Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: plan

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. plan sb., -en, -er, -erne (hensigt; oversigt, skema); lægge planer; efter planen
2. plan sb., -et, -er, -erne (flyvinge)
3. plan sb., -et, -er el. plan, -e(r)ne (niveau); forhandlinger på højt plan; villa i tre plan(er)
4. plan sb., -et, -er el. plan, -e(r)ne (i matematik også planen) (flade; udstrækning); i det vandrette plan
5. plan adj., -t, -e (flad, jævn); et plant gulv

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

plan1 substantiv, fælleskøn eller intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) betydning 1-3: -en, -er, -erne; betydning 4 og 5: -et, - eller -er, -ene eller -erne; betydning 6: -et, -er, -erne [ˈplæˀn] fra latin planum 'flade, slette' 1 (nedskreven) oversigt med udførlige forslag til hvordan noget kan gennemføres eller opnås strategi 1.a beslutning om hvad man har tænkt sig at gøre 2 oversigt der viser hvordan forskellige steder, bygninger, bygningsdele el.lign. er placeret i forhold til hinanden • fx et bykort eller en afbildning af en bygnings grundflade grundplan | plantegning 3 systematisk oversigt, fx et skema, et diagram eller en tabel, der indeholder en række tal, tidspunkter eller andre oplysninger angående hvordan noget skal afvikles, er sammensat el.lign. 4 en genstands eller en flades placering i forhold til en anden flade • især højden over, ud for eller under noget niveau 4.a etage i en bygning, på en færge el.lign. 4.b overført afgrænset område eller dimension som man anskuer noget ud fra niveau 4.c overført nærmere angivet placering i et hierarki eller en rangorden niveau 5 fysisk flade eller tænkt udstrækning 5.a matematik uendelig flade uden nogen krumninger således at en ret linje mellem to vilkårlige punkter på fladen ligger helt i denne 6 vinge på et fly • især den store vinge, men også fx den mindre halevinge – sjældent bæreplan biplan | monoplan lægge planer beskrive sine ønsker og mål og hvad man vil gøre for at få dem opfyldt planlægge plan B plan som man har parat hvis den første plan ikke kan bruges nødplan plan2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e [ˈplæˀn] fra latin planus 'flad, jævn' 1 helt flad, jævn og lige • om en (over)flade 1.a matematik helt uden krumninger således at en ret linje mellem to vilkårlige punkter på fladen ligger helt i denne • om flader og om figurer der kan ligge i sådanne flader plane1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈplæːnə] fra fransk planer 'svæve' 1 sejle så hurtigt at den forreste del af skroget løftes fri af vandet 2 glide (ukontrolleret) hen over kørebanen, fx fordi denne er dækket af et tyndt lag vand • om køretøj eller om person i et køretøj der glider på denne måde – sjældent akvaplaning plane2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈplæːnə] afledt af adjektivet plan gøre fx et jordstykke jævnt – sjældent planere

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • plan: plateau, højde, niveau; flade; formål, fremgangsmåde, hensigt; idé, øjemed, mening; fremtidsplan, program; metode; orden, regel, system; grundrids, grundtegning, rids, tegning, udkast, koncept, kladde; skema, prospekt, projekt, skitse; kort, oversigt; forsæt, overlæg; bæreplan, vinge
  • plan: flad, jævn, slet, lige, vandret, horisontal

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • p-plan p-plan sb. (1971) perspektivplan
  • på -plan på -plan forb. (1958)
  • plan plan

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Plan,1  I. Plan, en ell. (spec. i bet. 1.3-5) et (jf. Saaby.7 samt: hos nyere Mathematikere et Plan . . hvilket ikke er Sprogbrug. Levin.). Høysg.AG.112. flt. -er. (glda. plan(e) (Brandt.RD.I.243.II.11. Mariagerleg.463), flad strækning, slette, sv. plan (i mat. bet. intk.) og plån, oliepapir (til blyantsoptegnelser), strygeflade, ty. (mnt. mht.)
plan,2  II. plan, adj. intk. og adv. -t ell. (nu sj.) d. s. (AWHauch.(1799).294. FrPoulsen.MH.I.2); best. f. og flt. -e (af lat. planus, flad, jævn (jf. I. Plan, II. piano); besl. m. I. Planke, II. plante, Esplanade; fagl. (især mat., fys.) ell. Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog) svarende til I. Plan 1.3, om flade: som danner, falder sammen med (ligger helt i)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon
§ 5. Accenttegn (accent aigu)
De gældende retskrivningsregler om brugen af accent aigu i dansk

Typiske problemer

Sideordning og underordning — ord og sætninger
Ord og sætninger kan både være side- og underordnede

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

arbejdsgruppe og projektgruppe
Vi har i vores chefgruppe her på rådhuset vedtaget at alle nye projekter skal forelægges chefgruppen før der nedsættes projektgrupper. Efterfølgende har vi så ...
i lod og vage
Hvad ligger der i udtrykket i lod og vage, og hvad kommer det af?
tosproget og mørklødet
Jeg har altid troet at tosproget var en betegnelse for folk som er vokset op med to sprog, og som taler begge sprog tilnærmelsesvist lige godt, hvilket vel ...
Internet el. internet
Jeg har tidligere spurgt jer om det hedder Internet eller internet. Dengang svarede I at Internet opfattes som et egennavn og derfor skrives med stort ...
life science eller biovidenskab
Vi skal finde et nyt navn til vores institution. Kan Sprognævnet hjælpe med at finde en oversættelse af life science til dansk - Det levendes videnskab eller ...
"Min far fortalte han skulle have 22 barnedåb" - dåb i flertal
Retskrivningsordbogen, 3. udg., 2001, har ingen flertalsform af ordet dåb, og i Nyt fra Sprognævnet 2006/4 skriver I at ”ordet traditionelt ikke bruges i ...
portfolio eller portefølje
Kan det bekræftes at det er Dansk Sprognævns holdning at formen portfolio i pædagogiske sammenhænge bør foretrækkes for portefølje? Kommer portfolio med i den ...

SprogbrevetDR

Sprogfejl
af Erik Hansen, marts 1989
Kort
af Erik Hansen, januar 1994
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, februar 1994
Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Undskyldninger
af Erik Hansen, august 1995
Kort
af Erik Hansen, april 1987
Falske venner
af Erik Hansen, maj 1988
Snak
af Jørn Lund, januar 1990
Økonomisk kaos
af Erik Hansen, marts 1990
Kort
af Erik Hansen, marts 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008
Lavpraktisk — et praktisk ord?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 31. marts 2007
Både...men også
af Henrik Lorentzen, Politiken, 27. februar 2008
Lobbye eller lobbyere?
af Ebba Hjorth, Politiken, 27. januar 2007

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Sproget på de digitale og sociale medier

Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Store planer for sprogarbejdet i DR
DR har lagt en plan for større fokus på sproget. Dels vil man uddanne medarbejderne bedre, og dels vil man debattere sprog med lyttere og seere.
Regeringen fortryder planer om sprogstrategi
4 måneder før folketingsvalget i 2011 var der bred enighed om et forslag til en ny national fremmedsprogsstrategi – i dag er det droppet.
Nyt erhvervsrettet danskundervisningstilbud
"Online Dansk" henvender sig til udlændinge der ønsker at arbejde i Danmark.
IKEA vinder Nordens sprogpris 2017
Møbelgiganten IKEA får Nordens sprogpris 2017 for at udbrede kendskabet til nordisk sprog og kultur.
Ordbog over det norrøne prosasprog, fra trykt udgave til netversion
LEDA, Foreningen af leksikografer i Danmark, inviterer til foredrag om digitaliseringen af Ordbog over det norrøne prosasprog.
Kathrine Thisted-ph.d.
Den Danske Ordbog tilføjer 1.445 nye ord — mød redaktørerne på Bogforum
Fredag den 10. november opdateres Den Danske Ordbog. Samme dag kan du møde redaktørerne på Bogforum i København.
Korpus med nyt navn og nyt design
Korpus 2000 bliver til KorpusDK. Og den store tekstmængde, som man frit kan søge i, har fået nyt design og nye søgemuligheder.
Årets ord og udtryk 2008
Se hvad du kan læse i det nye nummer af ”Mål & Mæle”.
www.jatilsprog.dk er gået i luften
Netværksgruppen "Ja til Sprog" som blev lanceret i juni, har nu fået en hjemmeside.