Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: maske

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. maske sb., -n, -r, -rne (ansigtsdække, ansigtsudtryk; løkke; hul i net e.l.), i sms. maske-, fx maskeklædt, maskestørrelse
2. maske vb., -r, -de, -t (i strikning); maske op

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

maske1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈmasgə] fra middelalderlatin masca 'spøgelse', vist oprindelig arabisk ord for 'bajads, maskeret person' 1 beklædning der dækker ansigtet helt eller delvis, fx brugt som udklædning, som tilsløring eller til beskyttelse eller pleje 1.a farvetegning i et dyrs ansigt der minder om en sådan beklædning 2 falsk facade der stiller uægte følelser til skue 3 ansigt – uformelt holde masken overført modstå en trang til at lade ansigtsudtrykket røbe éns følelser lægge maske 1 teater påføre teatersminke 2 dække ansigtet med en kosmetisk maske maske2 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈmasgə] norrønt möskvi, engelsk mesh; af en rod med betydningen 'knytte, strikke' 1 hver af de løkker der knyttes sammen når man strikker eller hækler 1.a hvert af de huller der dannes mellem knuderne i net, fiskegarn el.lign. slå masker op lave maskerne til den første pind i et strikketøj maske3 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈmasgə] dannet til substantivet maske 'garnmaske' maske op gendanne masker i en strømpe, en strikvare el.lign. hvor en eller flere masker er løbet, ved hjælp af særlig opmaskenål, hæklenål eller nål og tråd – nu sjældent

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • maske: dække, forklædning, maskering; påskud, skalkeskjul, skin; ansigt, fjæs, udtryk; sminke, makeup, teint

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Maske,1 I. Maske, en. ( Mask. flt. -e: DL.5–10–45). flt. -r. (ænyd. mask(e) (Kalk. III.48.V.704. VASech.FR.I.41), fsv. maska, oldn. mǫskvi, osax. maska, ogs.: net, ty. masche, eng. mesh (oeng. max); grundbet.: noget knyttet, bundet) 1) om (hver af) de ved knytning olgn. dannede enheder (løkker), hvoraf et net og lignende arbejder bestaar;
Maske,2 II. Maske, en. flt. -r (best. f. maskerne ell.  maskene. Holb.Masc.I.6. sa. DH.II.186). (ænyd. masche, jf. ty. maske, eng. mask; fra fr. masque (m.), jf. mlat. masc(h)a; af usikker oprindelse; jf. V. maske, Maskerade, maskere, Maskot samt Larve og I. Grime 3) 1) om hvad der tjener til at dække over og ukendeliggøre ell. beskytte (en del af) ansigtet, hovedet ell. hele skikkelsen.
maske,3 III. maske, v. -ede. vbs. -ning. (sv. dial. maska; til I. Mask, jf. mæske) 1)  fede (svin) med mask; mæske. Moth. M82. Bordene . . vare stedse dekkede . . Munkene bleve ogsaa i Gierningen mere maskede, end underviste; thi man fandt ikke een eneste iblant dem, som kunde tale Latin. Reiser.I.359. VSO.
maske,4 IV. maske, v. -ede. vbs. -ning (NatTid.5/61909.M.Till.3.sp.6). (sv. maska, no. dial. moska, ty. maschen; til I. Maske; jf. Masker) 1)  lave masker; hækle, strikke osv. masker. Moth.M84. maske Garn. VSO. 2) (haandarb.) samle to stykker trikotagevarer saaledes, at de knyttes sammen maske for maske; ketle. En Dame, som er øvet i at maske Forfødninger, kan faa Arbejde.
maske,5 V. maske, v. -ede. (jf. I. afmaske, formaske; til II. Maske 1.1-2; jf. II. masket; nu næppe br.) maskere (1). Moth. M84. Jeg skal nok maske mig saa, at hun ikke kiender mig. Holb.Masc.I.2. 2 (jf. II. Maske 4.2; talespr., jarg.) give en et slag i ansigtet. Du er masket godt til. Sikke et Øje du render rundt med.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele
De gældende retskrivningsregler om komma ved fx apposition, tiltale og parentetiske tilføjelser

Typiske problemer

Bindestreger · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bindestreger
Kreativ tegnsætning
Kreativ tegnsætning bruges bl.a. til at udtrykke følelser, stemninger, holdninger, humor, ironi osv. og svarer ofte til det kropssprog vi bruger i en mundtlig ...
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Ledsætningen — hvordan er det nu liiiige man finder den?
Lær at genkende ledsætninger, og hvor de befinder sig i helsætningen

Ordlister

Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Rene adverbier (biord)
Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Andre ordlister
Her kan du bl.a. se hvordan man omskriver (transskriberer) de kyrilliske bogstaver til det latinske alfabet, og hvordan man tiltaler dronning Margrethe. Du kan ...

