Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: re

Mente du: re-| red| er| reb | se flere forslag | rem| ren| ret| rev| roe| e| r| tre| åre| ære| øre

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
re sb., -et, -er, -erne (en tone)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

re substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -er, -erne [ˈʁε] begyndelsen af latin resonare, første ord i 2. linje af en Johanneshymne som brugtes fra 1000-tallet til øvelser i intervaller og tonehøjde andet trin i en diatonisk skala, typisk tonen d Re symbol (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) 1 kemisk tegn for grundstoffet rhenium re- præfiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) re-: [ʁεˈ-] eller [ˈʁε-] • red-: [ʁεdˈ-] i enkelte ord foran vokal: red- fra latin re- 'igen, tilbage'; almindelig i indlånte ord af latinsk oprindelse, meget produktiv i betydning 1 1 igen; på ny gen- | om- | ny- 2 tilbage (i tid, rum eller forløb) pro-

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • maniere(re)t: skabagtig, stiliseret, kunstlet, søgt

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Re Re, en. se Rej og I. Ren.
Ræ,1 I. Ræ, en (Schade.Mors.(1811).280. VSO. MDL.) ell. et (Feilb. Kort.158). (tidligere ogs. skrevet Re. Ree. Viborg.(PhysBibl.III.256)). (maaske sa. ord som oldn. hræ (no.), lig, aadsel (ogs. om vraggods, skrammel olgn.), og vel egl. om den opdrevne, visne ell. forraadnede tang olgn.; jf. Rælus; jy.)
Ren,1 I. Ren, en. Rên. Moth.R65. (nu ikke i rigsspr. Rin. Adr.1761.166. – om formen Re (Esp.270. Bornh.Samlinger.IX. (1915).53) se bet. 1 slutn.). best. f. -en ell. (dial.) -nen (Adr.1761.166.22/11762.sp.3. jf. FrGrundtv.LK.243. OrdbS.(Sjæll.)) ell. d. s. (jf. Esp.270); flt. -e (Ps.65.11(Chr.VI). Grundtv.Saxo.II.222. LandbO.III.823). ell.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

2. Betydningsoplysninger
3. Orddelingsangivelser
6. Bøjningsoplysninger
7. Sammensætninger
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen
§ 23. Substantiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er

Typiske problemer

R-problemer
R-fejl er et af de største staveproblemer
R-problemer · uddybning
Sådan løser du dine r-problemer og r-fejl
Det man ofte glemmer
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Ordlister

Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

genvielse
Vi skal oversætte en engelsk titel "Divorce and re-marriage" – kan man bruge gengiftning?
antal arveord og låneord
Hvor mange ord i dansk er arveord, og hvor mange kommer fra andre sprog?
Er tegnsprog et modersmål?
er tegnsprog et modersmål?
fejstig, feisty
Der er et udbredt ord på engelsk, feisty, som betyder ’en livlig eller ilter, kamplysten og stærk oplevelse eller person’. Jeg har oplevet enkelte nordjyder ...
vy eller vue?
Jeg har til min overraskelse opdaget at ordet vue (altså ’udsigt’) også kan skrives vy. Er det nogen særlig almindelig stavemåde?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Flyversjus
Hvad er oprindelsen til ordet "flyversjus"?

SprogbrevetDR

Stavning
af Jørn Lund, september 1989
Udtale
af Erik Hansen, juni 1990
Det rette verbum
af Jørn Lund, januar 1988

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Hvad blev der af "r"?
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 18. november 2008

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Sproget på de digitale og sociale medier

Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Sprogteknologi

Kilder og forslag til videre læsning
Links til de oprindelige artikler om sprogteknologi og andre kilder om emnet

Udtale

Lars Brink — Hvordan og hvorfor udvikler udtalen sig?
Artiklen "Hvordan og hvorfor udvikler udtalen sig" er en del af temaet om udtale.

Ungdomssprog

Ungdomssprog
Ungdomssprog er ofte uformelt og indeholder mange tabubelagte ord, engelske låneord, slangord osv. Det er ofte kilde til stor diskussion, især blandt ældre ...
Multietnisk dansk
Her kan du læse om multietnisk dansk og hvordan det vil påvirke det danske sprog i fremtiden

Leg og lær

Quizzer og øvelser

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Hattemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (hat.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Smedesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (smed.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

"Red børnene - befri sproget" - dansk retskrivning til debat i Sproglaboratoriet
Sproglaboratoriet på P1 satte fokus på den danske retskrivning, normer og sproget som magtfaktor 10. feb. 2011 i programmet med overskriften "Red børnene - ...
Ny bog til sprogundervisning i skolen
Nyt undervisningsmateriale sætter fokus på nyt og gammelt sprog
”Rädda ett ord” – nu på dansk
Politiken sætter fokus på ord der er på vej ud af det danske sprog.
NyS 38 er udkommet
NyS – Nydanske Sprogstudier – er et bredt og varieret tidsskrift om sprog og sprogvidenskab. Her kan du holde dig orienteret om de nyeste undersøgelser af ...
Sprog på dagsordenen ved valg i Grønland
Information bragte d. 16. februar 2013 en artikel med titlen "Kolonitidens sprogspøgelser får nyt liv i Grønland" om sprogdebatten i Grønland, som op til det ...
Invitation til seminar
"Technologies, interaction and interculturality in foreign language learning and teaching"
Kronik i Politiken: "Hurra for det lemfældige sprog"
Kronikør Mikkel Andersson slår i Politiken d. 20. februar 2013 et slag for sprogets ret til at udvikle og forandre sig — også når det betyder at ord får en ...