Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: rev

Mente du: revl| revy| ev| re | se flere forslag | brev| drev| reb| re-| red| hev| lev| nev| rav| rem| ren| ret| riv| rov| ræv| røv

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. rev sb., -et, rev, -ene (i havet)
2. rev vb., præt. af rive

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

rev substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈʁεw] norrønt rif oprindelig 'ribben' langstrakt forhøjning i havbunden som medfører lavt vand på stedet, eller som rager op over vandoverfladen grund rive2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, rev, revet; præteritum participium brugt som foranstillet adjektiv: reven eller revet, revet, revne [ˈʁiːvə] • præteritum: [ˈʁεwˀ] • præteritum participium: [ˈʁεːvəð] norrønt rífa, oldhøjtysk riban; beslægtet med latin ripa egentlig 'skrænt' 1 pludselig fjerne eller bringe ud af balance eller normal position ved et kraftigt ryk eller træk flå 1.a overført (pludselig eller voldsomt) fjerne fra det normale tilhørsforhold eller fra den normale, vante eller sikre position eller tilstand 1.b føre voldsomt, kraftfuldt og uimodståeligt af sted 2 ødelægge noget eller opsplitte det i mindre dele ved fx med hænderne eller et redskab at udsætte det for en kraftig påvirkning flænse 3 rykke hårdt eller voldsomt 3.a overført være (ubehageligt) mærkbar, især økonomisk eller følelsesmæssigt; påvirke stærkt 3.b åbne med et hurtigt og voldsomt ryk flå 3.c tage til sig på en hurtig eller voldsom måde fra en fastklemt eller fastlåst position 4 frembringe et hul, en rift eller et sår ved fx at kradse med en skarp og spids genstand eller med en negl flå 4.a få en rift el.lign. ved at stikke sig på en skarp eller spids genstand 4.b ødelægge en overflade ved på voldsom måde at skære, kradse eller ridse i den flå 5 give en fornemmelse af noget brændende, stikkende eller kløende på huden, i kroppen eller på slimhinderne kradse | svie 6 gnide noget hårdt mod et rivejern el.lign. så det findeles 7 blæse kraftigt • om vind ruske gale katte får revet/revne skind talemåde personer der handler ubetænksomt og voldsomt, kommer let til skade noget at rive i overført noget at tage sig til, bruge sin tid på eller arbejde med, fx et fast arbejde eller en hobby – uformelt rive af sig overført sige eller fremføre uden besvær og på en smittende eller livlig måde rive den af stimulere en penis med hånden til der opnås seksuel udløsning – meget uformelt spille den af rive en dag (en, uge, ..) ud af kalenderen overført beslutte sig for i et nærmere angivet tidsrum at holde fri eller lave noget helt andet end det man plejer rive hovedet af nogen overført give nogen en voldsom irettesættelse; skælde nogen ud rive løs/fri 1 frigøre fra en fastlåst eller fastklemt position ved træk, slid eller anden stor kraftpåvirkning mere formelt løsrive vriste 1.a overført frigøre, evt. med magt, fra noget som binder politisk, juridisk, følelsesmæssigt eller på anden måde løsrive 1.b overført frigøre sin opmærksomhed, sit blik eller sine tanker fra noget eller nogen, evt. med besvær løsrive 1.c slippe væk fra nogen ved at cykle, løbe el.lign. meget hurtigt vriste | mere formelt løsrive rive med (sig) 1 overført betage eller overvælde følelsesmæssigt; påvirke stærkt begejstre 2 overført være årsag til at det uundgåeligt går en part eller person lige så dårligt som én selv pga. en tæt forbindelse mellem de involverede rive ned 1 bryde en bygning eller en anden konstruktion helt eller delvis i stykker og fjerne materialerne, evt. for at give plads til et andet byggeri nedrive bryde ned 1.a overført fjerne en (mental) barriere eller forhindring for et bestemt foretagende bryde ned 2 sport forårsage at overliggeren eller en bom falder ned i fx højdespring eller ridebanespringning nedrivning rive nogen noget i næsen overført lade nogen høre for noget; kritisere nogen for noget rive op i genoptage, omtale eller minde om noget ubehageligt, sørgeligt el.lign. som ellers var overstået, glemt eller fortrængt rippe op i rives skændes; slås – gammeldags toppes rive sig overført bruge flere penge end normalt på en gave eller andet der kommer nogen, evt. én selv, til gode – ofte spøgende eller ironisk flotte sig | spendere rive sig i håret overført udtrykke sin fortvivlelse rive (trække, ..) nogen/noget med sig i faldet overført forårsage at en anden part mister magt eller position som følge af at man selv har gjort det rive væk/bort 1 overført købe, tage eller bruge hurtigt og ivrigt 2 overført forårsage at nogen pludselig dør – forskønnende rykke/rive op med rode/rod 1 rykke op så roden også følger med 1.a overført fjerne fuldstændigt fra udgangspunktet eller ophavet trække/rive tæppet væk under nogen/noget overført forringe nogens eller nogets betingelser pludseligt og drastisk; stille nogen eller noget i et uheldigt eller afslørende lys – kendt fra 1975 rive3 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, rev, revet; præteritum participium brugt som foranstillet adjektiv: reven eller revet, revet, revne [ˈʁiːvə] • præteritum: [ˈʁεwˀ] • præteritum participium: [ˈʁεːvəð] bruge en rive, fx til at løsne og glatte det øverste af et jordlag eller til at samle eller flytte noget

