Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: p

Mente du: p-| p.| pd| pc | se flere forslag | pr| ps| pa| pb| pi| pm| po| pt| pu| py| | | ph| ep| ip| lp| cp| kp| np| op

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

P sb., P’et, P’er, P’erne (et bogstav)
p sb., p’et, p’er, p’erne (et bogstav)
p. (el. pag.) (fork. for pagina)

Den Danske Ordbog

p. eller pag. forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) forkortelse for pagina 'side' side (i en bog e.l.) • foran sidetal ved henvisning s. P1 eller p1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -'et, -'er, -'erne [ˈpeˀ] det 16. bogstav i den danske version af det latinske alfabet gå (lige) o p op blive udlignet ved en beregning; stemme, passe P2 symbol (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) forkortelse på grundlag af etymologien for grundstofbetegnelsen: phosphoros, 'lysbærende, lysgivende' 1 kemisk tegn for grundstoffet fosfor P3 forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) = peta- (i måleenheder) p4 forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) 1 = piano (i noder) 2 = piko- (i måleenheder)

Dansk Synonymordbog


 • galop(p)ere: ile, løbe, rende, sprænge af sted; have diar(r)é, gennemtræk, tyndt liv
 • skrup(p)elløs: samvittighedsløs, hensynsløs, umoralsk, som ikke tager det så nøje, skamløs

Nye ord i dansk

 • p- (1957) parkerings-
 • p-
 • p-dag sb. (o. 1970) den årlige dag påskebryggen kommer i handelen
 • p-fag sb. (1966) praktisk-produktive fag
 • p-pille sb. (1965) pille med præventiv virkning
 • p-plan sb. (1971) perspektivplan
 • p-ring sb. (1989) plasticring med præventiv virkning til placering i skeden
 • p-skive sb. (1965)
 • penge, pas og pessar sbforb. (o. 1975) (i forbindelse med charterrejser) det nødvendige at medtage

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
P P, et. Høysg.AG.2. flt. -'er.1) navn paa sproglyd (jf. P-Maal). Rask.Retskr.68. Jesp.MFon.60. Brøndum-Nielsen.GG.I.70. 2) navn paa bogstav. Moth.P9. Et lidet p. vAph.(1764). skulde det engang komme saa vidt, at hin afskyelige jødisk-tyrkiske Atheist (dvs.: Lessing) . . ved ugudelige Rænker . . fik det store P i SPeersort forvandlet til et lille p – saa er det ude med Troen her i Hamborg.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 10. Konsonanter i bøjningsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i bøjningsformer
§ 1. Bogstaverne
De gældende retskrivningsregler om alfabetets bogstaver
§ 9. Konsonanter i opslagsformer
De gældende retskrivningsregler om dobbeltskrivning af konsonant i opslagsord
§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne
§ 14. Store og små bogstaver i forkortelser og lign.
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i forkortelser
§ 42. Forkortelsespunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum i forkortelser
§ 46. Opremsningskomma mv.
De gældende retskrivningsregler om komma ved opremsning og sideordning
§ 52. Kolon
De gældende retskrivningsregler (2012) om kolon

Ordlister

Ad eller af?
Slå ord og ordforbindelser op, og se om de skal forbindes med ad eller af
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk
Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Lande og nationaliteter
Find betegnelser for lande og territorier. Eller find navnet på hovedstaden i fx Adsjarien eller betegnelsen på en indbygger fra Monaco.
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder
Transskription af russisk
Her kan du hvordan de russiske bogstaver omsættes til danske
[1]

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

j-dag, J-dag, p-dag, P-dag
Bør j-dag ikke følge p-dag og derfor skrives med lille j?
den nye sort
Jeg er stødt på udtrykket den nye sort som bruges om noget der er blevet moderne. Er der tale om et nyt udtryk?
ondere og slemmere
Er der noget der hedder ondere, ondest og slemmere, slemmest, eller skal man altid bruge værre og værst i stedet?
piloter
Kan ordet pilot bruges som betegnelse for ’guide, vejleder’?
pluralis af iPad og iPhone
Hvordan skrives iPad og iPhone? Og hvordan bøjes ordene i pluralis?
postdistrikt Odense
Jeg har bemærket en ny sproglig konstruktion, som bliver mere og mere almindelig. Det drejer sig først og fremmest om officielle betegnelser på forskellige ...
sjutte
Har ordet sjutte nogensinde været debatteret i Sprognævnet? Lige siden Gunnar "Nu" Hansen har dette udsagnsord været brugt om en fodbold der overfladisk ...
skrive sig noget bag øret
Hvad betyder udtrykket at skrive sig noget bag øret - og er det ikke lidt dumt at skrive noget dér?
ulvetime
Jeg har forgæves søgt ordet "ulvetime" i ODS og andre opslagsværker. I tidernes morgen mener jeg at have været klar over, hvad der lå i ordet, men det er ...
uv-stråling eller UV-stråling
Hvorfor kan uv-stråling kun skrives med små bogstaver? Jeg troede det var blevet valgfrit med retskrivningsreglerne i Retskrivningsordbogen 2012.
valutabetegnelser
Når man skriver et beløb, skal betegnelsen for møntenheden så stå før eller efter tallet?
[1]

