Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: rap

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

1. rap sb., -pen (en musikform), i sms. rap-, fx rapmusiker
2. rap sb., -pet, rap, -pene; et rap over fingrene; tre gange i rap
3. rap adj., -t, -pe (hurtig, kvik); rap på fingrene; rap i replikken
4. rap lydord; rap rap

Den Danske Ordbog

 1. bruges for at efterligne den lyd som en and frembringer
 1. hurtigt, let slag, fx med hånden el. en pisk, ofte som en straf; synonym smæk
 2. seksuelt samvær mellem to personer der indebærer indtrængen af penis i skeden (el. anus) og typisk med orgasme og sædudtømmelse som kulmination (sj.; uformelt); synonym samleje
i rap
lige efter hinanden; i træk (uformelt);
rap over fingrene/næsen
(ofø) irettesættelse; ubehagelig oplevelse, fx et økonomisk tab
 1. musikform med rytmisk, syngende tale ind over musik, ofte slangfyldt og med stærkt politiske budskaber; synonym rapmusik;
  ● musiknummer hvor der tales rytmisk og syngende ind over musik
 1. som udfører noget hurtigt og effektivt
  ● kvik, hurtig og evt. næsvis el. fræk • om udtalelse el. måde at tale på;
 2. smart og moderne (kendt fra 1966; uformelt);
hurtig/kvik/rap i replikken
(ofø) hurtig til at svare, ofte på en fræk el. udfordrende måde; synonym rapkæftet, mundrap
hurtig/rap på fingrene
hurtig og dygtig til at gøre noget med hænderne
 1. (mandlige) lederes tilbøjelighed til at ansætte personer der ligner dem selv, fx i ledende stillinger • bl.a. med det resultat at kvinder forbliver underrepræsenteret på lederposter;
 1. frembringe den lyd der er karakteristisk for ænder
 1. tale rytmisk og syngende hen over musik; fremføre rapmusik
 1. bevæge hurtigt og energisk (sj.); synonym rubbe
 1. forsyne en mur med et tyndt udglattet mørtellag; synonym berappe

Dansk Synonymordbog


 • rap: hug, slag, svip, snert
 • rap: gesvindt, hurtig, kvik, livlig, rask, snar, væver; frisk, fiks, smart

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
I. Rap, en. se I. Rappe.
II. Rap, en. se I. Raps.
III. Rap, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en (JBaden.Horatius.I.196. Frank.SM.1806. 667. Grundtv.Saxo.III.140. sa.Snorre.III. 176. jf. Feilb.). flt. d. s. ell. (sj.) -per (Cit.1838. (WJWulff. Da Guinea var dansk. (1917).171)). (ænyd. d. s., sv. no. rapp, eng. rap, jf. ty. rapps; sml. ogs. bornh. sv. no. rapp (i forb. i rappet,
IV. Rap, et. (ogs. skrevet Rab). flt. d. s. (af VII. rap ell. VI. rappe) betegnelse for den lyd, ænder (og enkelte andre fugle) frembringer. VSO. Baud.VS.6. (vild-) Ænderne . . kaster sig med Plask og Bram i en Vandpyt eller staar op med Rap og Skræp, idet . . Skuddet falder. Bogan.I.49.
V. rap, adj. intk. og adv. -t ell. (uden for jy. sj.) d. s. (Sort. (SamlDanskeVers.1 VI.181)). (ænyd. d. s., sv. no. rapp, isl.   hrappr, vild, voldsom (jf. oldn. Hrappr, Hrappi som mandsnavne), (m)nt. holl. rap, hurtig; rimeligvis lydord, besl. m. oldn. hrapa skynde sig (se IV. rappe), jf. III. Rap) som udtr. for, at en bevægelse, en virksomhed udføres med (stor) hurtighed, især m. bibet. af (naturlig) styrke, energi, livlighed, dygtighed olgn.: (
VI.   rap, adj. (ænyd. d. s.; jf. ænyd. rapfugl, rovfugl, raphane, gridsk person; enten spec. anv. af V. rap 1.1 (og nu helt sammenfaldet med dette) ell. til V. rappe (2.2-3), jf. rap-fingret, -haandet; jf. rapsk) tilbøjelig til atrappe
VII. rap, interj. (ogs. skrevet rab). (ty. rap; lydord; jf. IV. Rap, I. Rappe, VI. rappe) som efterligning (oftest gentaget) af den lyd, ænder (og enkelte andre fugle) frembringer; ogs. som kalde-, lokkeord til ænder. Ravnene skrige Rab, rab, eller Rap, rap. Raff.(1784).298. *(den dræbte vildands ællinger) krøb under Vingen, men den var slap – | “Vaagn op, søde Moder, rab, rab, rab, rab!”
I. Rappe, en. (ogs. skrevet Rabbe.ogs. Rap . Raprap(pe) jf. KNyrop.OL.II.5.9). flt. -r. (til VII. rap ell. VI. rappe; ofte i flt.; især barnespr.) d. s. s. Rapand. D&H. de søde smaa Mælam og smaa Rapper. Pol.23/121934.Sønd.22. sp.2.

Nye ord i dansk

 • rap adj. (1966) (ny brug) smart
 • rap sb. (1983) stilart inden for rytmisk musik hvor der tales til musikken
 • Rip-Rap-Rup-effekt sb. (1989) det fænomen at ledere udpeger andre ledere som ligner dem selv

Råd og regler

Typiske problemer

R-problemer
R-fejl er et af de største staveproblemer

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler.

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, december 1985
Kort
af Erik Hansen, april 1986
Kort
af Erik Hansen, marts 1987
Kort
af Erik Hansen, juni 1990
Udtale
af Erik Hansen, marts 1991
Kort
af Erik Hansen, maj 1991
Klicheer
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Klicheer
af Erik Hansen, februar 1988
Kort
af Erik Hansen, marts 1988
Snak og start
af Erik Hansen, maj 1990

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Rap i krattet
Debat, fællessang og rap i Skibelund Krat lørdag den 21. juni kl. 14.
Per Vers får Modersmål-Prisen 2014
Modersmål-Prisen uddeles hvert år af Modersmål-Selskabet. Og i år går prisen til den danske rapkunstner Per Vers.
Vinderne af Den Europæiske Sprogpris 2017 er fundet
Projekterne ’Lær dansk med rap’ og ’Wise Words’ vinder Den Europæiske Sprogpris 2017 for deres nye måder at gå til sprogundervisning på.
Vi staver og udtaler på engelsk, men bøjer på dansk
Danskerne staver og udtaler engelske låneord på engelsk, men vi bøjer i høj grad de engelske lån efter dansk mønster.
Sprog på spring
Sprog på spring er titlen på et sprogsymposium som DR afholder den 21. maj kl. 13-16.
Festival of Languages
Fra den 17. september til den 7. oktober afholdes der Festival of Languages i Tyskland.
Skibelund Krat-brochure
Det danske stød og tryk gør dansk svært at forstå
Det nyeste nummer af Mål og Mæle er udkommet bl.a. med en artikel om grundene til at dansk er sværere at udtale og forstå end andre sprog.
Debat om dansk sprog
I DR2-programmet Kontrovers debatterede panelet den 24. juni sprogets udvikling.
Find det sproglige niveau på din yndlingsrap i nyt hiphoparkiv
Hvor klog er din yndlingsrapper? I en artikel fra Videnskab.dk 17. januar 2011 diskuteres den nye amerikanske hiphopdatabase Hip-Hop Word Count som analyserer ...
Pressemeddelelse fra Ga-Jol
[1]