Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: opgave

Mente du: opgrave| opgive

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

opgave sb., -n, -r, -rne

Den Danske Ordbog

 1. arbejde, indsats, virksomhed e.l. som sigter mod at løse et bestemt problem el. spørgsmål, klare en stor udfordring, e.l.
  ● afgrænset og præcist defineret arbejde som en person pålægges el. selv påtager sig at udføre, el. som indgår i en bestemt arbejdsrutine e.l.; synonym arbejdsopgave
  ● arbejde som en person, instans, institution e.l. har særlig pligt til at udføre el. varetage
  ● funktion som en genstand, en indretning, et produkt e.l. skal udfylde i en given sammenhæng, på en bestemt plads, e.l.
 2. præcist defineret problem el. spørgsmål som kræver en præcis løsning el. et præcist svar • fx en krydsogtværsopgave, et spørgsmål i en quiz el. et spørgsmål fra en lærer til en elev; fork opg.
  ● skriftligt arbejde som indgår i et uddannelsesforløb, og som afleveres til en lærer el. censor • kan fx indgå som et led i den løbende undervisning el. udgøre en eksamen i sig selv; fork opg.
være opgaven (situationen, ..) voksen
(ofø) være i stand til at klare opgaven (situationen, ..)

Dansk Synonymordbog


 • opgave: regnestykke, stil, spørgsmål, problem; arbejde, bestilling, mission, gerning, hverv, lektie; opgivelse, angivelse; mål, formål, øjemed, hensigt, sigte; livsopgave

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Opgave, en. flt. -r. (dannet omkr. midten af 18. aarh. efter ty. aufgabe) 1) (jf. I. opgive 4.1) om (angivelse, forelæggelse af) et med visse vanskeligheder i udførelsen, realisationen forbundet arbejde, som andre paalægger en (ell. man paalægger sig selv) at (søge at) løse, gennemføre; spec. om arbejde

Råd og regler

Typiske problemer

Adverbielt -t · uddybning
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler.
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis.

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

arbejdsgruppe og projektgruppe
Vi har i vores chefgruppe her på rådhuset vedtaget at alle nye projekter skal forelægges chefgruppen før der nedsættes projektgrupper. Efterfølgende har vi så ...
med hiv og sving
For nylig diskuterede jeg med en af mine venner hvad udtrykket med hiv og sving egentlig betyder. Dagen efter kom vi begge med en dokumentation af betydningen. ...
drøvle
På mit arbejde taler vi ofte om at drøvle, dvs. reducere trykket i en slange. Findes det ord, og hvad kommer det af?
er sprognævnsdefinitioner officielle
Kan Sprognævnet levere den officielle definition af ordet problem? Er problem synonymt med opgave?
holde hånden over eller under nogen
I tv og radio hører jeg hele tiden udtrykket ”holde hånden under nogen” med betydningen ’beskytte eller forsvare nogen’. Men hedder det egentlig ikke ”holde ...
hvilken ordklasse er ordet andre
Hvilken ordklasse er ordet andre i en formulering som På et skilt står der ..... På andre skilte ...., som forekommer i en opgave hvor skoleelever skal afgøre ...
lægger man hovedet eller hjernen i blød - og hvorfor egentlig
Når man skal tænke sig grundigt om, siger man ofte at man lægger hovedet i blød, men hvorfor lægger man det egentlig i blød? Jeg har drøftet sagen med en ...
planke
Jeg har i den senere tid flere gange hørt udsagnsordet planke brugt i betydningen 'stjæle, hugge' eller lignende, fx ideen er planket fra NN. Jeg kender ellers ...
raffinere
Kan I forklare brugen af ordet raffineret i forbindelse med fødevarer? Nogle mener at olie er en raffineret fødevare eller et raffineret produkt. Andre mener ...
sekretær
Hvornår opstod titlen sekretær? Adskiller den sig fra kontormedhjælper?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Kamphund, muskelhund
Hvorfor definerer Den Danske Ordbog visse hunderacer som ”kamphunde” og ”muskelhunde”?
Stationsbysprog
Hvad er "stationsbysprog"?

SprogbrevetDR

Det flade a effektivt nedkæmpet
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994
Roser
af Jørn Lund, november 1986
GÆSTER I STUDIET
af Jørn Lund, december 1986
Schlüter m.fl.
af Jørn Lund, december 1986
Snerrerier
af Jørn Lund, oktober 1988
Et oplæg
af Jørn Lund, december 1988
Klicheer
af Jørn Lund, januar 1989
Petitjournalistik
af Erik Hansen, juni 1989
Kort
af Erik Hansen, maj 1990
Kort
af Jørn Lund, september 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Det snete hele tiden
af Henrik Andersson, Politiken, 28. november 2007
Klassikere på moderne dansk
af Ebba Hjorth, Politiken, 14. maj 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Nævn eller politi?
af seniorkonsulent Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 6. juni 2015
Dufte og lugte
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 2. april 2011
Hvad blev der af "r"?
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 18. november 2008
.. en slags sprogets Stasi
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 29. september 2012
Rigtig, rigtig irriterende
Af Jørgen Nørby Jensen, seniorkonsulent i Dansk Sprognævn, Jyllands-Posten, 14. maj 2016

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord
Bander unge mere i dag end for 10 år siden?
Unge bander ikke mere i dag end de gjorde for 10 år siden. Men ordet fuck bruges mere.

Nye ord

Hvordan finder man nye ord?
Læs om hvordan man indsamler nye ord med traditionelle og nye metoder

Sprogteknologi

Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Skolesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (skol.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog.
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...

Smid en smutter

Smid en smutter
Her på siden har vi samlet en række eksempler på ord eller talemåder vi har fået galt i halsen. Vi kalder dem for smuttere. De lyder rigtigt, men et eller ...

Nyheder

Nyheder

Talesprogsbutikken – ny hjemmeside med inspiration til opgaver og projekter om talesprog
Sprogforandringscentret, DGCSS, på Københavns Universitet har lanceret en ny hjemmeside der skal inspirere gymnasieelever og folkeskolens 9.- og 10.-klasser ...
Svar på kronik om danskernes sproglige dovenskab
Lektor ved Sprogforandringscenteret på Københavns Universitet tager del i debatten om danskernes sproglige dovenskab.
Sprognævnets nye formand vil have flere sprog på dagsordenen
Anne Holmen, professor i parallelsproglighed, vil med sin nye formandspost i Dansk Sprognævn arbejde aktivt for at sikre en mangfoldighed af sprog.
Nu kan du finde links til specialebiblioteker på sproget.dk
I sproget.dk's linksamling har vi tilføjet links til universiteters og andre højere læreanstalters databaser over specialer, ph.d.-afhandlinger og opgaver ...
Sprog til tiden
Rapporten fra regeringens sprogudvalg udkommer i dag (7. april). Rapporten indeholder en række anbefalinger for at styrke dansk og fremmedsprogskompetencer, ...
Ny satsning på sprogforståelsen blandt ungdommen
Nordisk Råds præsidium har besluttet at give penge til Ungdommens Nordiske Råd til brug for tolkning og oversættelse.
Fortællinger om sprogdød
Foredrag om verdens døende sprog.
Stednavneudvalget fylder 100 år
I anledning af sit 100-års jubilæum inviterer Stednavneudvalget i år til en række interessante foredrag.
Stednavneudvalget fylder 100 år
I anledning af jubilæet har udvalget arrangeret en række foredrag der sætter fokus på person- og stednavne.
Sprogguide eller sprogforvirring?
Malene Wismar, cand. mag. i dansk og uddannelsesstudier, har i forbindelse med sit speciale undersøgt en række sprogguider for at se på deres anvendelighed. ...

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Links
sproget.dk's linksamling
Indhold og opbygning
Den Danske Ordbog