Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: ræv

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

ræv sb., -en, -e, -ene, i sms. ræve-, fx rævejagt

Den Danske Ordbog

ræv substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈʁεˀw] norrønt refr; oprindelig afledt af et adjektiv med betydningen 'den rødbrune', vist brugt som erstatningsord for et tidligere tabuiseret ord for dyret 1 60-80 cm langt, slankt rovdyr med rødbrun pels, hvidlig bug, store, opretstående ører og lang, busket hale • lever i skove og byer • tilhører hundefamilien Vulpes vulpes 2 snu og udspekuleret person have en ræv bag øret overført være snu og udspekuleret sætte ræven til at vogte gæs overført overlade behandlingen af en sag til nogen der selv har en åbenlys interesse i et bestemt udfald sætte ulven til at vogte får

Dansk Synonymordbog


  • ræv: Mikkel; rævepels, lun fyr, skalk, skælm

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Ræv,1 I. Ræv, en. dagl. ogs.: ræ̀v. Høysg.AG.138. jf. Kort.60. samt APhS.VI. 111. (tidligere ogs. (skrevet) Rev. Nysted.Rhetor.43. Holb.Paars.246. EPont.Atlas.I.608. Luxd.FS.81). flt. -e ell. (nu kun dial.) -er (Holb.Hh.II.440. jf. Thorsen.75. Feilb.). (æda. ræf, sv. räv, no. rev, oldn. refr;
Ræv,2 II. Ræv, en ell. et. se I. Ræb.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

Bukke Bruse
Hvad betyder Bukke Bruse? Er det et navn eller en særlig slags buk?
jagede eller jog
Hedder det jagede eller jog en ræv for at dræbe den?
skrive sig noget bag øret
Hvad betyder udtrykket at skrive sig noget bag øret - og er det ikke lidt dumt at skrive noget dér?

Temaer

Ordsprog

Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...
Ordsprogets bestanddele
Ordsprog kan defineres som en fast sproglig vending der kan stå som en selvstændig tekst, som udtrykker et generaliserende udsagn og reproduceres blandt ...

Leg og lær

Ordmuseum

Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Bestemt og ubestemt
Mål & Mæle 28:2, 11/2005