Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: måling

Mente du: maling| malign| mailing| malning

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
ling sb., -en, -er, -erne, i sms. målings-, fx målingsmetode

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

måling substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ˈmɔːleŋ] 1 det at måle noget 1.a resultat af en sådan handling, fx i form af tal og en måleenhed måleresultat

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • måling: måltagning, udmåling, opmåling; -metri

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Maaling,1 I. Maaling, en. (nu l. br. Maalning. Moth.M40. Slange.ChrIV.1083. Ørst.III. 208. OpfB.2III.526). flt. -er. (ænyd. maal(n)ing; vbs. til I. maale) handlingen at maale (I.1). VSO.   til I. maale 1.1. Mennesker, hvis Forretninger fordre, at de meget hyppigt udføre Maalninger . . opnaae en Færdighed i strax at skjønne baade Størrelser og deres Forhold uden foregaaende Overveielse.
Maaling,2 II. Maaling, en. se Maling.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 15. Almindelige retningslinjer
De generelle retningslinjer for deling af ord og to typer orddeling
§ 20. Fælleskøn eller intetkøn?
De gældende retskrivningsregler om substantivernes grammatiske køn (genus)

Typiske problemer

-t eller -de · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bøjet eller ubøjet form af præteritum participium (kort tillægsform)
Ad eller af · uddybning
Sådan løser du dine problemer med ad eller af

Ordlister

T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

noget sund(t) ris
Jeg vil gerne vide om det hedder noget sundt ris eller om det hedder noget sund ris. Jeg tror det første er tilfældet, men jeg vil gerne være helt sikker.
-ing el. -else
Jeg er pludselig blevet i tvivl om jeg skal bruge bevarelse eller bevaring i følgende sætning: Alle er enige om at bevaring/bevarelse af de gamle bygninger er ...

SprogbrevetDR

Tal og talord
af Erik Hansen, april 1991

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Det glatte lag
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007

Temaer

Ord og bogstaver i tal

Leg og lær

Ordmuseum

Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Århus markedsfører sig på engelsk
Eksperter sætter spørgsmålstegn ved hvorvidt valget af engelsk har en effekt.
Foredrag om vokaler
24. maj holder Anne H. Fabricius foredrag på Roskilde Universitet (RUC).
Foredrag i Lingvistkredsen om sprogevolution
Den 17. september 2019 holder lektor Kristian Tylén foredrag med titlen: "Sprogevolution i laboratoriet".