Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: nød

Mente du: nødt| nød-| nørd| -nød | se flere forslag | nd| ød| nøde| snød| nøs| bød| nøj| nøk| nøl| død| gød| kød| lød| ned| nid| nåd| rød| sød
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. nød sb., -en (elendighed, fare), i sms. nød-, fx nødberedskab, og nøds-, fx nødstilstand; med nød og næppe; til nød; være i nød
2. nød sb., -den, -der, -derne (en frugt), i sms. nødde-, fx nøddebrun, nøddekage
3. nød vb., præt. af nyde

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

nød1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en [ˈnøˀð] • i de fleste sammensætninger “nød-”: [ˈnøð-] norrønt nauð(r), oldengelsk nead 1 tilstand hvor man mangler de grundlæggende fornødenheder for at overleve, fx mad, tøj, bolig og penge trang 2 meget vanskelig situation hvor man mangler eller trænger til noget bestemt eller er tvunget til at gøre noget bestemt knibe 3 situation hvor nogen er i fare (for at miste livet) fare af nød tvunget til at gøre noget pga. en mangelsituation eller en anden meget vanskelig situation nødtvungent det har ingen nød det er der ingen fare for; det vil der ikke opstå problemer med, mangel på el.lign. – gammeldags i lyst og nød i medgang og modgang i tykt og tyndt i nøden skal man kende sine venner talemåde de rigtige venner er dem der holder fast ved én, selv i modgang klage sin nød henvende sig klagende til nogen for at få hjælp, støtte, medhold eller trøst lide nød ikke have de grundlæggende fornødenheder for at overleve, fx mad, tøj, bolig og penge med nød og næppe kun lige akkurat; med kniberi nød bryder alle love talemåde i en nødsituation kan man være tvunget til at sætte sig ud over alle hensyn nød lærer nøgen kvinde at spinde talemåde hvis man i tilstrækkelig høj grad ønsker at løse et bestemt problem, skal man nok også finde en måde at gøre det på nød og betryk meget vanskelig situation; forlegenhed; knibe – gammeldags når nøden er størst, er hjælpen nærmest talemåde når alting ser værst ud, er det lige før det begynder at blive bedre til nød bruges for at udtrykke at noget kun lige akkurat er tilstrækkeligt, fyldestgørende osv. i tilfælde hvor man godt kunne have ønsket noget andet eller bedre i mangel af bedre være i nød for mangle, savne; være i bekneb for – gammeldags nød2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -den, -der, -derne [ˈnøðˀ] norrønt hnot, oldengelsk hnutu; til en rod med betydningen 'trykke sammen', beslægtet med latin nux 'nød' 1 spiselig frugt med hård skal og tør kerne • især om hasselbuskens frugt, men også om andre lignende frugter der i botanisk forstand ikke er nødder, fx valnød, jordnød og kokosnød 1.a den spiselige kerne fra en sådan frugt, især fra hasselnødden 2 botanik frugt med som regel kun ét frø og med en hård skal der først åbner sig ved spiring • fx hasselbuskens frugt eller de små korn på et jordbær 3 hoved – uformelt bær | knop 4 kvindebryst – uformelt babs | melon 5 dum, tåbelig person – nedsættende, uformelt idiot 6 skolejargon slag med knoerne oven i en persons hoved – nu sjældent en hård nød at knække overført vanskelig opgave eller situation -nød sidsteled (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -en [-ˌnøˀð] • [-ˌnøðˀ] 1 se nød1 se nød2 2 situation hvor noget bestemt mangler -mangel nyde verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, nød, nydt [ˈnyːðə] • præteritum: [ˈnøðˀ] • præteritum participium: [ˈnyd] norrønt njóta, oldengelsk neotan; beslægtet med nytte 1 føle stor (sanselig eller følelsesmæssig) glæde, tilfredshed eller velvære ved mere formelt finde behag i 1.a spise, drikke, ryge el.lign. med en følelse af stor tilfredshed, velvære osv. 2 være genstand for en (oftest positiv) tanke, følelse, opmærksomhed, behandling el.lign. ikke skulle nyde noget ikke ville risikere; ikke ville have med at gøre betakke sig nyde fremme have fremgang; gå hurtigere og lettere; blive tilgodeset eller godkendt – formelt nyde godt af drage fordel eller nytte af nyde i fulde drag nyde fuldt ud nyde/ryge cigaren overført blive snydt eller lokket til noget ubehageligt – gammeldags nøde verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, nødte eller -de, -t eller nødt [ˈnøːðə] • præteritum, nødte: [ˈnøːdə] • præteritum participium, nødt: [ˈnøˀd] norrønt neyða, oldhøjtysk notian; afledt af nød 'trang, knibe, fare' 1 overtale eller presse til at gøre noget bestemt eller tage imod noget bestemt, især mad eller drikke 2 tvinge nogen til at gøre noget som vedkommende ikke ønsker

