Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: musik

Mente du: musisk| musk

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
musik sb., -ken, i sms. musik-, fx musikanmelder, musikforretning, musikledsagelse

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

musik substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -ken [muˈsig] fra latin musica fra græsk mousike (techne) 'musernes (kunst)', af mousa 'muse' 1 toner der er ordnet rytmisk, melodisk og harmonisk musikalsk 1.a en eller flere musikere der spiller sådanne toner 2 skolefag der omfatter musikudøvelse og musikteori tidligere betegnelse sang absolut musik musik uden andet tilsigtet betydningsindhold end musikkens egne virkemidler (klang, melodi, rytme m.m.) programmusik det hører man ikke når musikken spiller talemåde det gør ikke så meget; det vil ingen lægge mærke til hele den tyrkiske musik overført det store opbud af personer, begivenheder, ting, fænomener m.m. ved en bestemt lejlighed – uformelt hele pibetøjet klassisk musik musik der anses for seriøs og af blivende værdi, hvorved den udgør en væsentlig del af den europæiske kulturarv, i modsætning til musikformer der har mere karakter af underholdning • omfatter fx kirkemusik, kammermusik og symfonisk musik seriøs musik levende musik musik spillet af tilstedeværende musikere (i modsætning til musik der er indspillet på bånd, cd eller plade) livemusik playback med/for fuld musik 1 med pompøst opbud af musik der hører til en ceremoni el.lign. 1.a overført på en opsigtsvækkende eller voldsom måde (musikkens, ..) 1./første division overført den bedste kategori (inden for musik, ..) – kendt fra 1967 ny musik nutidig musik der eksperimenterer med utraditionelle klangvirkninger og udtryksformer • opfattes af mange som utilgængelig, hæslig eller provokerende moderne musik rytmisk musik nyere musik der er præget af rytmisk intensitet og elementer af improvisation og typisk spilles under mindre formelle former • fx jazz, pop og rock – kendt fra ca. 1975 seriel musik musik der er komponeret på grundlag af en eller flere på forhånd fastlagte serier af toner, rytmemønstre, klangfarver m.m. • især udbredt i 1950'erne sfærernes musik meget smukke toner der ifølge ældre forestillinger var frembragt af himmellegemernes bevægelser, men som ikke var hørbare for mennesker sort musik (rytmisk) musik komponeret eller udført af afroamerikanske kunstnere • fx gospel, blues og soul sød musik 1 overført sproglige signaler der vækker glæde eller positive forventninger 2 overført kærlighed, ømhed; gensidig erotisk tiltrækning være noget ved musikken 1 arbejde med musik eller et musisk fag 1.a overført have en indflydelsesrig stilling; være berømt eller have (perifer eller indbildt) tilknytning til nogen der er det

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • musik: tonekunst, sang og spil; komposition, musikstykke, melodi

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • new age-musik new age-musik sb. (1983) (førsteleddet med tilnærmet engelsk udtale) elektronisk eller akustisk instrumentalmusik; til afspænding, meditation, smertebehandling og mentaltræning. Musikken er uden markeret rytme og uden egentligt tema, ofte med naturlyde som vindens susen i træer, bølgeskvulp mv.
  • rytmisk musik rytmisk musik sbforb. (o. 1975) fællesbetegnelse for jazz, rock o.l. i modsætning til klassisk musik

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Musik Musik, en. flt. (om forsk. slags musik ell. musikstykker; nu næppe br.) -(k)er (Bagges.DV.IX.221. S Bloch.Sprogl.104. RudBay.EP.I.115. NAbrahams.Meddelelser. (1876).392). (ænyd. d. s., eng. music, ty. musik, fr. musique; af lat. musica, gr. mūsikḗ, egl. fem. af adj. lat. musicus, gr. mūsikós, til gr.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

2. Betydningsoplysninger
§ 20. Fælleskøn eller intetkøn?
De gældende retskrivningsregler om substantivernes grammatiske køn (genus)

Typiske problemer

Bindestreger · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bindestreger
Sætninger
Ord sættes sammen til sætninger. Og sætninger indeholder som minimum et verballed (udsagnsled) og som regel også et subjekt (grundled) — dvs. de to led man kan ...
Basisreglerne
Kommaets funktion er at vise hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen i meningshelheder, så vi lettere kan forstå indholdet. Kommatering ...

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

deltog han på el. i messen
Hedder det i eller på en messe?
elske
Er det korrekt at sige at man elsker genstande, eller kan man kun elske levende væsner?
nulte
Jeg er lærerstuderende og hører i den anledning gang på gang betegnelsen 0. klasse (nulte klasse). Nu vil jeg gerne høre om det virkelig kan være rigtigt at ...
tuborgklammer {...}
I en manual oversat fra engelsk, som jeg er i færd med at læse korrektur på, står der curly brackets i den engelske tekst. Det er gengivet med krøllede ...
det gror på mig
Jeg hørte forleden dag en ung mand sige om en ide han havde fået, at den groede på ham. Det synes jeg lyder mærkeligt – har I nogensinde hørt om dette udtryk?
god el. godt
Fra en tysk indvandrer der har lært dansk i halvandet år, har vi fået følgende spørgsmål: I tysk har biord som afledes af tillægsord, ingen endelse og ligner ...

SprogbrevetDR

Det musik
af Jørn Lund, november 1988
Kort
af Erik Hansen, juni 1994
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, maj 1995
Find fem fejl
af Erik Hansen, maj 1995
Kort
af Erik Hansen, oktober 1986
Udtale
af Erik Hansen, maj 1987
Walkman
af Erik Hansen, maj 1988
Tempo
af Jørn Lund, oktober 1988
Kort
af Erik Hansen, marts 1990
Kort
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Lidt om meget
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 16. januar 2008
At være lidt dussemant
af Henrik Lorentzen, Politiken, 12. maj 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Hvad blev der af "r"?
af tidligere formand for Dansk Sprognævn Niels Davidsen-Nielsen, Jyllands-Posten, 18. november 2008
Bred ymer
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 26. juni 2014

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordenes oprindelse

Låneord
Ord som én eller flere gange er vandret som kultureksport og -import over grænserne

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Ny udgivelse: Dansk i Musik. Ordklasser for fuld musik
Bogens emne er tværfagligt arbejde med ordklasserne i dansk- og musikundervisningen, og målgrupperne er indskolingen og mellemtrinnet.
Hvad skal vi med retorik?
Festsymposium i anledning af professor Christian Kocks 70-årsdag.
Bemærk: Udsat pga. coronavirus. Skal du med til Sprogdagen 2020?
Sprogdagen 2020 foregår den 30. marts, og temaet er i år "Musikalitet i sproget".
Flere synger på dansk
Stadig flere danske kunstnere vælger at synge og skrive sange på dansk.
Sprogfestival 2008
Temaet for Sprogfestival 2008 er "sproglig mangfoldighed", en fest for international kommunikation mellem jævnbyrdige sprog og folkeslag.
Festival of Languages
Fra den 17. september til den 7. oktober afholdes der Festival of Languages i Tyskland.
pdf jyllandsposten
Invitation: Lost in translation? Danmark i Tyskland
Studieskolen sætter fokus på tysk sprog, erhverv og kultur d. 12. oktober 2011 til et arrangement i Dansk Designcenter.
Ga-Jol grafer
Lancering af projektet 'Som man siger' i Århus
Lørdag den 25. januar fra kl. 13 til 15 lanceres talesprogsprojektet 'Som man siger' på Dokk1 i Århus, og alle er inviteret.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk