Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: peb

Mente du: pb| pen| pcb| web | se flere forslag | peg| pep| per| pib| pub| reb

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
peb vb., præt. af pibe

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

pibe1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈpiːbə] via middelnedertysk pipen fra middelalderlatin pipa 'fløjte', afledt af verbet pipare 'pibe' 1 redskab til at ryge tobak med, bestående af en lille skål (hovedet) der rummer den brændende tobak, og et smalt rør forsynet med et mundstykke hvorigennem røgen suges ind i munden sjældent tobakspibe 1.a lignende redskab til rygning af fx hash eller opium 1.b så stor en portion tobak, hash el.lign. som kan rummes i en pibe stop 2 rørformet genstand der minder om (en del af) en tobakspibe • fx et rør til glaspustning, løbet på et gevær eller den øverste del af en skorsten 3 hult, cylindrisk metalrør hvori et orgels toner dannes når røret gennemstrømmes af luft orgelpibe 4 fløjte, fx til at give signal med – gammeldags danse efter nogens pibe overført rette sig efter nogen; være underkastet nogens vilje ikke være en pibe tobak værd ikke være særlig meget værd – sjældent med piber og trommer overført under stor opmærksomhed; med alt hvad der hører til piben får en anden lyd overført der sker en markant ændring, fx i nogens opførsel eller holdning stikke piben ind overført blive mere forsigtig og tilbageholdende; (begynde at) holde lav profil pibe2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, peb, pebet [ˈpiwə] eller (i betydning 1 og 2): [ˈpiːbə] • præteritum: [ˈpewˀ] eller (i betydning 1 og 2): [ˈpeˀb] • præteritum participium: [ˈpewəð] eller (i betydning 1 og 2): [ˈpeːbəð] uofficiel, talesprogsefterlignende skrivemåde: pive via middelnedertysk pipen fra latin pipare 'at pibe' 1 udsende en lys og spinkel lyd • om fx en mus eller en maskine hvine | hyle 1.a sige med en tynd og skinger stemme 1.b overført beklage sig hyle 2 bevæge sig hurtigt af sted med en hylende eller hvislende lyd • om fx vinden eller et projektil hvine 2.a blæse kraftigt og hørligt hyle 3 pifte for at udtrykke utilfredshed med fx en skuespillers eller en sportsudøvers præstation buhe (hvad) enten man piber eller synger overført uanset om man vil eller ej pibe ud pifte for at udtrykke utilfredshed med fx en taler eller en skuespiller og for at få vedkommende til at afbryde sin optræden (og gå) sjældent udpibe

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Pibe,1 I. Pibe, en. ( (i bet. 4) ogs. m. fr. form Pipe (Reiser.II.341. VareL.3772) ell. m. sp. form Pipa (smst.)). flt. -r. (glda. pype, pibe ofl. (Suso.46.75. Mand.107), oldn. pípa, eng. pipe, ty. pfeife; (gennem mnt. pipe) fra mlat. pipa, dannet til lat. pipare (se II. pibe); jf. III. pibe, I. pibet, pibig) 1)
pibe,2 II. pibe, v. præs. -er præt. peb ell. (især i bet. 2-3; nu kun dial.) pibede (1Kg.1.40(Chr.VI). Holb. Anh.112. CFMortens.EF.212. jf. Esp.§181) ell. (sj., nu vist kun dial.) pifte (FritzJürg.nr. 66. Feilb.); part. pebet ell. (nu dial. (jy.)) peben (Høysg. AG.93. HCAnd.VIII.283. Feilb. jf. giennempeben.
pibe,3 III. pibe, v. -ede. (ænyd. d. s. i bet. 2 (Kalk.V.810), jf. eng. pipe; afl. af I. Pibe; jf. I. pibet 3, II. pible) 1) (til I. Pibe 2.8; fagl.) danne piber (i et stykke tøj). VSO. PalM.V.357. Jomfru Nielsen havde pibet tre Kvarteer paa sin nye Pyntekappe. Baud.H.213. Præstens hellige Pibekrave (kom) frem af sin runde Æske . . naar den var fedtet og skulde hen og pibes.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 46. Opremsningskomma mv.
De gældende retskrivningsregler om komma ved opremsning og sideordning
§ 48. Helsætninger
De gældende retskrivningsregler om komma mellem helsætninger, herunder imperativer
§ 50. Startkommaets placering
De gældende retskrivningsregler om hvor startkommaet skal placeres

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber
Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium

Artikler mv.

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Bakke op og bakke ned
af Henrik Lorentzen, Politiken, 16. juni 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Khat og mouse
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 23. juli 2012

Temaer

Slang

Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Leg og lær

Ordmuseum

Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Musikudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med en node, hvilket betyder at ordet er et musikudtryk
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...