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

2000'erne
Jeg har læst en tekst hvor der stod "1990'erne og 2000'erne". Hvordan udtales skrivemåden 2000'erne?
24-7
Vi har brugt udtrykket 24/7 i en annonce for at fortælle at vi leverer døgnet rundt alle ugens dage. Det viser sig at nogle af vores kunder læser udtrykket som ...
ae-ae eller a-a
Når man skal fortælle børn, at de ikke må slå, men skal ae, siger man ofte "ae-ae" til børnene. Hvordan staves det egentlig? Er det ae-ae eller snarere a-a, ...
agurketid
Hvorfor kalder man sommeren for agurketiden? Hvor gammelt er ordet, og hvad siger man på andre sprog?
alfabetiseret
Hvad er det modsatte af en analfabet?
appelsinfri
Tit, når man ser en beruset mand, siger man: "Han er vist ikke helt appelsinfri". Hvor stammer ordet fra, og hvorfor bruger man det om berusede mennesker?
appen eller app'en
Skal der apostrof mellem stammen og bøjningsendelsen i ordet appen (app’en) – og tilsvarende bindestreg i ord som appteknologi (app-teknologi)?
arbejdsgruppe og projektgruppe
Vi har i vores chefgruppe her på rådhuset vedtaget at alle nye projekter skal forelægges chefgruppen før der nedsættes projektgrupper. Efterfølgende har vi så ...
at lande en aftale
Formuleringen at lande en aftale lyder forkert. Plejer man ikke at indgå en aftale?
blodnæse og næseblod
Mine børn siger blodnæse om det som jeg kalder næseblod. Hvor udbredt er det? Har det noget at gøre med hvor man kommer fra (vi bor på Amager)?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Afghanistan
Bør det udtales med "au" eller "f"?
Bindestreger
Hvad er reglerne for brug af bindestreger i sammensætninger?
E.v.t. – efter vor tidsregning
Er forkortelsen "e.v.t." korrekt sprogbrug? Er det ikke ulogisk?
Flyversjus
Hvad er oprindelsen til ordet "flyversjus"?
Garnnøgle
Er det den samme nøgle der er tale om i 'garnnøgle' og 'dørnøgle'?
Grønlangkål
Ved du hvorfor det hedder "grønlangkål"?
Hamster – hvilket køn?
Er der regler for hvilket køn dyr er?
Hooligan
Hvad er oprindelsen til ordet "hooligan"?
Hæmorr(h)oider
Hvad er den korrekte stavemåde: "hæmorroider" eller "hæmorrhoider"?
Jul – jule
Findes "jul" ikke i flertal?

SprogbrevetDR

Klicheer
af Jørn Lund, december 1993
Bid
af Jørn Lund, december 1993
Dækket direkte tale
af Jørn Lund, december 1993
Nytårsforsæt
af Jørn Lund, december 1993
Godt!
af Erik Hansen, februar 1994
Sidst og senest
af Erik Hansen, februar 1994
Op og ned
af Erik Hansen, marts 1994
Kort
af Erik Hansen, marts 1994
Hjemligt og fremmed
af Erik Hansen, maj 1994
At og å
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Bland dig udenom!
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. juni 2008
Pas på Laura; hun er ny i trafikken
af Kjeld Kristensen, Politiken, 4. juni 2008
Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
Fra hestens egen mund
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. maj 2008
Endonymi og eksonymi
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 23. april 2008
Hvad betyder ringe halv tolv?
af Henrik Andersson, Politiken, 16. april 2008
At være i salveten
af Henrik Andersson, Politiken, 16. april 2008
Fra feltmadras over værnemagerbue til kanaldyne
af Ebba Hjorth, Politiken, 9. april 2008
Påskens ord
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Sproglig ligestilling
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 15. marts 2012
Khat og mouse
af direktør Sabine Kirchmeier-Andersen, Jyllands-Posten, 23. juli 2012
En stor dag for mor og jeg
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 2. juli 2011
Jeg elsker dig – sikkert!
af ph.d. Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 28. maj 2011
"Bolle" — et ord på efterløn?
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 30. april 2011
Et udmærket ord
af forsker Marianne Rathje
Serbokroatisk for begyndere
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 08. januar 2011
At tale integreret
af forsker, ph.d. Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 25. september 2010
En ny undersøgelse
af forsker Marianne Rathje, Jyllands-Posten, 12. juni 2010
Harpy – fabeldyr eller rovfugl?
af forsker Margrethe Heidemann Andersen, Jyllands-Posten, 15. september 2009

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dialekter

Hvad er en dialekt?
Danske dialekter er forskellige varianter af det danske sprog

Hvad er sprog

Kunstsprog
Læs mere om kunstsprog, og hør eksempler på esperanto, interlingua og volapyk