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • nød: armod, elendighed, lidelse, mangel, fattigdom, usselhed, vestand, penuri; hunger, hungersnød, knibe, (livs)fare, plage, trang, trængsel, våde, vånde, kvide, jammer, ulykke, misere, hjemsøgelse, jf. vanskelighed

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Nød,1 I. Nød, en ell. (kun i den u. bet. 2.4 slutn. nævnte anv.) et. (Høysg.AG.13) ell. (kbh. ell. dial.) best. f. -den flt. -der smst.142. (glda. nydh, nødh (PLaale.nr.72.409.929.1142), nøøth (Småstykker.(1884-91).31), æda. nut (Harp.Kr. 75), flt. nytær (Lund.Ordb.105), oldn. hnot,
Nød,2 II. Nød, en. Høysg.AG.185. flt. (sj.) d. s. (Albuestød og kjærestenød, det er de hårdeste nød i verden. Krist.Ordspr. nr.6151). (glda. nødh, nøød (Mand.61), oldn. nauð(r), ty. not, eng. need, got. nauþs, tvang; jf. fornøden, II. nøde, nødig) 1)
Nød,3 III. Nød, et. (Moth.N116. Høysg. AG.14. MO. Levin. jf. Feilb.) ell. (i rigsspr. nu især) (JBaden.Gram.54. VSO. OrdbS.(sjæll.)). best. f. -et (jf. Saaby.7) ell. (i rigsspr. især) -det flt. d. s.; best. f. flt. -ene (jf. Saaby.7) ell. (i rigsspr. især) -dene (æda. nøt, oldn. naut,
nød,4 IV. nød, part. adj. se I. nødt.
nød,5 V. nød, præt. af nyde.
nødt,1 I. nødt, part. adj. ell. (i alm. talespr. især; jf. skriftformen nød) (nu sj. som skriftform nød.dial. ell. vulg. nøds. KGBrøndst.F.246. Feilb.(u. nøds-til). OrdbS.(Sjæll., Kbh.)). flt. (nu næppe br.) nødte, nødde ((de) bleve omsider nødde til at vige.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Stærke (uregelmæssige) verber
Liste over de stærke, uregelmæssige verber

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

med hiv og sving
For nylig diskuterede jeg med en af mine venner hvad udtrykket med hiv og sving egentlig betyder. Dagen efter kom vi begge med en dokumentation af betydningen. ...
substantivers køn
Jeg har et spørgsmål om navneord. Hvad er reglerne for fordelingen af en og et? Hvad er det der afgør om et ord er fælleskøn eller intetkøn? Hvorfor hedder det ...
nødigt, men dog gerne
Er vendingen nødigt, men dog gerne kendt? Jeg har på fornemmelsen at den er eller har været en anelse udbredt.
hustru eller kone?
Jeg har lagt mærke til at ordet hustru oftere og oftere bliver brugt i sammenhænge hvor jeg selv ville have brugt kone . Er det en udvikling som Sprognævnet ...
virus, virusser, vira
Pluralisformen af det oprindelig latinske ord virus har været genstand for debat i dagspressen med udgangspunkt i et spørgsmål til Dansk Sprognævn. Hvad er den ...

SprogbrevetDR

Bod
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Human etc.
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1991
Konduite
af Erik Hansen, april 1994
Store spørgsmål
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Svære ord
af Erik Hansen, januar 1993
Hjerte- og bevidstløshed
af Erik Hansen, maj 1987
Skyld og ansvar
af Erik Hansen, oktober 1985
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1993
Kort
af Erik Hansen, februar 1995
Kort
af Erik Hansen, februar 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Sin og sine
af Kjeld Kristensen, Politiken, 12. december 2007

Temaer

Ordsprog

Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Leg og lær

Ordmuseum

Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Højskolekursus til sommer om sprog
Rødding Højskole arrangerer i samarbejde med Dansk Sprognævn kurset "Det Danske Sprog i lyst og nød" som finder sted fra den 15. til den 21. august 2010.
pdf jyllandsposten