvække, rappe, kaste op (Kalk.III.580), ræbe (smst.V.869 (u. ræbe)); sideform til III. ræbe (i bet. 1 muligvis til VI. rappe); dial.) 1) om ænder (og gæs: S&B.):
ribbe,4 IV. ribbe, v. (rippe. Moth.R98. Blich.(1920).IV.206. Drachm. KW.144. Lauesen.MF.11. jf. VSO. – dial. rebe. Bøgh.E.128. Feilb. reve. Thorsen.166. Feilb. OrdbS.(sjæll.)). -ede. vbs. -ning (s. d.). (ænyd. ribbe, rebbe, rebe (imp. reeb. Gerner.Hesiodus.(overs. 1670).195); til dels fra mnt. ribben; sideform til
Ribbe,1 I. Ribbe, en. (nu sj. Rippe. HjInstr.6. jf. Langripperne. Harboe. MarO.32. Træripper. FJacobsen. Et Aar i Grønland.(1862).13. Rebbe. Cit.1772.(Ordb S.). Funch.MarO.II.110. jf. u. Langribbe. Ripe. vAph.(1764). VSO. DRosen.Erindringer.(1839).225.Rebe, Reve. i bet. 2.2: Thorsen.166. se ogs. bet. 2.1 slutn. – nu dial. (samt i bet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...