Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: revl

Mente du: revle| rev| trevl| real | se flere forslag | reel| reol| revy
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
revl: revl og krat

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

revl substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈʁawˀl] afledt af en sideform til verbet rive egentlig 'hvad der er pillet af, trevler, småtterier' revl og krat alt eller alle uden undtagelse; det hele • især om en gruppe eller mængde der omfatter både ønskede og uønskede elementer rub og stub

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Revl,1 I. Revl, subst. (nu ikke i rigsspr. Revel. Biehl.DQ.II.217. Bagges.DV.2 VII.243 ( Danner rim med Trevel). smst.244 ( Danner rim med Djævel). Grundtv.Saxo.II.249. VSO. MO. jf. D&H.I. 509. Feilb. Reb(b)el. LTid.1737.392. MDL. 447. Ribbel. Moth.R81. Gram.Breve.42. Ribl. Wess.FU.23. jf. dial. riffel. MDL. Krist.Ordspr.256. rivl.OrdbS.(Fyn)).
Revl,2 II-IV. Revl, en. se I-III. Revle.
Revle,3 III. Revle, en. (dial. Revel. Feilb. jf. rebel. MDL. Revl. Feilb. OrdbS. (sjæll.). se ogs. bet. 4 og u. Sandrevle.  Rivle. PhysBibl.XII.300.  Ribbel. Moth.R81. jf. dial. riffel. MDL. Feilb.). flt. -r. (ænyd. ribbel, strimmel af helleflynder, no. dial. ripel, repel, (skov)strimmel, shetl. ripel, repel,
Revle,2 II. Revle, en. (skrevet Reble. Moth.R38. jf. VSO.  Revel. Moth.R81. jf. VSO. – dial. Revl. Viborg.(PhysBibl.III. 249). Blich.(1920).VII.75.XXX.235. Feilb.). flt. -r. (ænyd. reffle, reffuel, glda. reffuel, sv. revel; afl. af II. Rev; jf. I. Revle) (aflang) hævning af havbunden (jf. Sand-, Stenrevle
Revle,1 I. Revle, en. (skrevet Reble. Moth.R38. jf. VSO. – nu ikke i rigsspr. Revel. Moth.R81. VSO. jf. MDL.464. Rietz. 531(skaansk). OrdbS.(sjæll.). – dial. Revl. Esp.280. Feilb. jf. EHHagerup.70. – nu næppe br. Ravle. VSO.). flt. -r. (ænyd. reffle, reble, reffuel, ræffuel, sv. dial. revel, rækværk paa en bro,

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær