Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: nas

Mente du: as| na| knas| snas | se flere forslag | bas| mas| das| fas| gas| has| jas| las| nag| nap| nar| nat| nav| nus| nys| næs| nøs| pas| a/s

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. nas sb.; leve på nas
2. nas sb. (itk.) (fedtet stads)
3. nas: gøre nas (gøre ondt); det gør nas

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

nas1 substantiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈnas] dannet af nasse leve på nas lade sig forsørge af andre uden at yde noget til gengæld nasse | snylte nas2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) [ˈnas] afledt af nasse i den ældre betydning 'slå' gøre nas gøre ondt – uformelt gøre naller nasse verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈnasə] af uvis oprindelse; evt. hjemligt lydord med betydningen 'gnaske, smovse', evt. efter tysk Nassauer, studenterslang fra Göttingen om en der snød sig til at spise ved Nassau-studenternes bord 1 lade sig forsørge af andre uden at yde noget til gengæld snylte 1.a skaffe sig mad, penge el.lign. hos andre uden at betale eller gøre noget til gengæld 1.b udnytte noget der er frembragt af eller tilhører andre

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • nas: snavs, snask, fnadder; snylteri

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Nas,1 I. Nas, en. se II. Nasse.
Nas,2 II. Nas, subst. (til III. nasse 1; dagl., især vulg. (kbh.))  1) noget lækkert ell. (egl.) noget til at slikke paa; spec. om visse slikkerier for børn. et stykke nas til 2 øre    2) i forb. som gaa, leve, være paa nas, leve paa andres bekostning; snylte hos andre. Jeg har ikke haft noget at bestille siden den 1. April og har maattet leve paa “Nas” hos min Fader hele Tiden.
nas,3 III. nas, (ubøjeligt) adj. (maaske adjektivisk anv. af II. Nas; dagl., især vulg. (kbh.)) 1) som præd., i forb. det ell. den er nas, det er lækkert, dejligt, udmærket. hummer og franske kyllinger, den er nas!   2) vist iron. anv. af bet. 1.    2.1) i forb. som den er nas, det er slemt; den er hvas, skrap.
Nasse,2 II. Nasse, en. (Nas. OrdbS.(Falster)). flt. -r. (sv. nasse; lydord, egl. lokkeord til grise, se Arkiv.XLVII.34; barnespr., dial.) navn paa grisen: grisebasse; gys (II). Krist. Anholt.(1891).128. OrdbS.(Sjæll., Falster). jf. Rietz.462(Halland, Blekinge). i sa. bet. bruges Gisnas (Lolland ofl. steder), Øfnasse (Sjæll.). OrdbS.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

fås el. fåes
Skal man skrive fås eller fåes i følgende sætning: Folderen fås/fåes i HT-terminalen på Rådhuspladsen?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, februar 1991

Temaer

Leg og lær

Nyheder

Nyheder

Dansk er nu officielt sprog i Slesvig
Landdagen i Kiel (Slesvig-Holstens delstatsparlament) har vedtaget en aktiv sprogpolitik der gør dansk, frisisk og nedertysk til officielle sprog i Slesvig.