Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: magt

Ordbøger

Retskrivningsordbogen

magt sb., -en, -er, -erne, i sms. magt-, fx magtanvendelse, magtfaktor, magtudøvelse

Den Danske Ordbog

 1. det at have position og midler til at bestemme over andre el. til at styre forløb og begivenheder; synonym herredømme jævnfør indflydelse, afmagt
  ● officiel myndighed el. ret til at udføre bestemte handlinger, ofte af forfatningsmæssig art
  ● fysisk el. psykisk kraft; vold
  ● stor indflydelse på omgivelserne i kraft af udbredelse, eftertragtethed, gennemslagskraft e.l.
  ● kontrol over sig selv og det man foretager sig
 2. stat med en vis militær, økonomisk el. anden styrke
  ● (statslig) organisation, instans el. gruppe som udøver kontrol el. styring
  ● overnaturligt væsen som kan beherske personer el. styre hændelser
eksemplets magt
det at man gennem en bestemt handling e.l. kan overbevise nogen om at noget er rigtigt el. hensigtsmæssigt
få magt som man har agt
få tilstrækkelig magt til at gøre som man ønsker
have ordet i sin magt
være dygtig til at formulere sig • fx som taler;
med Djævelens vold og magt
uanset de ulemper der er forbundet med et forehavende; synonym for enhver pris, for alt i verden
med vold og magt
uanset de ulemper el. omkostninger der er forbundet med noget bestemt; synonym med Djævelens vold og magt, for enhver pris, for alt i verden
stå i nogens magt
være muligt for nogen (at gøre)
stå ved magt
stadig være gældende
vanens magt
bruges som udtryk for at et menneske ofte er stærkt underlagt sine vaner
 1. have evner el. kræfter til at udføre el. overkomme noget; synonym klare, mægte
  ● beherske; mestre; kunne

Dansk Synonymordbog


 • magt: autoritet; fuldmagt; evne, force, herredømme, gyldighed, indflydelse, kraft, kræfter, overhånd, overtag, overvægt, styrke, tvang, vigør, vold, vælde; stat, styrelse, myndighed, kommando, regering, regimente, suverænitet

Ordbog over det danske Sprog

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Magt, en. Høysg.AG.36. gen. -s ell. (nu næppe br.) -es (Esth.10.2(Chr.VI). PAHeib.US.551. jf. magtesløs). flt. (i bet. 7-8) -er ell.  -e (Krigsmagte. Holb.Ep.I. 211). (glda. makt, mack, sen. oldn. makt; fra mnt. macht (hty. macht), jf. eng. might, got. mahts; sideform til oldn. máttr, magt; vbs. til got.
Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog magt-paaliggende, part. adj. (tidligere ogs. i to ord: magt paaliggende. Holb.Bars.IV.2. Slange.ChrIV.351. ell. i tre ord: magt paa liggende. Langebek.SA.30. jf.: en ringe og liden Magtpaaliggende Sag. KofodA.(KSelsk Skr.VI.58)). (ænyd. d. s.; til udtr. der ligger magt paa u. Magt 4.4; jf. -anliggende) som er af betydning, vigtighed. Hey kommer herud! jeg har magtpaaliggende Ting at fortælle jer.
Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog magt-paaliggende, part. adj. (tidligere ogs. i to ord: magt paaliggende. Holb.Bars.IV.2. Slange.ChrIV.351. ell. i tre ord: magt paa liggende. Langebek.SA.30. jf.: en ringe og liden Magtpaaliggende Sag. KofodA.(KSelsk Skr.VI.58)). (ænyd. d. s.; til udtr. der ligger magt paa u. Magt 4.4; jf. -anliggende) som er af betydning, vigtighed. Hey kommer herud! jeg har magtpaaliggende Ting at fortælle jer.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om udtalens betydning for om ord skrives sammen eller adskilt

Typiske problemer

Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

et el. to ord; internetadgang
Må fx internet adgang og personale afdeling skrives i to ord, eller skal de skrives i et ord?
fuldtid eller fuld tid
Hvorfor har Retskrivningsordbogen kun fuldtid og ikke fuld tid? Udtalen med to hovedtryk (fuld tid) må da være ret almindelig. Og er halvtid virkelig ...
flegne og flejne
I min omgangskreds har vi i flere år anvendt udtrykket flejne ud som fx i sætningen hun flejnede fuldstændig ud da hun ikke magtede opgaven. Men hvad kommer ...
på fersk gerning el. på fast gerning
På min arbejdsplads har vi diskuteret om det hedder på fersk gerning eller på fast gerning. På nettet kan man finde begge udtryk.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Karisma
Hvorfor kan "karisma" ikke slås op i ODS?
Pris og temperatur
Kan en pris være billig, og kan en temperatur være varm?

SprogbrevetDR

Klicheer
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Kort
af Erik Hansen, marts 1995
Find fem fejl
af Jørn Lund, september 1992
Ønsker
af Jørn Lund, december 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Power
af Henrik Lorentzen, Politiken, 9. december 2006

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Ordsprogets bestanddele
Ordsprog kan defineres som en fast sproglig vending der kan stå som en selvstændig tekst, som udtrykker et generaliserende udsagn og reproduceres blandt ...
Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog.

Nyheder

Nyheder

Samtale om sprogets betydning, magt og udvikling
Sprogforskere og sprogaktivister mødes tirsdag den 7. februar i Studenterhuset i København.
Ph.d.-forsvar om sprogs magt over og indflydelse på identitet
Onsdag den 1. september forsvarer Daria Morgounova sin ph.d.-afhandling på Københavns Universitet, Amager.
Nysprogets magt
Altinget publicerede fredag den 3. februar 2017 journalist Flemming Christian Nielsens klumme om det såkaldte Nysprog.
Har journalisterne magten over det danske sprog?
Først når et nyt ord finder vej til avisspalterne, er det muligt for Dansk Sprognævn at registrere brugen af det. Politiken skriver om journalisternes magt ...
Skibelund Krat-brochure
Dansk og/eller engelsk på jurastudiet?
Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet vil ikke længere have at det skal være et krav at de ansatte taler dansk.
Dialekter er næsten døde
Dialekterne i Danmark er så godt som døde, viser nyere forskning.
"Multikulturelle skoler XIV"
Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2), Skolelederne og FOKUTO afholder konference med temaet "sprog 2009".
Nu siger pigerne også fuck
Danske piger er blevet grovere i munden. Det viser en undersøgelse som humorforsker ved Aalborg Universitet Martin Führ har foretaget.
Analyse: Dansk 'is not' truet af engelsk
Engelsk sniger sig længere og længere ind i det danske sprog forlyder det. Men virkeligheden er en helt anden. Det viser to nye forskningsprojekter.