Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: oj

Mente du: jo| j| o
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

oj udråbsord (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈʌj] eller [ˈʌjː] bruges for at udtrykke overraskelse, forbløffelse, beundring el.lign. nøj

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
oj, interj. se øj.
øj øj, interj. (ogs. skrevet oj.(sj.) m. udvidet form (sml. fx. halløjsa, hovsa, opsa (u. op 14.1) samt hejsa): øjsa). (sv. oj(oj), no. oi, eng. oi, fr. oie, oye, jf. lat. oiei samt hoj (høj)) udraab, der udtrykker overraskelse ell. forundring olgn.: hovsa! naa da! “Det er en feil Familie, der har faaet Legatet!” – “Øi!” skreg Levi med et Sæt.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær