Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: rettelig

Mente du: retteligt

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
rettelig (el. retteligt) adv. (med rette)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

rettelig eller retteligt adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) rettelig: [ˈʁadəli] • retteligt: [ˈʁadəlid] når det skal være rigtigt eller retfærdigt; når det skal være i overensstemmelse med lov og ret med rette | retmæssigt | gammeldags retteligen

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • rettelig: med rette, rigtig vis

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
rettelig,1 I. rettelig, adj. adv. d. s. ell. (l. br.) -t (Thuborg.DVE.321) ell. () -en (Højs.7.9 (Chr.VI). Holb.MTkr.316. Biehl.(Skuesp. VI.462). JPJac.(1924).I.42. JakKnu.CD. 24). (glda. retteligh, rætelig, adj. (Brandt. RD.I.45.II.176), retteligh, rætteligen (smst. I.47.II.173), rættelige, adv., æda. (adv.)
rettelig,2 II. rettelig, adj. (afl. af V. rette; sml. urettelig samt efter-, (u)op-rettelig; nu næppe br.) som lader sig ændre, afhjælpe, rette (V.4). de, som skiønnes, vel at have begaaet store Synder, dog saa, at de ere lægelige eller rettelige . . kastes efter Forseelsens Beskaffenhed i adskillige Ildens Floder, at udbrændes.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer

Ordlister

Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Nyheder på vers
af Jørn Lund, november 1990
Både...men også
af Erik Hansen, maj 1992

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog