Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: not

Mente du: nota| note| no| snot | se flere forslag | nor| no.| cot| dot| hot| nat| net| nok| non| nox| pot| sot| tot| nt.| snot-

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

1. not sb., -en, -er, -erne (rille i bræt), i sms. not-, fx notfræsning, nothøvl
2. not sb., -en el. -et, -er el. not, -e(r)ne (et fiskeredskab), i sms. not-, fx notbåd, notfiskeri

Den Danske Ordbog

not1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈnoˀd] fra tysk Nut, af uvis oprindelse rilleformet fordybning langs siden på et bræt som fremspringet (feren) på et andet bræt passer ind i således at de to brædder sidder stabilt sammen not2 substantiv, fælleskøn eller intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en eller -et, -er eller -, -erne eller -ene [ˈnoˀd] fra norsk not 'noget sammenknyttet' stort, næsten rektangulært fiskenet der sættes rundt om en lokaliseret fiskestime og snøres sammen i bunden så stimen lukkes inde; fra noten pumpes fiskene om bord i fiskefartøjet snurpenot note2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈnoːdə] forsyne et bræt el.lign. med en not

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
last not least, adv. (eng.)
sidst, men ikke mindst. Til Fodbold hører Bane, Maal, Hjørneflag, Bold, Dommer og Kridtstreger, men last not least Publikum. Idrætsbladet.29/12 1923.5.sp.5. Og last not least – jeg har liden Lyst til at tilbringe min 70-Aars Fødselsdag her i Landet. AndNx.Br.III.91(år 1939).
Not,1  I. Not, en. ( Naat (vel ved sammenblanding m. I. Naad (Naat)). Moth.N30. jf. MilTeknO.). flt. -er. (fra nt. not, nut, hty. nut(e); besl. m. oht. (h)nuo(a), fuge, fals, nuoen, føje sammen; jf. II. note; især tøm., ) en i en brugsgenstand frembragt fure (rende, rille), i hvilken et fremspring paa en anden del passer ind;
Not,2  II. Not, en (vAph.(1764). VSO.IV.N100. OpfB.1IV.497. Scheller.MarO.) ell. et (Sal. VII.511). ( Nod. Handels- ogIndustrie-Tid.1829.395). flt. -er (VSO.IV.N100) ell. d. s. (Stibolt.SF.6. Sal.VII.510) ell. (no.) nøter. (fra no. sv. not, oldn. nót (flt. nœtr); besl. m. I. Net; fisk.) næsten kun m. h. t. forhold uden for danske farvande:

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 5. Accenttegn (accent aigu)
De gældende retskrivningsregler om brugen af accent aigu i dansk

Typiske problemer

-t eller -de · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bøjet eller ubøjet form af præteritum participium (kort tillægsform)

Ordlister

Transskription af russisk
Her kan du hvordan de russiske bogstaver omsættes til danske

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

det' godt
I forbindelse med en gendigtning på blankvers af Shakespeares Hamlet har jeg brugt apostrof i ordforbindelser som det er, nu er, der er, du er. For at fremme ...
gravenstener
I Visen om Gammel Strand lyder en linje sådan: og ingen andre piger rækker mig en gravensten, med et smil som det man får ved Gammel Strand. Skulle gravensten ...
sinde(t)skrivelse, agterskrivelse
Forleden modtog jeg en skrivelse fra socialforvaltningen i kommunen hvor ordet sindeskrivelse optræder. Jeg er aldrig tidligere stødt på dette ord, og jeg kan ...

Sprogligt – Politikens sprogklumme

At vurdere eller ikke vurdere, det er spørgsmålet
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 13. februar 2008
Han tog hans hat og gik hans vej
af Kjeld Kristensen, Politiken, 7. november 2007
Den skarpeste kniv i skuffen
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 10. februar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Raketvidenskab
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. oktober 2009
At overvinde Babel
af Sabine Kirchmeier direktør i Dansk Sprognævn

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Nye ord

Forskellige slags låneord
Låneord kan inddeles i typer som 'direkte lån', 'betydningslån', 'pseudolån' og 'oversættelseslån'

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Analyse: Dansk 'is not' truet af engelsk
Engelsk sniger sig længere og længere ind i det danske sprog forlyder det. Men virkeligheden er en helt anden. Det viser to nye forskningsprojekter.
Retslingvistik
Invitation til seminar
"Technologies, interaction and interculturality in foreign language learning and teaching"
Questioning Questions - program_2018
Program for "Open Symposium: Questioning Questions — in Language, Culture and Cognition".
Det' sprog til et beat
Sådan lyder titlen på en netop udkommet bog om sproglige tilgange til dansk hiphop udgivet af Dansklærerforeningen.
pdf jyllandsposten
sjusk2011 program
symposium om bandeord
Undervisning på engelsk sænker studerendes niveau
Brugen af engelsk som undervisningssprog på de danske uddannelsesinstitutioner har konsekvenser for det faglige niveau.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Links
sproget.dk's linksamling
About sproget.dk
Engelsk tekst om sproget.dk. English text about sproget.dk.