Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: markeret

Mente du: markere| umarkeret

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
markeret adj., markerede; et markeret ansigt

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

markeret adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, markerede [mɑˈkeˀʌð] 1 med fremtrædende og iøjnefaldende konturer markant 2 se markere markere verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [mɑˈkeˀʌ] fra fransk marquer, af marque 'mærke', lånt fra germansk , jævnfør engelsk mark 1 angive nogets placering eller afgrænsning ved hjælp af mærker eller andre kendetegn afmærke 1.a angive eller tydeliggøre en overgang eller en ændring 2 tydeligt fremhæve; gøre meget synlig, hørlig el.lign. understrege 2.a tydeligt tilkendegive; give klart udtryk for understrege 2.b gøre en mærkedag synlig og festlig fejre 3 antyde noget (fx med tegn eller gestus) som ikke eller kun delvis er til stede 3.a give tegn, fx række fingeren op for at tilkendegive at man vil have ordet eller kan svare på et spørgsmål 4 sport dække en modspiller tæt op i boldspil 4.a sport angive træffere eller point i billard eller skydning markere sig gøre sig (positivt) bemærket – kendt fra 1969

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • markeret: fremtrædende, iøjnefaldende, skarpskåret, skarp, tydelig, udtalt, udpræget, accentueret; markant, jf. karakteristisk

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

3. Orddelingsangivelser
6. Bøjningsoplysninger
7. Sammensætninger
§ 59. Replikgengivelse
De gældende retskrivningsregler (2012) om gengivelse af replikker
§ 5. Accenttegn (accent aigu)
De gældende retskrivningsregler om brugen af accent aigu i dansk
§ 6. Apostrof
De gældende retskrivningsregler om apostrof før endelser og i genitiv
§ 15. Almindelige retningslinjer
De generelle retningslinjer for deling af ord og to typer orddeling
§ 47. Komma ved selvstændige sætningsdele
De gældende retskrivningsregler om komma ved fx apposition, tiltale og parentetiske tilføjelser
§ 56. Parentes
De gældende retskrivningsregler (2012) om parentes
§ 57. Bindestreg
De gældende retskrivningsregler (2012) om bindestreg
§ 58. Anførselstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om anførselstegn
[1]

Typiske problemer

R-problemer · uddybning
Sådan løser du dine r-problemer og r-fejl
Basisreglerne
Kommaets funktion er at vise hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen i meningshelheder, så vi lettere kan forstå indholdet. Kommatering ...
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Bindestreger · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bindestreger
De små tegn
Tegnsætningen hjælper os til at udtrykke pauser, tryk, rytme, sætningsmelodi, tempo mv. — det vil sige de signaler vi alle sammen kender fra talesproget. ...
Store eller små bogstaver · uddybning
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav
Sideordning og underordning — ord og sætninger
Ord og sætninger kan både være side- og underordnede

Ordlister

Grammatiske betegnelser på latin og dansk
Her finder du de danske og latinske grammatiske fagudtryk
Indbyggerbetegnelser
Hvad kalder man en person fra Nibe, fra Esbjerg eller fra Ærøskøbing?
Transskription af russisk
Her kan du hvordan de russiske bogstaver omsættes til danske
Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Nordiske mødeord
Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

komma eller ej
Det, jeg slet ikke forstår, er, hvordan det ny komma som hovedprincip kan adskille et udvidet grundled fra sit tilhørende udsagnsord, fx i Bogen vi læser, er ...
replikstreger og anførselstegn
Hvis man bruger replikstreger til at markere replikker, kan man så bruge anførselstegn til at markere citater inde i replikker?
det seneste skrig
I tv-programmet stod der forleden at hunde går i hundebørnehave iført seneste skrig i hundedækken. Skal det ikke være sidste skrig?
ussel mammon
Er ussel mammon ved at skifte betydning? Jeg kender det fra udtrykket at sælge sig selv for ussel mammon, som for mig betyder ‘at gøre noget alene for pengenes ...
er du, eller én, du kender, digital junkie
Hvordan sættes der komma i sætningen: Er du eller én du kender, digital junkie?
imperativ af synes
Hvordan skriver man bydeform af synes?
komma eller og i opremsning
Kan man i opremsning med kommaer godt afbryde led med "og" eller "samt" imellem, fx:"Det betyder at studierne først og fremmest består af en række fagligt ...
logik for burhøns
Hvor gammelt er udtrykket logik for burhøns, og er udtrykket en variant af logik for agerhøns, eller er det omvendt?
på daglig basis
Hvad betyder på daglig basis? Jeg ser det mere og mere og gætter på at det er et oversættelseslån fra engelsk, men jeg synes det fungerer dårligt på dansk. Jeg ...
vold- som forstærkende forled
Det er vist blevet mere almindeligt at bruge vold- i sammensætninger, man kan fx voldredigere en artikel og voldøve på et musikværk. Har Sprognævnet mon noget ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Herr
Findes ordet "herr"?
Profil
Hvordan definerer man den nye betydning af "profil"?
Sang – på dansk og tysk
Findes "sang" også som et ord på tysk?
Km/t eller km/t.?
Skal der være punktum i forkortelsen "km/t"?

