Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: mo

Mente du: mod| om| mol| mon | se flere forslag | mor| mos| m| o| gmo| amo| emo

Ordbøger

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

Mo symbol (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) 1 kemisk tegn for grundstoffet molybdæn

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • stedfa(de)r, -mo(de)r: stif-, fosterfa(de)r, -mo(de)r

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Mo,1 I. Yderst sjælden, enestående forekomst Mo, en. (maaske sa. ord som I. Made (jf. jy. mo. Feilb.(u. 2 made)) ell. misforstaaelse af sv., no. mo, sandhede, slette (oldn. mór), se II. Mo; sml. (?) sdjy. al-mo, græs-, tørvejord (Feilb.I.20)) (græs)mark. *hans Arme satte hun i Værk | med Leen paa den grønne Mo, | med Plejlen i den fulde Lo. Ploug.I.320.
Mo,2 II. Mo, en (VSO. Sal.2VI.118. oftest uden art.). (dial. Maa; se u. Mo-jord, -ler). uden flt. (sv. dial. mo, en lerart, no. dial. mo, sandjord; vist sa. ord som sv., no. mo, sandhede (se I. Mo); dial. (ell. geol.)) benævnelse for forsk. kridt-, ler- ell. mergelforekomster (jf. Kalkmo); dels (nu næppe br.) om en hvidlig forekomst paa Møn (SAbildgaard.MøensKlint.(1781).2); dels om forsk. jyske forekomster af infusoriejord, diatomit, som
Mo,3 III. Mo, en. (Mov. JPPrahl.AC.62. Aarb LollF.1931.147. jf. MDL.363. (sj.) skrevet Mod. AarbLollF.1922.47. jf. MDL.690). flt. -e (JPPrahl.AC.62. jf.Esp.224) ell. -er (Fr Grundtv.LK.247. jf. Rietz.442(skaansk)). (jf. sv. dial. moä, stor bunke, no. mo, høaffald, no. dial. mod; maaske samhørende m. jy. mo (Feilb. u.
mo,4 IV. mo, adj. se V. mod.
mo,5 V. mo, v. se IV. mode.
mod,5 V. mod, adj. (ogs. mo. Aakj.RS. 24. Feilb. (u. moden). modt. Junge.397. SjællBond.176. OrdbS.(Loll.-Falster). jf. UnivBl.I.375. Dania.IX.33.  moed (i to stavelser). *Tre gange Maanens Horn man fulde saae og tomme, | Af Foraars Sæden Ax og moed Fruct at komme. Holb.Metam. 27. jf.: man prononcerer endnu den Bogstav E udi samme Ord.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

SprogbrevetDR

Udtale
af Jørn Lund, oktober 1987

Temaer

Ordenes oprindelse

Folkeetymologier
Om ord der dannes af et fremmedsproget ord man ikke er fortrolig med, til et man bedre kan forstå.

Udtale

eski'mo.mp3
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Barbersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (barb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bogbindersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogb.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...