Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: odense_stålskibsværft


KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 42. Forkortelsespunktum
De gældende retskrivningsregler om punktum i forkortelser

Typiske problemer

Basisreglerne
Kommaets funktion er at vise hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen i meningshelheder, så vi lettere kan forstå indholdet. Kommatering ...
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler

Ordlister

Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Indbyggerbetegnelser
Hvad kalder man en person fra Nibe, fra Esbjerg eller fra Ærøskøbing?

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

postdistrikt Odense
Jeg har bemærket en ny sproglig konstruktion, som bliver mere og mere almindelig. Det drejer sig først og fremmest om officielle betegnelser på forskellige ...
på vegne (af) NN
Kan man skrive på vegne NN i stedet for på vegne af NN?
vinden kommer fra vest (af)
Det irriterer mig grusomt at meteorologerne i tv siger at Vinden kommer fra vest af . Det må da være nok at sige at Vinden kommer fra vest. Hvornår har dette ...

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, maj 1986
Svært ord igen
af Erik Hansen, maj 1988
Sin eller hans?
af Erik Hansen, maj 1989

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Kampen mellem ’i’ og ’på’
af Esther Kielberg, Politiken, 24. marts 2007

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sømandsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med et anker, hvilket betyder at ordet er et sømandsudtryk

Nyheder

Nyheder

Danske retningsadverbier og rumlig orientering – eller: Hvorfor siger de ud til Odense?
Henrik Hovmark holder foredrag om danske retningsadverbier på Selskab for Nordisk Filologis møde torsdag d. 11. september 2008.
Halliday og Hasan besøger Odense
Sprogforskerne Michael Halliday og Raqaiya Hasan gæster Odense Universitet og holder foredrag onsdag d. 5. oktober 2011.
Odense baner vejen for fremtidig brug af talegenkendelse
En revolution af offentlige sagsbehandleres arbejde kan være nært forestående.
Sprogvidenskabshistorisk træf i Odense
Arrangement om Hugo Schuchardt på Syddansk Universitet.
BEMÆRK: Udsat pga. coronavirus. Symposium om sprogbrug i digitale medier
Onsdag den 29. april 2020 arrangerer Dansk Sprognævn et symposium om sproget i digitale medier på Syddansk Universitet.
Voksne analfabeters dansktilegnelse
Gæsteforelæsning på Aarhus Universitet fredag den 13. marts kl. 13.
Forskningens Døgn har fokus på sproget
Dialekterne har det fint! Dette kan man høre mere om ved et arrangement i Horsens. I Odense åbner Center for Børnesprog dørene.
Disputats om dansk retskrivning
Den 15. marts udkommer Henrik Galberg Jacobsens disputats "Ret og Skrift. Officiel dansk retskrivning 1739-2005".
Disputatsforsvar om dansk retskrivning
Fredag den 7. maj forsvarer Henrik Galberg Jacobsen sin doktordisputats i Odense.
Symposium om sprog, bevidsthed og sprogtilegnelse
Forskerskole Øst afholder symposium på Syddansk Universitet i Odense d. 1.-2. november 2010.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Dets og sin
Mål & Mæle 26:3, 11/2003