Nye ord

Gamle ord glider ud
Læs om hvordan ord af forskellige grunde kan virke gamle, enten fordi de betegner noget fra gamle dage, eller fordi moden skifter

Ordenes oprindelse

Lyd-, betydnings-, bøjnings- og sproghistorie
Læs om etymologiens elementer, nemlig lydhistorie, betydningsudvikling, bøjningshistorie og mere generel sproghistorie
Arveord
De ord som "altid har været i sproget, aldrig har forladt sproget og aldrig er kommet til sproget"

Ord og bogstaver i tal

De mest almindelige ord i dansk
Hvilke ord der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller ord i
Findes ordet?
Der er ikke nogen institution i Danmark der godkender nye ord; et ord kan derfor sagtens findes selvom det ikke står i nogen ordbøger

Ordsprog

Hvad er et ordsprog?
Ordsprog er en særlig type af faste sproglige vendinger. Her på siden kan du læse om de kriterier som kan siges at kendetegne et ordsprog
Ordsprogenes funktion
De indgår som en fast del af sproget, og for nogle sprogbrugere er brugen af ordsprog helt ubevidst. Men hvilken funktion indtager ordsprogene egentlig i den ...
Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...
Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Nye ordsprog
Citater fra bøger, film og politiske taler kan vinde genklang og blive til aforismer og bevingede ord som folk tager til sig som eksempelvis motto eller ...
Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Slang

Hvad er slang?
Ordet slang blev først brugt af engelske kriminelle i 1700-tallet. De fleste ved godt hvad de mener når de taler om slang, men det er svært at give et præcist ...
Grunde til at bruge slang
Slang gør en forskel – hvorfor skulle man ellers bruge slang?

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Videre med dansk sprogteknologi
Der er mange ensartede processer og metoder i forskellige sprogteknologiske værktøjer, og denne opsummerende tekst pointerer at det giver god mening at tænke ...

Udtale

Lars Brink — Udtale-reduktion
Artiklen "Udtale-reduktion" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Nu sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (nu sj.), der angiver at ordet stadig er i brug, men anvendes af ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sportssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (sport.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Bryggersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bryg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Hattemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (hat.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
[1]

Grammatik for dummies

Grammatik for dummies
Følg Thomas Skovs forsøg på at lære grammatik ... og lær selv med

Nyheder

Nyheder

Mænd snakker mere end kvinder
En ny amerikansk undersøgelse viser at mænd snakker mere end kvinder.
Er danskerne parate til en retskrivningsreform?
Er danskerne klar til en mere lydret stavning? Dette spørgsmål funderer en sprogforsker over i denne uges Weekendavisen.
Danskundervisning og flersproget chat
Udlændinge kan tage danskundervisning over nettet på Århus Sprogcenter. Og personer med forskellige sprog vil i fremtiden kunne få oversat deres chat mens de ...
Forsvinder æ, ø og å?
Bogstaverne æ, ø og å bruges mindre i navne, men der er ikke udsigt til at bogstaverne forsvinder fra dansk, siger Sprognævnets direktør, Sabine ...
Tolk, tulkur, túlkur
Den nordiske mødeordliste på sproget.dk har fået tilføjet færøsk og islandsk.
Hvad er forskellen på "forskning" og "videnskab"?
Selv om man slår op i en ordbog, kan det alligevel være svært at se forskellen på to ord.
Er dansk et truet sprog?
Er det danske sprog truet af engelsk eller er det måske snarere det engelske sprog der er truet af dansk?
Konference om sprog, erhvervsliv og fremtidens undervisning
Ad Hoc Translatørservice A/S afholder den 15. september 2009 konference på CBS – Handelshøjskolen i København om sprog, erhvervsliv og fremtidens undervisning. ...
Hvad sagde jeg?
Er dette et spørgsmål eller en bebrejdende påmindelse? Det kan du læse om i det nye nummer af Mål og Mæle.
Er Retskrivningsordbogen diktatorisk og Dansk Sprognævn konservativt?
Denne uge har budt på debat om Retskrivningsordbogen og Dansk Sprognævns rolle i udformningen af den danske retskrivningsnorm.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Ledstilling i ja/nej-spørgsmål
Mål & Mæle 29:4, 12/2006
Kæreste
Mål & Mæle 25:4, 12/2002
Forretningsløshed
Mål & Mæle 24:1, 05/2001
Skrift før tale
Mål & Mæle 22:3, 11/1999
Nølle
Mål & Mæle 21:3, 11/1998
Begynderundervisning i læsning
Mål & Mæle 21:4, 12/1998
Sproglig forenkling
Mål & Mæle 18:4, 12/1995
Vejledning til skemaet
CO2-forbrug
Må man sige CO2-forbrug?