Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: primitiv

Mente du: primitivo

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
primitiv adj., -t, -e

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

primitiv adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈpʁimiˌtiwˀ] via fransk primitif fra latin primitivus, afledt af primus 'første' 1 enkel og ukompliceret; sammensat af få, basale elementer – undertiden nedsættende simpel 1.a som befinder sig på et udviklingstrin nær et oprindeligt udgangspunkt med hensyn til kultur eller biologisk udvikling oprindelig 1.b med en forholdsvis lav materiel standard, fx med hensyn til udstyr eller bekvemmeligheder spartansk 1.c overført grov; plat; banal og unuanceret – nedsættende primitivt folk folk der lever i nær kontakt med og i umiddelbar afhængighed af naturen under anvendelse af enkel teknologi – nu oftest nedvurderende naturfolk

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • primitiv: enkel, oprindelig, umiddelbar, , ordinær, simpel, uudviklet, ufuldkommen; jf. gammeldags

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
primitiv primitiv, adj. (fra fr. primitif, af lat. primitivus, til primus, første (se Prim, prima, Primus)) 1) (fagl.) som hører til den første (ældste) tid ell. det første stadium af en udvikling, ell. som er det for noget andet (senere) tilgrundliggende, det hvoraf noget andet er udviklet ell. afledet; oprindelig; primær.
Primitivum, et. (ogs. Primitiv . i bet. 1: NordConvLex.2IV.(1875).1073). flt. primitiva (med lat. kasusbøjn.: HolbO.) ell. primitiver (se ndf.). (fra lat. primitivum, intk. af primitivus, se primitiv).
1) (mods. Derivat 1, I.Derivation 1; ældre sprogv.) rodord; stamord. HolbO.
II. Primitiv, et. se Primitivum S.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

alfabetiseret
Hvad er det modsatte af en analfabet?
råmælksost
Jeg har set ordet råmælksost anvendt om ost der laves af rå, dvs. upasteuriseret mælk. Men råmælk er jo den første mælk der dannes efter fødslen, ikke den ...

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, oktober 1992
Stønnere og gejle fjollehoveder
af Jørn Lund, november 1994
Kort
af Erik Hansen, juni 1990
Udtale
af Jørn Lund, januar 1992

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordenes oprindelse

Ordenes og menneskets historie
Et ords historie, ikke mindst dets betydningshistorie, afspejler meget ofte forhold i den generelle historie og kulturhistorie

Udtale

Lars Brink — Hvordan og hvorfor udvikler udtalen sig?
Artiklen "Hvordan og hvorfor udvikler udtalen sig" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Musikudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med en node, hvilket betyder at ordet er et musikudtryk
Sømandsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med et anker, hvilket betyder at ordet er et sømandsudtryk

Nyheder

Nyheder

Danske politikere taler primitivt
Det kniber med formuleringsevnen på Christiansborg. Litteraturforsker Hans Hauge udtaler sig til Kristeligt Dagblad om sprogbrugen i dansk politik.
De små europæiske sprog har også påvirket de store
Ny ph.d.-afhandling gør op med tidligere forskning.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Sproglig forenkling
Mål & Mæle 18:4, 12/1995