Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: rad

Mente du: rad.| ard| ra| raid | se flere forslag | rand| ad| grad| råd| raf| ram| rag| rak| ral| ran| rap| rar| rat| rav| cad| bad| fad| gad| had

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. rad sb., -en, -er, -erne (række); på rad og række; raden rundt
2. rad sb., -en, -e, -ene (person med et særpræg); en snu rad
3. rad sb. (fk.), rad (en måleenhed)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

rad. forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) = radikal (som er medlem af Det Radikale Venstre) rad1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈʁɑð] norrønt röð, middelnedertysk rad(t) 1 et antal personer eller ting anbragt ved siden af eller bag ved hinanden i en mere eller mindre lige linje række | geled 1.a serie af begivenheder eller ensartede fænomener række på rad 1 anbragt i en række 1.a i rækkefølge lige efter hinanden i træk | i rap på rad og række i en lige række raden rundt rundt til alle i en forsamling eller en gruppe rad2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈʁɑð] måske samme oprindelse som rad 'række' person med en nærmere bestemt egenskab rad3 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) ubestemt form pluralis: - [ˈʁɑˀð] nydannet fremmedord, afkortning af engelsk eller fransk radiation 'stråling' ældre måleenhed for mængden af ioniserende stråling der er optaget i et stof, svarende til en hundrededel af 1 gray

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • rad: se række; fiffikus, strik, lurendrejer, filur; fyr, kalorius, kammerat

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Rad,1 I. Rad, en. Høysg.AG.137. (sj. Rade. Drachm.DG.132. sa.DJ.II.283. Blaum.Sk. 26. KLars.SF.106(ændret til Rad. sa.Skrifter.II.(1921).278)). best. f. -en ell. (nu næppe br.) -den (i bet. 5: Moth.R13. Cit.1789.(RibeAmt.1919.12)); flt. -er ell. (nu næppe br.) -der (LTid.1742.54) ell. (nu dial.) -e (Lodde.NT.274.362.402. Grundtv.PS.I.86.VII.47. HCAnd.(1919).I. 173. jf. Feilb.) ell. (nu næppe br.) d. s. (i forb. som:
Rad,2 II. Rad, en. (dial. Raa. LHBing. Lesøe.(1802).169f. jf. Feilb. u. radgarn). best. f. -en flt. -er (FrederikshavnsAvis.15/91930.3.sp.9. jf.: Raddernes Forkortelse. Forordn.(Kvartudg.)15/12 1750.§4) ell. -e (OrdbS.(Fyn). jf. Bundgarnsrade. Drechsel.Saltvfisk.34. Hovedradene. smst. Løberadene. smst. LovNr.56 5/41888.§23).
Rad,3 III. Rad, en ell. (nu kun dial.) et (Poul Ped.DP.10. Brors.120.323. Feilb.(vestslesvigsk)). best. f. -en flt. -e (især i bet. 3; i bet. 2: JLange.II.1. D&H. jf. Feilb. samt (i bet. 1) best. f. Raddene. Lægen.VII.183) ell. (sj.) -er (navnlig i bet. 2; i bet. 3: HHLund.Lørdag.(1933).89. jf. VSO.). (ænyd. d. s. i bet.
-rad,4 IV. -rad, adj. se radet.
radet radet, (part.) adj. (nu sj.; i bet. 2: -radig. VSO. jf. enradig. – nu dial. -rad. to rad byg . . seksrad byg. Moth.R12. jf. Feilb.(u. seks-, toradet) samt: Sexrad - Kornet (dvs.: seksradet byg). JPhHage.Kbh.sAmt.(1839).159). 1) (til I. Rad ell. II. rade; l. br.) liggende i, ordnet i rækker. den lange, dejlige Pindoskæde med sine rytmisk radede Tinder.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

2. Betydningsoplysninger
§ 7. Vokaler
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af vokalbogstaver
§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon

Typiske problemer

Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...
Startkommaet — sådan sættes det
Læs om reglerne for startkomma

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

formå
Mine kolleger og jeg har lige haft en animeret diskussion om hvorvidt man kan sige: formå nogen til, eller man skal sige: formå at få nogen til?
i træk, i streg - el. i stræk
Min kæreste og jeg diskuterer om det hedder i træk eller i streg, altså fx hun sov 12 timer i træk eller hun sov 12 timer i streg?
sekretær
Hvornår opstod titlen sekretær? Adskiller den sig fra kontormedhjælper?
SoMe
Lige pludselig bruger alle omkring mig so-me, some, SoMe som en kort udgave af sociale medier. Men hvordan skal det skrives?
ussel mammon
Er ussel mammon ved at skifte betydning? Jeg kender det fra udtrykket at sælge sig selv for ussel mammon, som for mig betyder ‘at gøre noget alene for pengenes ...
en eller et nem-id
Den Digitale Signatur har fået et nyt navn, nemlig nem-id. Vi er nu kommet i tvivl om om det hedder en eller et nem-id i sætninger som den følgende: ”For at ...
islamisk el. muslimsk
Hvad er forskellen (om nogen) på islamisk og muslimsk, og bør man foretrække det ene ord frem for det andet i officielle danske tekster?
kære + adj. i bestemt form
Hedder det Kære energiansvarlige eller Kære energiansvarlig?
medlem eller medlemmer af
Man ser mange eksempler, også skriftlige, på medlem af i forbindelse med et subjekt i pluralis. Fx “Mensa fortæller aldrig om navngivne personer er medlem af ...
smart eller intelligent?
Hvordan oversætter vi bedst ordet smart i den engelske overskrift Smart community infrastructures? Vi hælder mest til at den danske overskrift skal være ...
vy eller vue?
Jeg har til min overraskelse opdaget at ordet vue (altså ’udsigt’) også kan skrives vy. Er det nogen særlig almindelig stavemåde?
[1]

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Kørte eller kom kørende?
Er det lige rigtigt at skrive "kørte" og "kom kørende"?
Pris og temperatur
Kan en pris være billig, og kan en temperatur være varm?

SprogbrevetDR

Klassisk rigsmål
af Erik Hansen, juni 1994
Jubilæumsleder
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Elektronisk Sprogbrev
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Kort
af Erik Hansen, december 1985
Hovedstæder
af Erik Hansen, februar 1986
Mest om nyhedsformidling
af Jørn Lund, februar 1987
De kvindelige former
af Erik Hansen, juni 1987
Negre og sorte
af Erik Hansen, juni 1987
Kemi
af Erik Hansen, april 1988
En lapsus
af Jørn Lund, december 1988

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Dronningerunde
af Henrik Lorentzen, Politiken, 14. november 2007
Etik eller moral?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. april 2007
Skyd hjertet op i livet — lad det ikke synke ned i bukserne!
af Kjeld Kristensen, Politiken, 20. februar 2008
Hvad ligner det?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Nævn eller politi?
af seniorkonsulent Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 6. juni 2015

Temaer

Udtale

Lars Brink — Er der nogen, der bestemmer ...
Artiklen "Er der nogen, der bestemmer over rigtig og forkert udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Ungdommens Nordiske Råd vil snakke engelsk
Normalt er arbejdssprogene dansk, norsk og svensk, men de unge vil arbejde på engelsk når det er nødvendigt.
Ungdommens Nordiske Råd i strid med den nordiske sprogdeklaration
Beslutningen om at ville benytte sig af engelsk i stedet for de nordiske sprog får minister for nordisk samarbejde, Bertel Haarder, til at overveje at fjerne ...
Det finske og islandske sprogs position i Nordisk Råd forbedres
Diskussionen om Nordisk Råds sprogforhold er blevet løst med et kompromis der forbedrer det finske og islandske sprogs position indenfor det nordiske ...
Gåhjemmøde: Meningen går tabt i gode råd
Gå på opdagelse i grammatikken med professor Lars Heltoft.
Etisk Råd har gjort resultaterne op
Som afslutning på en kampagne om etik og sprogbrug har Etisk Råd udsendt et debatmateriale.
Nordisk sprogforståelse drøftes på Nordisk Råds møde
Nordisk Råds session foregår i Folketingssalen, Christiansborg, 3. november 2011 mellem kl. 11.00 og 13.00.
Ny satsning på sprogforståelsen blandt ungdommen
Nordisk Råds præsidium har besluttet at give penge til Ungdommens Nordiske Råd til brug for tolkning og oversættelse.
Etik og sprogbrug
Den 5. marts 2012 indledte Det Etiske Råd en ny kampagne om etik og sprogbrug. Kampagnen strækker sig over de kommende måneder.
Danmarks bedste undertekster!
Hele den danske undertekstningsbranche har været med på råd, og nu lancerer Forum for Billedmedieoversættere de første fælles danske retningslinjer for ...
Nye svar fra Sprognævnet på sproget.dk
Nu er der tilføjet 31 nye svar til sproget.dk's samling af svar fra Sprognævnet.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Råd og regler
Slå op i retskrivningsreglerne, søg i en af ordlisterne over udvalgte emner, eller læs mere om typiske problemer. "Er du i tvivl, så slå det op. Er du ikke i ...
Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Indhold og opbygning
infoark
Infoark2
Links
sproget.dk's linksamling
Privatlivspolitik
Her kan du læse om hvordan sproget.dk behandler dine personlige informationer.
Retskrivningen på sproget.dk
About sproget.dk
Engelsk tekst om sproget.dk. English text about sproget.dk.
Baggrunden
Læs om baggrunden for oprettelsen af sproget.dk