Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: ordbog

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

ordbog sb., -en, ordbøger, ordbøgerne, i sms. ordbogs-, fx ordbogsværk

Den Danske Ordbog

krydsogtværsordbog substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, ..bøger, ..bøgerne uofficiel, men meget almindelig form: kryds og tværs ordbog • uofficiel, men almindelig form: kryds-og-tværs-ordbog ordbog hvor ordene er ordnet efter emne og antal bogstaver, til hjælp for krydsogtværsløsere ordbog substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, ordbøger, ordbøgerne opslagsværk der indeholder oplysninger om ord og deres sproglige form og indhold, fx stavning, ordklasse, bøjning, udtale, betydning, brug, synonymer og historie i et sprog eller om ordenes oversættelse til et andet sprog • værket kan publiceres som en bog eller digitalt som fx en hjemmeside eller app

Dansk Synonymordbog


  • ordbog: leksikon, ordliste, glos(s)ar(ium), vokabularium), thesaurus, dictionnaire

Nye ord i dansk

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Ordbog Ord-bog, en. ( Orde-. LTid.1741. 174). (ænyd. d. s. (DGrammat.I.149); jf. -fortegnelse, -liste, -register, -samling samt Glossar(ium), Leksikon og Akademi-, Dialekt-, Fremmed-, Haand-, Handels-, Landskabs-, Modersmaals-, Real-, Retskrivnings-, Rimordbog ofl.) en som regel alfabetisk ordnet fortegnelse (især i form af en bog) over et sprogs (en dialekts osv.) ordforraad ell. over en særlig gruppe ord (fremmedord, fagord osv.), med angivelse af ordenes stavemaade, bøjning, udtale, oprindelse, betydning, anvendelse olgn.; leksikon.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

Vejledning i ordbogens brug
Læs vejledningen til ordbogens brug
9. Former der ikke fremgår af selve ordbogen
2. Betydningsoplysninger
Retskrivningsregler
På denne side kan du slå op i Retskrivningsordbogens paragraffer og se den officielle ordlyd for de enkelte dele af retskrivningsreglerne. Samtidig kan du læse ...
1. Hvilke opslagsord?
3. Orddelingsangivelser
8. Ét eller flere ord?
§ 15. Almindelige retningslinjer
De generelle retningslinjer for deling af ord og to typer orddeling
§ 20. Fælleskøn eller intetkøn?
De gældende retskrivningsregler om substantivernes grammatiske køn (genus)
§ 22. Substantiver med fremmede pluralisendelser
De gældende retskrivningsregler om substantivers (navneords) fremmede endelser i pluralis (flertal)

Typiske problemer

Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift
R-problemer · uddybning
Sådan løser du dine r-problemer og r-fejl
Bindestreger · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bindestreger

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Bindestreger brugt i stedet for et ord eller en orddel
En alfabetisk liste over ord med bindestreg i stedet for et ord, fx frugt- og grøntafdeling
Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Præfikser
En alfabetisk liste over præfikser, dvs. uselvstændige orddele
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Suffikser
En alfabetisk liste over suffikser, dvs. uselvstændige orddele
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Indbyggerbetegnelser
Hvad kalder man en person fra Nibe, fra Esbjerg eller fra Ærøskøbing?

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

raffinere
Kan I forklare brugen af ordet raffineret i forbindelse med fødevarer? Nogle mener at olie er en raffineret fødevare eller et raffineret produkt. Andre mener ...
i træk, i streg - el. i stræk
Min kæreste og jeg diskuterer om det hedder i træk eller i streg, altså fx hun sov 12 timer i træk eller hun sov 12 timer i streg?
orddeling ved vokalskifte; ordbøgerne
Er orddelingen ordbøg-erne tilladt?
pikle af
For nylig var jeg i selskab med en tidligere kollega som fortalte om en samtale han havde haft med sin nabo. Samtalen førte ingen steder hen, og godt irriteret ...
sjutte
Har ordet sjutte nogensinde været debatteret i Sprognævnet? Lige siden Gunnar "Nu" Hansen har dette udsagnsord været brugt om en fodbold der overfladisk ...
skralt el. grelt
På mit arbejde er vi kommet til at diskutere om det hedder at det står skralt eller grelt til. Hvad siger Sprognævnet?
sten-saks-papir
Hvordan skriver man spillet sten-saks-papir? Med bindestreger eller med kommaer, eller skal man lave mellemrum mellem ordene ligesom hip hip hurra?
afart af menneskeheden
Det har vakt vrede blandt nogle af mine læsere at jeg i en avisartikel kom for skade at betegne nogle østtyske grænsebetjente som en afart af menneskeheden. ...
blodnæse og næseblod
Mine børn siger blodnæse om det som jeg kalder næseblod. Hvor udbredt er det? Har det noget at gøre med hvor man kommer fra (vi bor på Amager)?
brugen af ordene spedalskhed og lepra
Spedalskhedsmissionen er blevet kritiseret af udenlandske samarbejdspartnere for at bruge ordet spedalskhed i stedet for ordet lepra i sit navn. Er der noget ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Ordudvælgelse
Hvordan udvælges opslagsord til Den Danske Ordbog?
Spørgsmål og svar fra ordnet.dk
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordnet.dk-redaktion modtager jævnlig mails fra brugere med kommentarer, ros, kritik og sproglige spørgsmål. En del af ...
Dødelig
Er der noget galt med Den Danske Ordbogs beskrivelse af "dødelig"?
Hæmorr(h)oider
Hvad er den korrekte stavemåde: "hæmorroider" eller "hæmorrhoider"?
Jul – jule
Findes "jul" ikke i flertal?
Kamphund, muskelhund
Hvorfor definerer Den Danske Ordbog visse hunderacer som ”kamphunde” og ”muskelhunde”?
Afghanistan
Bør det udtales med "au" eller "f"?
Bandeord
Hvem bestemmer hvad der er bandeord?
Civilingeniør
Hvor stammer "civil" i "civilingeniør" fra?
E.v.t. – efter vor tidsregning
Er forkortelsen "e.v.t." korrekt sprogbrug? Er det ikke ulogisk?

