Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: pr

Mente du: pr.| par| per| pro | se flere forslag | prr| præ| pur| p| r| cpr

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
PR (el. pr) sb. (fk.) (fork. for public relation(s)), i sms. PR-, fx PR-afdeling
pr (el. PR) sb. (fk.) (fork. for public relation(s)), i sms. pr-, fx pr-afdeling
pr. (fork. for per og præcis)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

sekundmeter substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) ubestemt form pluralis: - måleenhed for (vind)hastighed, defineret som strækningen 1 meter tilbagelagt på 1 sekund meter pr. sekund PR eller pr substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈpeˀˈæɐ̯] eller [peˈæɐ̯] 1 indsats som en virksomhed, en institution el.lign. gør for at informere om sig selv og påvirke sit omdømme i offentligheden public relation publicity 1.a offentlig opmærksomhed; goodwill Pr symbol (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) 1 kemisk tegn for grundstoffet praseodym pr.1 eller prc. forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) = præcis (ved klokkeslæt) pr.2 præposition (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [pæɐ̯] fra latin per 'efter, gennem, ved hjælp af' 1 for hver • bruges foran en enhed til angivelse af relativ mængde, hyppighed m.m. pro | per 2 med noget som middel eller redskab med | per 2.a med noget som kommunikationskanal eller -måde per via 2.b bruges ved angivelse af en bestemt måde at handle eller reagere på i kraft af | ved hjælp af | per 3 bruges ved angivelse af en bestemt dato hvor noget er gældende, eller hvor noget begynder eller afsluttes per 4 postvæsen bruges ved angivelse af en større by i nærheden af et mindre sted • tidligere om det postkontor hvorfra post til det pågældende sted blev omdelt per 5 se også nogle særlige forbindelser sammen med andre ord, fx pr. definition pr. omgående pr. næse pr. definition 1 ifølge den videnskabelige eller officielle definition 1.a overført ifølge den mest gængse og udbredte opfattelse; i kraft af hvad nogen eller noget er pr. næse pr. person; for hver person pr. hoved | uformelt pr. snude pr. omgående øjeblikkelig; straks; omgående pr./per rygmarv overført uvilkårligt; automatisk; uden at der tænkes dybere over noget pr. snude overført pr. person – uformelt pr. næse pr. styk for en enkelt enhed af noget • især ved angivelse af en pris stykket pr. tradition ifølge den hævdvundne eller sædvanemæssige opfattelse pro persona adverbium (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [pʁopæɐ̯ˈsoːna] fra latin for hver person pr. person

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
PR, subst. (fork. for eng. public relations (s.d. S))
tilknytning til, forbindelse med offentligheden ved hjælp af publicity (S). Da.Reklame.1948.92.sp.1. De finske P.R.-folk blev tågeramte. smst.1952.191.sp.4.
pr.,1 I. pr. præp. se II. per.
pr,2 II. pr, interj. se prr.
per,2 II. per, præp. (hyppigt skrevet pr.). (fra lat. per ell. (navnlig i bet. 3-5) ital. per; opr. optaget i faste lat. ell. ital. forb., men senere anv. som selvstændigt ord (hvorfor brugen er noget usikker); i nogle tilfælde som omdannelse af fr. par, se fx. per honnør (u. bet. 2.2); sml. perforce u. Parforce-;

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 60. Skråstreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om skråstreg

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

kursen på aktier
Jeg har observeret, at betydningen af ordet kurs i forbindelse med aktier tilsyneladende har ændret sig. Tidligere betød ordet 'prisen på et værdipapir udtrykt ...
mænds og kvinders kulør og glæde ved hinanden
Hvad hedder det når en person får sin ungpigekulør igen - og der er tale om en mand? Hvad kalder man en kvinde der er glad for mænd, hvor man i den samme ...
nedbryde
I mit firma er nedbryde blevet modeord. Et nyt tiltag fra ledelsen "nedbrydes på medarbejderniveau". Jeg kan naturligvis godt gætte hvad der menes, men jeg ...
sinde(t)skrivelse, agterskrivelse
Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ...
ussel mammon
Er ussel mammon ved at skifte betydning? Jeg kender det fra udtrykket at sælge sig selv for ussel mammon, som for mig betyder ‘at gøre noget alene for pengenes ...

SprogbrevetDR

Forkortelser
af Erik Hansen, juni 1994
Retstavning
af Jørn Lund, november 1994
Farvel!
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1995
Kort
af Erik Hansen, maj 1987
Rationering
af Jørn Lund, november 1988
Temposyge
af Jørn Lund, oktober 1991
Find fem fejl
af Erik Hansen & Jørn Lund, juni 1993

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Laveste fællesnævner — et brud med børnelærdommen?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 26. marts 2008
Net — et nyt pendulord
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007

Temaer

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Fagsprogskonference på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Den 17. til den 21. august 2009 afholdes konferencen "XVII European Symposium on Languages for Specific Purposes" på Handelshøjskolen på Aarhus Universitet.
Anne Holmen ansættes som professor på Københavns Universitet
Anne Holmen er ny professor på Center for Internationalisering og Parallelsproglighed på Københavns Universitet. Hun holder tiltrædelsesforelæsning d. 19. maj ...
Elektronisk Retskrivningsordbog til alle platforme
Dansk Sprognævn har udviklet webappen Retskrivningsordbogen Plus (RO+), som er en elektronisk udgave af ordbogen til smartphone, tablet, pc og Mac.
Cykelstier bliver endnu mere super
Cykelsuperstier skifter navn til Supercykelstier.
Per Vers får Modersmål-Prisen 2014
Modersmål-Prisen uddeles hvert år af Modersmål-Selskabet. Og i år går prisen til den danske rapkunstner Per Vers.
Ny direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Den 1. august 2015 tiltræder Karen Skovgaard-Petersen som ny direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL).