Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: pådutte

Mente du: dutte| putte| prutte| patte | se flere forslag | påsætte
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
dutte vb., -r, -de, -t

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

pådutte verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t sidste led af uvis oprindelse 1 presse til at overtage en bestemt (uønsket) holdning, vare el.lign. prakke på | sjældent dutte på 2 (uretmæssigt) give udtryk for den opfattelse at en person har en bestemt egenskab eller holdning

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • pådutte: beskylde for, skyde i skoene, underskyde, lyve på, tillægge, tilskrive, tilregne, prakke på

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
paadutte paa-dutte, v. ( -dute. jf. VSO. MO.). vbs. (l. br.) -else (S&B.), -ning (Brandes.X. 275.XII.126). (ænyd. d. s.; jf. II. dutte samt -digte, -skyde 2.1; “Dagl. Tale.” MO.) især m. h. t. en (daarlig, forkastelig) mening, egenskab, handling olgn.: (paa en vedholdende ell. paagaaende maade) uden grundlag i virkeligheden tillægge en noget ell. (søge at) faa noget tillagt en ell. alm. antaget om en; dutte (en noget) paa.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær