Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: rig

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. rig sb., -gen, -ge, -gene (rigning på skib; boreplatform)
2. rig adj., -t, -e

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

rig1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -gen, -ge, -gene [ˈʁεg] fra engelsk rig 'udrustning, rig', sandsynligvis af nordisk oprindelse 1 et sejlskibs master, bomme, tovværk m.m. rigning | takkelage 2 = borerig rig2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈʁiˀ] • intetkøn: [ˈʁiˀd] eller [ˈʁigd] norrønt ríkr, oldengelsk rice; beslægtet med latin rex (genitiv regis) 'konge', egentlig 'mægtig' 1 som har mange penge og ejer meget fattig velhavende 1.a som er præget af eller vidner om at nogen har mange penge 2 med et stort indhold af noget bestemt 2.a med et stort og varieret indhold righoldig 2.b til stede i stort omfang rigelig blive noget rigere få noget; tilegne sig noget det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige 1 talemåde bruges for at udtrykke hvor svært det er for mennesket at give afkald på materielle goder til fordel for åndelige værdier 1.a bruges for at udtrykke at noget er meget vanskeligt eller næsten umuligt nåleøje få smulerne fra de riges bord overført måtte nøjes med det der bliver tilovers; komme i anden række i rigt mål overført i høj grad; i stort omfang rig onkel overført person eller virksomhed der uventet, men belejligt dukker op og skænker en betydelig sum penge rigge verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈʁεgə] dannet til substantivet rig udstyre et skib med rig eller med en del af en rig sjældent takle rigge af rigge op overført sætte op; gøre klar – sjældent rigge til rigge til 1 rigge – sjældent tilrigge rigge af 1.a overført sætte op; gøre klar 1.b overført klæde pænt på; pynte; maje ud

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • rig: boreplatform; se rigning
  • rig: bemidlet, velhavende, holden, ved muffen, velbjærget, velsitueret, en Krøsus, som har penge på lommen, skibe i søen, sit på det tørre, smør på brødet, pengestærk, formuende; frodig; produktiv, leveringsdygtig; uudtømmelig, uendelig, bundløs

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Rig,1  I. Rig, en. (sv., no. rigg, eng. rig; til rigge; ordets opr. hjemsted er usikkert; i da. vist laant fra eng.; i S&B.II.240 og Larsen. betegnet som no.) sømandsudtryk et skibs rejsning, rigning. *De saa', hvor han krøb i den susende Rig, | Han kapped Beslag og gjorde Sejl. Drachm.SH.61. *Det løjed lidt, men Riggen var jo gaaet.
rig,2 II. rig, adj. ríg. Høysg.AG.136. intk. og adv. -t ell. (nu dial.) d. s. (Riig Tøj. Leth.(1800). jf. u. ordrig 1 samt UnivBl.I.382. Flemløse.136. Kort.161); (arkais.) gl. bøjningsform (egl. akk. m.) -en (rigen Rose.JPJac.(1924).I. 195). (glda. ri(i)gh, æda. rik (nom. m. rikir, rikær. DGL.I.36.V.327), mægtig, stærk, bemidlet, oldn.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Dialekter i rigt mål — ny udgivelse fra Modersmål-Selskabet
Modersmål-Selskabets årbog for 2019 handler om de danske dialekter og nutidens danske talesprog.