SprogbrevetDR

Udtaleordbogen
af Jørn Lund, januar 1991
Kort
af Jørn Lund, november 1987
Kort
af Jørn Lund, november 1994
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, maj 1995
Kort
af Erik Hansen, oktober 1985
Kort
af Erik Hansen, maj 1986
Herostratisk
af Jørn Lund, september 1987
Orddannelse
af Erik Hansen, april 1988
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990
Fremmedord
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Hvad er størst — dit eller mit sprog?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 26. december 2007
Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
En dybgående forpligtigelse?
af Henrik Lorentzen, Politiken, 2. april 2008
Flakon
af Henrik Andersson, Politiken, 9. januar 2008
Jul og julehøns
af Ebba Hjorth, Politiken, 19. december 2007
Et hadeord
af Henrik Andersson, Politiken, 25. november 2006
Rommedahls lyske(n)
af Henrik Andersson, Politiken, 21. oktober 2006
Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
At være i salveten
af Henrik Andersson, Politiken, 16. april 2008
I sommer eller i sommers
af Henrik Andersson, Politiken, 12. marts 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Fuck ordbogen!
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 13. april 2013
Officielle og uofficielle ord
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 5. december 2015
Q som i quiz og quinde
Af projektforsker Anne Kjærgaard
Sej(g)livede stavefejl
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 28. april 2012
Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012
Idioter, åndssvage, hæmmede
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 15. oktober 2011
Harpy – fabeldyr eller rovfugl?
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 15. september 2009
Jysk i dansk
af forsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 18. august 2009
og et stykke med sul
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 21. december 2013
Sølvkæreste
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 24. april 2010

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord
Hvad er et bandeord?
Bandeord virker forstærkende og bruges til at udtrykke følelser. "Luder" er ikke et bandeord, men et skældsord: De to typer af "grimme" ord forveksles ofte
Typer af bandeord
Der er 4 store grupper af bandeord: religiøse bandeord, sygdomsbandeord, sex- og afføringsbandeord og omskrevne bandeord

Dialekter

Hvad er en dialekt?
Danske dialekter er forskellige varianter af det danske sprog
Hvor mange dialekter findes der i Danmark?
Der er lavet en inddeling af dansk i cirka 32 forskellige dialekter, men dialekter kan være svære at definere
Sociolekter
En sociolekt er en social dialekt som kan fortælle om sprogbrugerens sociale status og tilhørsforhold

Hvad er sprog

Tegnsprog
Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog

Nye ord

Hvorfor får vi nye ord?
En af de mest oplagte grunde til at der kommer nye ord, er at der opstår og fremkommer nye genstande og fænomener som vi skal tale om, og som vi derfor må ...
Nye ord
Et nyt ord er et ord der ikke har været i sproget før. Men det kan også være et gammelt ord der bruges i en ny betydning
Forskellige slags låneord
Låneord kan inddeles i typer som 'direkte lån', 'betydningslån', 'pseudolån' og 'oversættelseslån'
Gamle ord glider ud
Læs om hvordan ord af forskellige grunde kan virke gamle, enten fordi de betegner noget fra gamle dage, eller fordi moden skifter
Hvordan finder man nye ord?
Læs om hvordan man indsamler nye ord med traditionelle og nye metoder
Hvad er et nyt ord?
Læs om forskellige typer nye ord, fx bonsai, coach og macho

Ordenes oprindelse

Etymologiens elementer – en række eksempler
Sådan finder man frem til et ords etymologi, dvs. ordets historie
Ordenes oprindelse
Læs om etymologi, ordenes oprindelse, udvikling og slægtskab
Fremmedord
Om kulturord fra græsk, latin og eksotiske sprog

Ord og bogstaver i tal

Kjeld Kristensen: Lidt om ordforråd
Findes ordet?
Der er ikke nogen institution i Danmark der godkender nye ord; et ord kan derfor sagtens findes selvom det ikke står i nogen ordbøger
Er der flere ord i engelsk end i dansk?
Mange tror at der er flere ord i engelsk end i dansk
Antallet af ord i dansk
Der kan ikke gives noget nøjagtigt tal for hvor mange ord der er i dansk
Niels04_512K_Stream.mp4
Hvorfor er de engelske ordbøger større end de danske?
Niels04_512K_Stream.webm
Hvorfor er de engelske ordbøger større end de danske?