SprogbrevetDR

Sproglig blodskam
af Jørn Lund, januar 1988
Kort
af Erik Hansen, april 1994
Såkaldt
af Erik Hansen, august 1995
Udtale
af Erik Hansen, september 1985
Danmarks Radios sprogpris
af Jørn Lund, november 1987
Falske venner
af Erik Hansen, maj 1988
Kort
af Jørn Lund, november 1989
Russere
af Jørn Lund, september 1990
Lech Walesa
af Jørn Lund, december 1990
Udtale
af Erik Hansen, februar 1992
Overskrifter
af Jørn Lund, september 1992
[1]

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Springe og sprænge
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 5. december 2007
Endonymi og eksonymi
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 23. april 2008
Påskens ord
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 19. marts 2008
Fra 'stinge røv' til 'med røven i vejret'
af Ebba Hjorth, Politiken, 3. marts 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Er der et liv efter døden?
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 31. marts 2012
Har vi kasus i dansk?
af seniorforsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 17. marts 2009

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Dansk tegnsprog

Dansk tegnsprog
Dansk tegnsprog er sit eget sprog, og i dette tema kan du læse om sproget og dets historie. Temaet vil fokusere på sprogets udvikling og hvordan dansk ...

Hvad er sprog

Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...

Ord og bogstaver i tal

De mest almindelige bogstaver i dansk
Hvilke bogstaver der er de mest almindelige i dansk, kommer an på hvilke typer tekster man tæller bogstaver i

Sproget på de digitale og sociale medier

Hashtags og emojier
Hashtags og emojier bruges som virkemidler bl.a. for at kompensere for kropssprog, mimik og tonefald

Sprogteknologi

Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.
Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.

Udtale

Udtale
Udtale er den talte form af et ord eller udtryk, og i dette tema kan man læse om sprogets lydside. Temaet vil fokusere på dansk udtale, blandt andet ved at ...
Ordforklaringer
Her er en liste med forklaringer på fagtermer o.l. fra artiklerne der udgør Sproget.dk's udtaletema

Ungdomssprog

Multietnisk dansk
Her kan du læse om multietnisk dansk og hvordan det vil påvirke det danske sprog i fremtiden

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Handelsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en merkurstav, hvilket betyder at ordet er et handelsudtryk
Musikudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med en node, hvilket betyder at ordet er et musikudtryk
Skriftsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en bog, hvilket betyder at ordet kun bruges i skriftsprog eller litterært ...
Sømandsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) markeret med et anker, hvilket betyder at ordet er et sømandsudtryk
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Den Internationale Oversættelsesdag anerkendes officielt af FN
Betydningen af professionel oversættelse i internationalt regi anerkendes af FN og markeres med Den Internationale Oversættelsesdag den 30. september.
Kathrine Thisted-ph.d.
Debatbog om sprog
Den nyligt afgåede formand for Dansk Sprognævn, Niels Davidsen-Nielsen, har skrevet bogen "Moders stemme, fars hammer".
Sprog og etik på modersmålsdagen 2012
Ved et møde på modersmålsdagen d. 21.2.2012 taler Professor Anne-Marie Mai om sprog og etik med fokus på sundhedsvæsenet.
Falske venner i Svensk-Dansk Ordbog
"Falske venner" er to ord der ligner hinanden på to forskellige sprog, men som betyder noget vidt forskelligt. Mellem svensk og dansk er der en del af dem — ...
Ph.d.-forsvar på Aarhus Universitet
Fredag den 20. marts forsvarer cand.mag. Kathrine Thisted Petersen sin ph.d.-afhandling.
Regeringens sprogudspil
Regeringen har i dag offentliggjort hvordan der skal følges op på rapporten "Sprog til tiden", som blev afleveret af regeringens sprogudvalg i april 2008.
Konference: Dialekt i periferien
Den 18.-19. januar 2019 inviterer Københavns Universitet til konference om dialekt og sprogvariation.
Ph.d.-forsvar om markering af fortid i grønlandsk
Naja Blytmann Trondhjem forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 22. februar 2008 kl. 13.00.
Europæisk Sprogdag 2008
Den europæiske sprogdag fejres med sprogfest på Sorbonne d. 26. september 2008.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Det søger du i ...
Her kan du læse om de forskellige resurser man finder på sproget.dk.
Velformuleret
Mål & Mæle 15:1, 1992
Ledstilling i ja/nej-spørgsmål
Mål & Mæle 29:4, 12/2006