Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: revle

Mente du: revl| trevle| revne| revse

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
revle sb., -n, -r, -rne (i havet)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

revle1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈʁawlə] gammeldansk reffuel; diminutiv af rev langstrakt sandbanke på bunden af havet, dannet ved aflejring på lavt vand, fx langs med kysten revle2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈʁawlə] gammelsvensk rævil 'bjælke', middelnedertysk revel 'træstykke'; af en rod med betydningen 'pæl, bjælke' bræt fastgjort på tværs af en række parallelle brædder for at holde dem sammen • fx på (indersiden af) en låge eller dør

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • revle: rev, sandbanke, banke, barre

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Revle,1 I. Revle, en. (skrevet Reble. Moth.R38. jf. VSO. – nu ikke i rigsspr. Revel. Moth.R81. VSO. jf. MDL.464. Rietz. 531(skaansk). OrdbS.(sjæll.). – dial. Revl. Esp.280. Feilb. jf. EHHagerup.70. – nu næppe br. Ravle. VSO.). flt. -r. (ænyd. reffle, reble, reffuel, ræffuel, sv. dial. revel, rækværk paa en bro,
Revle,2 II. Revle, en. (skrevet Reble. Moth.R38. jf. VSO.  Revel. Moth.R81. jf. VSO. – dial. Revl. Viborg.(PhysBibl.III. 249). Blich.(1920).VII.75.XXX.235. Feilb.). flt. -r. (ænyd. reffle, reffuel, glda. reffuel, sv. revel; afl. af II. Rev; jf. I. Revle) (aflang) hævning af havbunden (jf. Sand-, Stenrevle
Revle,3 III. Revle, en. (dial. Revel. Feilb. jf. rebel. MDL. Revl. Feilb. OrdbS. (sjæll.). se ogs. bet. 4 og u. Sandrevle.  Rivle. PhysBibl.XII.300.  Ribbel. Moth.R81. jf. dial. riffel. MDL. Feilb.). flt. -r. (ænyd. ribbel, strimmel af helleflynder, no. dial. ripel, repel, (skov)strimmel, shetl. ripel, repel,
Revle,4 IV. Revle, en. flt. -r. (af en sideform til IV. rive, se IV. ribbe; jf. I. Rible; sml. I. Revne; nu næppe br.) revne; spalte; skure.   skure, hvori noget kan løbe op og ned. et stærkt Bret (som) kan glide op og ned i begge Side-Stolperne udi Revler eller Skurer. Kraft.M.II.888. om riffelgang i gevær: vAph.(1764).
Revle,5 V. Revle, en. ((m)nt. repel, ty. riffel, hørrive; af en sideform til IV. rive, se IV. ribbe; jf. II. Ribbe, IV. rifle; sml. Lorive; dial.) redskab, bestaaende af et træstykke med opadstaaende tænder, hvorpaa langhalmen revles (VII). OrdbS.(sjæll.). Ribbel: MDL. Feilb. jf.: en stor Rive ligesom en Langhalmsrevle.
revle,6 VI.   revle, v. -ede. (ænyd. reffle; til I. Revle) beslaa med revler; slaa paa som revler. 2de løse og tilpassede Roste-Træer . . hvilke maa revles paa den Kant, som lægges til Karrets faste Bund. Lundborg.Salpeter-Værker.(1758).108.
revle,7 VII. revle, v. -ede. vbs. -ing (se bet. 2). (jf. ty. riffeln (og rüffeln, se røfle) samt IV. rifle; afl. af en sideform til IV. rive, se IV. ribbe; jf. I. Revl, III-V. Revle, II. rible) 1) pille, plukke (af).    1.1) (dial.) i forb. revle op, pille, trævle op (fx. reb, strømper). Feilb. OrdbS.(Langeland).
VIII. revle, v. -ede. (jf. III.Revle 3 og II.røgle; især dial.). revle .. lægge tørv til tørring i lange strimler .. rejse mursten på kant i lange rader. Feilb. Stenene (: på et teglværk) (blev) “kantede” (rejst paa Kant), og siden “revlet”, idet de blev sat i Række med noget Mellemrum. SprKult.XIX.5. (tørvene) maatte siden “revles”, rejses i Strimler og tilsidst “stues”.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...