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Rev,1 I. Rev, et ell. (sj.) en (se u. bet. 2). (i bet. 2 nu alm. Reb ). flt. d. s. (Saaby.7) ell. -e (se u. bet. 1). (glda. reeff, æda. rif (Harp.Kr.10.24), sv. rev, oldn. rif, osax. ribbe, oht. rippa, -i (ty. rippe), oeng. ribb (eng. rib); besl. m. russ. rebro, ribben; jf. I. Ribbe, Ribben samt II. Rev, III. Reve, I. Revle)
Rev,2 II. Rev, et. rèv. Høysg.AG.138. ( Rif. SøkrigsA.(1752). §191. Oehl.NG.(1819).161. Blich.(1920).XX. 212. jf. VSO.V.R117. MO.II.571. flt. riffer: Thurah.B.92. Blich.(1920).XX.1.2.  Riv. EPont.Atlas.I.503. Blich.(1920).III.117. jf. VSO.V.R117. – sj. skrevet Reb. Prahl.AH. III.11.
Rev,3 III. Rev, et ell. (sj.) en (Es.30.13(Chr. VI). Jer.13.4(Chr.VI)). (ogs. (skrevet) Rif (se ndf.). Riv. Rothe.TG.5. Reve, en. Moth.R 81. VSO. OrdbS.(sjæll.). Ræve, en. Moth.R 166). flt. rev ell. rever. (ænyd. reff (intk.), æda. rif (Harp.Kr.42), og ænyd. reffue (fk.), æda. rifa (flt. rifur. AM.), sv.
Rev,4 IV. Rev, en. se Ræv.
Rev,5 V. Rev, et. se II. Reb.
Rev,6 VI. Rev, et. se II. Riv.
rev,7 VII. rev, præt. af rive.
Reb,2 II. Reb ell. (nu sjældnere skrevet) Rev (SøkrigsA.(1752).§4. MR.1756.161. Röding. jf. VSO.V.R104. MO.II.565. Saaby.7), et. ( Riv. vAph. (1772).III. VSO.V.R118). flt. d. s. (sv. no. rev, no. dial. riv, isl. rif (og reif), oldn. rif, jf. (vist fra nordisk) nt.
Ræv,1 I. Ræv, en. dagl. ogs.: ræ̀v. Høysg.AG.138. jf. Kort.60. samt APhS.VI. 111. (tidligere ogs. (skrevet) Rev. Nysted.Rhetor.43. Holb.Paars.246. EPont.Atlas.I.608. Luxd.FS.81). flt. -e ell. (nu kun dial.) -er (Holb.Hh.II.440. jf. Thorsen.75. Feilb.). (æda. ræf, sv. räv, no. rev, oldn. refr;
Riv,2 II. Riv, et. (dial. Rev. Abildg. B.416. Jul i Roskilde.1928.29(sjæll.). OrdbS. (Falster)). (fsv. rif, ref, riven, mavekneb, oldn. rif, riven; jf. III. Rev; til IV. rive) 1) til IV. rive 2.2, om (hvad der bevirker) en vis irritation; dels (dial.) om egenskab ved stærk drik. der skulde undertiden lidt mere “Rev” i

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

den hellige grav er velforvaret
Jeg har altid sagt og troet at det hed den hellige grav er velforvaret, men for nylig blev jeg gjort opmærksom på at det hed den hellige gral er velforvaret. ...
flegne og flejne
I min omgangskreds har vi i flere år anvendt udtrykket flejne ud som fx i sætningen hun flejnede fuldstændig ud da hun ikke magtede opgaven. Men hvad kommer ...
nedbryde
I mit firma er nedbryde blevet modeord. Et nyt tiltag fra ledelsen "nedbrydes på medarbejderniveau". Jeg kan naturligvis godt gætte hvad der menes, men jeg ...

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...