Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: magt

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
magt sb., -en, -er, -erne, i sms. magt-, fx magtanvendelse, magtfaktor, magtudøvelse

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

magt substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈmɑgd] fra middelnedertysk macht, af en rod med betydningen 'kunne, formå' 1 det at have position og midler til at bestemme over andre eller til at styre forløb og begivenheder herredømme indflydelse | afmagt 1.a officiel myndighed eller ret til at udføre bestemte handlinger, ofte af forfatningsmæssig art 1.b fysisk eller psykisk kraft; vold 1.c overført stor indflydelse på omgivelserne i kraft af udbredelse, eftertragtethed, gennemslagskraft el.lign. 1.d overført kontrol over sig selv og det man foretager sig 2 stat med en vis militær, økonomisk eller anden styrke 2.a (statslig) organisation, instans eller gruppe som udøver kontrol eller styring 2.b overført overnaturligt væsen som kan beherske personer eller styre hændelser eksemplets magt det at man gennem en bestemt handling el.lign. kan overbevise nogen om at noget er rigtigt eller hensigtsmæssigt få magt som man har agt få tilstrækkelig magt til at gøre som man ønsker have ordet i sin magt være dygtig til at formulere sig • fx som taler med djævelens vold og magt uanset de ulemper der er forbundet med et forehavende for enhver pris | for alt i verden med vold og magt uanset de ulemper eller omkostninger der er forbundet med noget bestemt med Djævelens vold og magt | for enhver pris | for alt i verden stå i nogens magt være muligt for nogen (at gøre) stå ved magt stadig være gældende vanens magt bruges som udtryk for at et menneske ofte er stærkt underlagt sine vaner magte verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈmɑgdə] 1 have evner eller kræfter til at udføre eller overkomme noget klare | gammeldags mægte 1.a beherske; mestre; kunne

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • magt: autoritet; fuldmagt; evne, force, herredømme, gyldighed, indflydelse, kraft, kræfter, overhånd, overtag, overvægt, styrke, tvang, vigør, vold, vælde; stat, styrelse, myndighed, kommando, regering, regimente, suverænitet

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Magt Magt, en. Høysg.AG.36. gen. -s ell. (nu næppe br.) -es (Esth.10.2(Chr.VI). PAHeib.US.551. jf. magtesløs). flt. (i bet. 7-8) -er ell.  -e (Krigsmagte. Holb.Ep.I. 211). (glda. makt, mack, sen. oldn. makt; fra mnt. macht (hty. macht), jf. eng. might, got. mahts; sideform til oldn. máttr, magt; vbs. til got.
magtpaaliggende Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog magt-paaliggende, part. adj. (tidligere ogs. i to ord: magt paaliggende. Holb.Bars.IV.2. Slange.ChrIV.351. ell. i tre ord: magt paa liggende. Langebek.SA.30. jf.: en ringe og liden Magtpaaliggende Sag. KofodA.(KSelsk Skr.VI.58)). (ænyd. d. s.; til udtr. der ligger magt paa u. Magt 4.4; jf. -anliggende) som er af betydning, vigtighed. Hey kommer herud! jeg har magtpaaliggende Ting at fortælle jer.
magtpaaliggende Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog magt-paaliggende, part. adj. (tidligere ogs. i to ord: magt paaliggende. Holb.Bars.IV.2. Slange.ChrIV.351. ell. i tre ord: magt paa liggende. Langebek.SA.30. jf.: en ringe og liden Magtpaaliggende Sag. KofodA.(KSelsk Skr.VI.58)). (ænyd. d. s.; til udtr. der ligger magt paa u. Magt 4.4; jf. -anliggende) som er af betydning, vigtighed. Hey kommer herud! jeg har magtpaaliggende Ting at fortælle jer.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 18. Skrivemåden afhængig af udtalen
De gældende retskrivningsregler om udtalens betydning for om ord skrives sammen eller adskilt

Typiske problemer

Et eller flere ord?
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle ...

Ordlister

Hans, hendes eller sin
Her finder du en liste med faste vendinger med hans, hendes og sin
Ordforbindelser i ét eller flere ord
En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

et el. to ord; internetadgang
Må fx internet adgang og personale afdeling skrives i to ord, eller skal de skrives i et ord?
fuldtid eller fuld tid
Hvorfor har Retskrivningsordbogen kun fuldtid og ikke fuld tid? Udtalen med to hovedtryk (fuld tid) må da være ret almindelig. Og er halvtid virkelig ...
flegne og flejne
I min omgangskreds har vi i flere år anvendt udtrykket flejne ud som fx i sætningen hun flejnede fuldstændig ud da hun ikke magtede opgaven. Men hvad kommer ...
på fersk gerning el. på fast gerning
På min arbejdsplads har vi diskuteret om det hedder på fersk gerning eller på fast gerning. På nettet kan man finde begge udtryk.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Karisma
Hvorfor kan "karisma" ikke slås op i ODS?
Pris og temperatur
Kan en pris være billig, og kan en temperatur være varm?

SprogbrevetDR

Klicheer
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1994
Kort
af Erik Hansen, marts 1995
Find fem fejl
af Jørn Lund, september 1992
Ønsker
af Jørn Lund, december 1990

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Power
af Henrik Lorentzen, Politiken, 9. december 2006

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Ordsprogets bestanddele
Ordsprog kan defineres som en fast sproglig vending der kan stå som en selvstændig tekst, som udtrykker et generaliserende udsagn og reproduceres blandt ...
Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...
Historien bag ordsprogene
De er der bare som en del af det sprog vi bruger. Første gang vi hører et ordsprog vi ikke kender, studser vi måske over det og prøver at forstå betydningen af ...

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Håndværkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (haandv.), der angiver at ordet har været brugt ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog

Nyheder

Nyheder

Samtale om sprogets betydning, magt og udvikling
Sprogforskere og sprogaktivister mødes tirsdag den 7. februar i Studenterhuset i København.
Ph.d.-forsvar om sprogs magt over og indflydelse på identitet
Onsdag den 1. september forsvarer Daria Morgounova sin ph.d.-afhandling på Københavns Universitet, Amager.
Nysprogets magt
Altinget publicerede fredag den 3. februar 2017 journalist Flemming Christian Nielsens klumme om det såkaldte Nysprog.
Har journalisterne magten over det danske sprog?
Først når et nyt ord finder vej til avisspalterne, er det muligt for Dansk Sprognævn at registrere brugen af det. Politiken skriver om journalisternes magt ...
Skibelund Krat-brochure
Dansk og/eller engelsk på jurastudiet?
Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet vil ikke længere have at det skal være et krav at de ansatte taler dansk.
Dialekter er næsten døde
Dialekterne i Danmark er så godt som døde, viser nyere forskning.
"Multikulturelle skoler XIV"
Videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2), Skolelederne og FOKUTO afholder konference med temaet "sprog 2009".
Nu siger pigerne også fuck
Danske piger er blevet grovere i munden. Det viser en undersøgelse som humorforsker ved Aalborg Universitet Martin Führ har foretaget.
Analyse: Dansk 'is not' truet af engelsk
Engelsk sniger sig længere og længere ind i det danske sprog forlyder det. Men virkeligheden er en helt anden. Det viser to nye forskningsprojekter.