Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: overfladisk

Mente du: overfladiskhed

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
overfladisk adj., itk. d.s., -e

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

overfladisk adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, -e [-ˌflæˀðisg] 1 som findes på overfladen af noget; som ikke når særlig dybt ned 1.a overført som findes på et niveau hvor man umiddelbart kan iagttage eller erkende tingene 1.b overført ikke særlig dybtgående, grundig eller gennemtænkt letkøbt | flygtig 1.c overført uden dybere følelsesmæssigt indhold flygtig 1.d overført som ikke tænker dybere over noget eller ikke har nogen dybere følelser eller interesser

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • overfladisk: kursorisk, superficiel, flygtig, useriøs, ualvorlig, let, løselig, skønsmæssig; nonchalant, letfodet, gelåufig, letbenet, letsindig, skødesløs, unøjagtig, flot, uovervejet, mindre velovervejet

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
overfladisk over-fladisk, adj. 1) (fagl.) til -flade 1: som hører til ell. findes paa overfladen af noget; som ikke naar ret dybt ind i et legeme. Leth.(1800). Biergets overfladiske Dele bestode af en rød, gruusblandet Jordart. VSO. en dobbelt Bølgebevægelse, nemlig en overfladisk . . og en undersøisk paa Bunden af Vandet.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

klatvask og kattevask
På tv blev ordet klatvask brugt i forbindelse med en person der vaskede sig overfladisk, men hedder det ikke kattevask? Kan klatvask ikke kun bruges om tøj?
sjutte
Har ordet sjutte nogensinde været debatteret i Sprognævnet? Lige siden Gunnar "Nu" Hansen har dette udsagnsord været brugt om en fodbold der overfladisk ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, november 1994
Falske venner
af Erik Hansen, marts 1990
Snak og start
af Erik Hansen, maj 1990
Godt!
af Erik Hansen, februar 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Enig i eller enige om
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. november 2006

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...