Ordsprog

Hvad er et ordsprog?
Ordsprog er en særlig type af faste sproglige vendinger. Her på siden kan du læse om de kriterier som kan siges at kendetegne et ordsprog
Nye ordsprog
Citater fra bøger, film og politiske taler kan vinde genklang og blive til aforismer og bevingede ord som folk tager til sig som eksempelvis motto eller ...
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Slang

Slang er et gammelt fænomen
Slang er ikke noget nyt fænomen – hverken på dansk eller på andre sprog
Slang
Her på siden kan du fx læse mere om slangsprogets historie, og om hvor gamle slangudtryk forsvinder hen
Hvad er slang?
De fleste ved godt hvad de mener når de taler om slang, men det er svært at give et præcist svar på spørgsmålet om hvad slang er
Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?
Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"
Temaer i slang
"Det der vedrører os mest, er også det der laves slang om", står der i Politikens Slangordbog

Sproget på de digitale og sociale medier

Sms- og chatsprog
Forkortelser og kreativ sprogbrug blev brugt flittigt i det tidlige sms- og chatsprog
Kilder og forslag til videre læsning
Læs mere i vores kilder og i de øvrige artikler om emnet

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Sprogteknologi
Tema om hvordan sprogteknologi egentlig virker.
Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.
Videre med dansk sprogteknologi
Der er mange ensartede processer og metoder i forskellige sprogteknologiske værktøjer, og denne opsummerende tekst pointerer at det giver god mening at tænke ...

Udtale

Udtale
Udtale er den talte form af et ord eller udtryk, og i dette tema kan man læse om sprogets lydside. Temaet vil fokusere på dansk udtale, blandt andet ved at ...

Ungdomssprog

Skældsord
Her kan du bl.a. læse om forskellen på skældsord og bandeord
Engelske låneord
Her kan du læse om udbredelsen af engelske låneord hos de unge, og hvad de unge selv mener om de engelske lån

Æ, ø og å

Bogstavet ø
Ø blev opfundet af de gamle romere og bruges i dag i flere sprog i Europa
Bogstavet å
Å blev officielt indført i 1948 og er det yngste bogstav i det danske alfabet
Bogstavet æ
Æ er blevet brugt i det danske skriftsprog i næsten 1000 år og er lånt fra oldengelsk

Leg og lær

Ordmuseum

Ordmuseum
Gå på opdagelse i ord der ikke længere anvendes så hyppigt
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Barbersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (barb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Smid en smutter

Smid en smutter
Her på siden har vi samlet en række eksempler på ord eller talemåder vi har fået galt i halsen. Vi kalder dem for smuttere. De lyder rigtigt, men et eller ...

Nyheder

Nyheder

Ny gammel ordbog
Den historiske "Meyers Fremmedordbog" er nu online.
10.000 nye ord tilføjes til Den Danske Ordbog
Over de næste 2 år udvides Den Danske Ordbog med 10.000 nye ord.
Ny amerikansk ordbog vil gøre teknologiens sprog forståeligt
Ordbogen Sideways Dictionary vil gøre teknologiske udtryk tilgængelige for brugere uden it-baggrund.
En ordbog uden ord
Jette Kristoffersen fra Center for Tegnsprog holder gæsteforelæsning på Aarhus Universitet om leksikografiske problemfelter i udvikling af en tegnsprogsordbog.
Foredrag om Ordbog over Dansk Tegnsprog
I dag, onsdag d. 11. maj 2011, afholder Foreningen af Leksikografer i Danmark, foredrag om Ordbog over Dansk Tegnsprog.
Den Danske Ordbog går nye veje
Den Danske Ordbog indgår nu i Ordbogen.com's sortiment.
Den Danske Ordbog som app
Det er nu blevet lettere og hurtigere at søge i DDO fra sin mobiltelefon.
1.643 nye ord, udtryk og betydninger i Den Danske Ordbog
Fredag den 26. oktober 2018 tilføjer Det Danske Sprog- og Litteraturselskab nye opslagsord, udtryk og betydninger til Den Danske Ordbog.
Nyhed i Den Danske Ordbog: Nu får du vist "Ord i nærheden"
Den Danske Ordbog er netop blevet opdateret med en ny funktion der kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige ord eller udtryk. Funktionen hedder "Ord i ...
Onlineversion af Jensen & Goldschmidts Latinsk-dansk Ordbog
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har digitaliseret uundværligt hjælpemiddel.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Send et ord
Den Danske Ordbog
Links
sproget.dk's linksamling
Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Hjælp til søgning
Læs om de forskellige muligheder for at præcisere din søgning
Indhold og opbygning
Eksamen
Hvornår var forrige år?
Mål & Mæle 15:3, 1992
Forretningsløshed
Mål & Mæle 24:1, 05/2001
Nølle
Mål & Mæle 21:3, 11/1998