Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: pro

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
pro præp.; pro anno; pro et contra; pro persona
pro-; proarabisk; provestlig

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

pro præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) betydning 1: [ˈpʁoˀ] • betydning 2: [pʁo] fra latin pro 'for' 1 til fordel for; i enighed eller sympati med for kontra pro et contra 2 for hver pr. pro anno | procent pro anno adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [pʁoˈano] pr. år – Forkortelse: p.a. årligt pro et contra præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈpʁoˀ εd ˈkʌntʁɑ] fra latin pro et contra 'for og imod' for og imod proforma adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, - [pʁoˈfɒːma] nu uofficiel form: pro forma fra latin pro forma 'for formens skyld' rent formel; uden reelt indhold eller reel betydning • især om juridiske forhold pro persona adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [pʁopæɐ̯ˈsoːna] fra latin for hver person pr. person

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • pro persona: per næse (hoved, mand), til hver

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
pro pro, præp. i trykstærk stilling: (fra lat. pro; jf. IV. for samt II. per)  navnlig i flg. forb. (jf. ogs. u. P 3 samt Meyer.): pro og kontra olgn., se III. kontra 2. pro cent(o), pro mille, se Procent, Promille. pro forma, se proforma (Proforma-). pro persona, se Person 5.1. 1 p.t., fork. for pro tempore.
Procent Procent, en. (tidligere ogs. Procento ell. skrevet i 2 ord: pro cent (pro sent. Moth.P158), pro cento ell. pro centum (5 pro Centum er den almindelige (rente). Stampe.IV.219. Nørreg.Privatr.III.306. jf. JBaden.FrO.). – ofte (i bet. 1) forkortet p. c., p. C., pct. olgn. ell. skrevet %). flt. d. s. (i bet. 1) ell.
Procent Procent, en. (tidligere ogs. Procento ell. skrevet i 2 ord: pro cent (pro sent. Moth.P158), pro cento ell. pro centum (5 pro Centum er den almindelige (rente). Stampe.IV.219. Nørreg.Privatr.III.306. jf. JBaden.FrO.). – ofte (i bet. 1) forkortet p. c., p. C., pct. olgn. ell. skrevet %). flt. d. s. (i bet. 1) ell.
Procent Procent, en. (tidligere ogs. Procento ell. skrevet i 2 ord: pro cent (pro sent. Moth.P158), pro cento ell. pro centum (5 pro Centum er den almindelige (rente). Stampe.IV.219. Nørreg.Privatr.III.306. jf. JBaden.FrO.). – ofte (i bet. 1) forkortet p. c., p. C., pct. olgn. ell. skrevet %). flt. d. s. (i bet. 1) ell.
proforma proforma, adv. ell. adj. (ogs. alm. skrevet pro forma. (i flt.) proforme. mine proforme Vexler. Wiwet.D.62). (fra (sen.) lat. pro forma) som en ren formalitet (uden reel betydning); fingeret; skin-; især (jur.) om retshandel, der udføres, dokument, der udstedes, under den udtrykkelige forudsætning, at den (det) ikke har virkelig retskraft (men blot skal tjene til at vildlede ell. bedrage andre). Moth.P156.
pro loco, adv. (fra lat. pro loco, for stedet; ældre kirk.).
kapellan pro loco, residerende kapellan. Meyer.4(1863). forhenværende personel Kapellan for Ugilt og Taars Menigheder G. Gregersen (er) allernaadigst beskikket til Kapellan pro loco for samme Menigheder. Dannevirke.5/2 1864.3.sp.3.
Promille Promille, en. (ogs. skrevet i to ord pro mille; forkortet p. m., p. M. (se fx. HandelsO.(1807).107. Sal.2XIX.603) ell. skrevet0/00). flt. d. s. (i bet. 1) ell. -r (i bet. 2). (ty. promille; dannet (efter Procent) af lat. pro og mille, tusind (se I. Mille osv.); især regn., ) 1) egl. som præp.-led: for ell.
pro rata, adv. (fra lat. pro rata, egl. pro rata parte, i forhold til den beregnede del, se Rate; jur.)
forholdsmæssigt; om skyldneres betaling i forhold til deres andel. Primon.Lexicon.(1807). Lovsaml.1906.A.805. vi hæfter pro rata for Centralkontorets Underskud. Andelsbladet.1940.980.
pro tempore, adv. (fra mlat. pro tempore, af pro, for og tempus, tid; forkortet (og i alm. brug) p.t. (se P sp.231,37ff.); især ældre emb. ell. litt.)
for tiden; i øjeblikket. HolbO. (u. Tempus). pro tempore Directeurer for den i Hobroe, oprettede enke- og faderløse børne-casse. BerlTid.10/11 1749.Till.2. Meyer.1

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Ændrede stave- og ordformer
Liste over de senest ændrede stave- og ordformer
§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 17. Orddeling uafhængigt af betydningen
De gældende retskrivningsregler om deling af to- og flerstavelsesord uafhængigt af betydningen

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, januar 1995
Udtale
af Erik Hansen, maj 1988
Udtale
af Erik Hansen, april 1990

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Kom til foredrag med Ray Fabri i Lingvistkredsen
Ray Fabri er fra University of Malta, hvor han forsker i det maltesiske sprog. Den 22. april kan du opleve ham på Københavns Universitet hvor han vil fortælle ...
Videoinstallation og performance: Kikkuuvugut // Hvem er vi
Fredag den 7. november fejrer Hotel Pro Forma Lounge "the lost and found in translation".