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Dippedutter og duppeditter
Hvad er oprindelsen til ordet "dippedut"?
Hæmorr(h)oider
Hvad er den korrekte stavemåde: "hæmorroider" eller "hæmorrhoider"?
Kamphund, muskelhund
Hvorfor definerer Den Danske Ordbog visse hunderacer som ”kamphunde” og ”muskelhunde”?
Retlig eller retslig
Hedder det "retlig" eller "retslig"?

SprogbrevetDR

Olympiade/Olympiske Lege
af Jørn Lund, september 1987
Kort
af Jørn Lund, januar 1989
Kollegialt
af Jørn Lund, oktober 1991
Krøyer på spanden
af Erik Hansen & Jørn Lund, februar 1993
Pointe
af Jørn Lund, november 1993
DR TV
af Erik Hansen, april 1994
Kort
af Jørn Lund, september 1994
Udtale
af Erik Hansen, januar 1995
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, januar 1995
Takt og tone
af Erik Hansen, marts 1995

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Fra hestens egen mund
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Frimærke med sprogfejl?
af Kjeld Kristensen, Politiken, 13. januar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

og et stykke med sul
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 21. december 2013
/, // og xxx
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. juni 2014
Japanske lommemonstre
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 2. oktober 2016
Q som i quiz og quinde
Af projektforsker Anne Kjærgaard

Temaer

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Udtale

Bogstaver og lyde
Her kan du læse om vokallyde og deres forhold til vokalbogstaver, og om konsonantlyde og deres forhold til konsonantbogstaver
Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema
Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...

Smid en smutter

Smid en smutter
Her på siden har vi samlet en række eksempler på ord eller talemåder vi har fået galt i halsen. Vi kalder dem for smuttere. De lyder rigtigt, men et eller ...

Nyheder

Nyheder

Sprogfagene styrkes på Aarhus Universitet
I 2017 samles de erhvervsmæssige og humanistiske sproguddannelser på AU. Målet er at forbedre studiemiljøet og styrke samarbejdet mellem de forskellige ...
Sprogprisvindere 2017
Pressemeddelelse
Disputats om dansk retskrivning
Den 15. marts udkommer Henrik Galberg Jacobsens disputats "Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005".
Skandinaviske Sprogstudier
NyS 39 Dansk udtale er udkommet
Som dette nummer af NyS vil vise, kan udtale studeres på mange måder og med forskellige formål. Artiklerne dækker alt fra segmenter over stavelser til prosodi. ...
Konference om digitale medier i danskfaget
Torsdag d. 18. april 2013 afholdes Dansklærerforeningens årlige konference, der i år har titlen Digital dannelse – digitalt danskfag.
Hør hvordan dansk kan og kunne lyde i Nord- og Sydamerika
I projektet Danske stemmer har sprogforskere fra Københavns Universitet undersøgt hvordan det danske sprog har udviklet sig hos danske udvandrere og deres ...
Foredrag om ’Danske stemmer i USA og Argentina’
Den 2. november 2017 får Selskab for Nordisk Filologi besøg af forskere fra projektet ’Danske stemmer i USA og Argentina’.
Fire gange hyldest til godt sprog
Sprogprisen.dk 2017 blev torsdag aften givet til Domstolsstyrelsen, Gentofte Hospital, Nordsjællands Politi og Københavns Kommune.
Undervisningsportalen Norden i Skolen er nu officielt åbnet
Alle skolebørn i Norden kan tale sammen nu hvor den nye undervisningsportal Norden i Skolen er åbnet.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Hvordan og hvorledes
Mål & Mæle 19:4, 12/1996
Sproglig forenkling
Mål & Mæle 18:4, 12/1995
Klimamærke
Der har været tale i forskellige medier om behovet for et særligt klimamærke i Danmark. Læs om argumenterne.
Om emnerne
Læs mere om emnerne på sproget.dk