Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: røve

Mente du: røver| røvet| røv| øve | se flere forslag | prøve| røbe| tøve| røv-| døve| løve| møve| rave| rive| røge| røre| røse| -røv
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
ve vb., -r, -de, -t

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

røve verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈʁœːvə] norrønt reyfa 'rive hul i, plyndre', oldengelsk reafian; af en rod med betydningen 'bryde, sønderrive', jævnfør rov, røv 1 stjæle fra nogen med (trusler om) vold; begå røveri 1.a bestjæle med (trusler om) vold; udsætte for røveri – kendt fra 1970, denne brug regnes af nogle for ukorrekt -røv sidsteled (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -en, -e, -ene [-ˌʁɶwˀ] 1 bruges nedsættende og hånende om en person man ikke bryder sig om 2 se røv røv substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈʁɶwˀ] norrønt rauf egentlig 'hul, åbning'; beslægtet med rov og røve 1 menneskets bagdel; ende – uformelt mindre uformelt rumpe | numse 2 bruges som skældsord til eller om en person der har behandlet én usselt og illoyalt ad røven til særdeles dårligt – uformelt anbringe (placere, sætte, ..) bagdelen (røven, rumpen) i klaskehøjde overført selvforskyldt komme i en situation hvor man meget nemt kan blive udsat for kritik og negative reaktioner fra omgivelserne • fx ved at udtale sig åbent i en sag – uformelt smæk | øretævernes holdeplads en bar røv at trutte i ikke noget som helst; absolut ingenting – uformelt grine (arbejde, ..) sin røv i laser grine (arbejde, ..) særdeles meget – uformelt gå op og ned som kong Volmers røv eller se ud som kong Volmers røv (i måneskin) slang bruges om noget der er ujævnt, eller om et stykke arbejde der er dårligt udført gå/ryge på røven 1 falde så man lander på enden – uformelt 1.a overført blive meget betaget eller imponeret af noget (eller nogen) 1.b overført gå fallit han (hun, ..) snakker, og røven går han (hun, ..) snakker ualmindelig meget og mest om ligegyldige ting – uformelt have bly i røven overført være meget langsom – uformelt have ild i enden (røven, ..) overført fare omkring; være meget foretagsom – uformelt have ild i rumpen have krudt i røven overført fare omkring; være meget foretagsom – uformelt have ild i røven have kviksølv i enden/røven overført være rastløs og i konstant bevægelse – uformelt have ondt i røven være forarget, vred eller misundelig over noget – uformelt have røven fuld af penge være meget rig – uformelt have røv i begge ender være ualmindelig dum – uformelt hvis og hvis min røv var spids bruges for at afvise samtalepartnerens forbehold og bekymrede forestillinger om fremtiden – uformelt hænge med røven i vandskorpen befinde sig i en meget kritisk situation, fx være lige ved at gå konkurs – uformelt i bar røv og viklers ydmyget og latterliggjort; klædt af til skindet – uformelt i hoved og røv overført (alt) for meget; i (alt) for høj grad i røven på (lige) bagved; i hælene på – uformelt knokle (arbejde, ..) røven ud af bukserne knokle (arbejde, ..) meget hårdt – uformelt kold i røven fuldstændig ligeglad og upåvirket – uformelt kold som en brøndgravers røv upåvirket og ligeglad; nøgtern og objektiv • udtrykket blev gjort kendt af sportsjournalisten Magnus Simonsen – kendt fra 1959, uformelt iskold lette røven/rumpen rejse sig for at udføre et forehavende – uformelt lukke røven tie stille; holde mund – uformelt holde kæft min (bare) røv bruges for at udtrykke at man afviser noget kraftigt (fx et løfte eller en undskyldning) og slet ikke tager det alvorligt – uformelt op i røven det er fuldstændig lige meget – uformelt rende i røven 1 bruges som udtryk for at man totalt afviser en anden persons meninger eller ønsker – uformelt 2 følge i hælene på nogen (hele tiden) ris til egen røv (bagdel, ..) det at noget man har sagt eller gjort, får ubehagelige følger for én selv røven af fjerde division den der kommer sidst; mindreværdig person eller noget af ringe kvalitet – uformelt, spøgende røv og nøgler bruges for at udtrykke at noget er irriterende, tåbeligt el.lign. – uformelt skrive (spille, ..) røven ud af bukserne på nogen overgå en anden i kunsten at skrive (spille, ..) – uformelt slikke i røven fedte eller lefle for; indynde sig hos – uformelt sparke røv være fremragende; være helt i top – kendt fra 1995, uformelt stoppe skråt op eller stoppe op i røven lade være med noget stikke skråt op sur røv bruges om en meget uheldig eller ærgerlig situation surt show sutte røv være meget dårlig, negativ eller ubehagelig – kendt fra 1998, uformelt sutte tage røven på snyde, narre; føre bag lyset – kendt fra 1968, uformelt tung i røven langsom; sen i optrækket – uformelt være på røven mangle penge; have alvorlige problemer – uformelt mindre uformelt være på spanden | mere uformelt være på skideren

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • røve: hugge, rane, rapse, se stjæle, jf. plyndre

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • røve røve vb. (1970) (ny brug) udplyndre

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Røve,1 I. Røve, en. se I. Roge.
røve,2 II. røve, v. -ede ell. (nu ikke i rigsspr.) -te (Moth.R185. jf. Feilb.). vbs. jf. Røveri. (æda. røuæ; vistnok fra mnt. roven, jf. dog oldn. reyfa, gennembore, rive, plyndre; afl. af Rov; jf. ogs. ty. rauben, oht. roubon; sml. berøve, Røver) 1) (især bibl., højtid. ell. foræld.)
røve,3 III. røve, v. se røbe.
røbe røbe, v. (nu kun dial. røve. KomGrønneg.I.293.II.28. NvHaven.Orth.144. Clitau.PT.167. UnivBl.I.357(sjæll.)). -ede ell. (nu kun dial.) -te (Moth.R169. JRPaulli. SB.70. ChrFlensb.DM.I.184. jf. Feilb.). vbs. (l. br.) -else (AKohl.MP.II.13. DagNyh.20/8 1921.3.sp.1) ell. -ning (Drachm.DJ.II.128). (glda. røbe

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Røveri og plyndring
af Erik Hansen, januar 1993
Kun løs er al fremmed tale
af Erik Hansen, maj 1991
Kort
af Erik Hansen, april 1995

Temaer

Leg og lær