Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: lys

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. lys sb., -et, lys, -ene, i sms. lys-, fx lysbehandling, lyskabel, og lyse-, fx lysesaks, dog lys- el. lyse i lys(e)holder
2. lys adj., -t, -e, i sms. lys-, fx lyshåret, lyslilla, dog lyse- i lyseblå, lysebrun, lysegrøn, lysegrå, lysegul og lyserød; også, især i fagligt sprog: lysblå, lysbrun osv.

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

lys1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et, -, -ene [ˈlyˀs] • i de fleste sammensætninger “lys-”: [ˈlys-] norrønt ljós; beslægtet med lue 'flamme' 1 fysisk fænomen der kan opfattes af øjet og sætter mennesker og dyr i stand til at se deres omgivelser 1.a fysik elektromagnetisk stråling med en bølgelængde der ligger inden for det spektrum Solens stråling udgør • dvs. infrarødt, synligt og ultraviolet lys 1.b den klarhed som Solens bestråling af Jorden skaber når det er dag dagslys | sollys mørke 1.c kunstig belysning; (tændt) lampe eller lygte 1.d område der er oplyst i forhold til omgivelserne mørke 1.e overført viden; (religiøs) indsigt 1.f overført opmærksomhed søgelys | rampelys 1.g overført glæde, håb og optimisme; livets smukke og gode sider mørke 1.h elektricitet – gammeldags 2 mekanisk eller elektronisk styret brug eller bearbejdning af lys, fx i forbindelse med en teaterforestilling eller en tv-udsendelse 3 stang af stearin, talg el.lign. som er forsynet med en væge der brænder og giver lys når den tændes 4 lygte, lampe el.lign. der lyser 5 meget intelligent eller dygtig person bengalsk lys roligt brændende fyrværkeriblanding der spreder et intensivt (rødt eller grønt) lys og bruges til fx illumination bengalsk belysning brænde sit lys i begge ender overført arbejde med for mange ting samtidig; slide sig op der går et lys op for nogen overført nogen forstår eller erkender pludselig der går en prås op for nogen føre nogen bag lyset overført snyde nogen; lyve for nogen narre grønt/gult/rødt lys trafiksignal der i en lyskurv skifter mellem lys i de pågældende farver for at regulere trafikken • grønt = kør/gå; gult = vent; rødt = stop grønt lys overført tilladelse; billigelse gå ud som et lys 1 pludselig miste bevidstheden 2 falde hurtigt i (dyb) søvn i det lys overført anskuet ud fra den omtalte synsvinkel i et nyt (andet, ..) lys overført anskuet ud fra en ny (anden, ..) synsvinkel i lyset af overført under hensyntagen til; når man tager i betragtning at kaste lys over overført hjælpe til eller bevirke forståelse af en sags sammenhæng kohærent lys fysik = laserlys komme/bringe frem i lyset overført blive/gøre synlig for offentligheden komme for en dag eller komme for dagens lys komme frem; blive afsløret; blive (offentligt) kendt • om hvad der har været skjult eller holdt hemmeligt lede/søge med lys og lygte overført søge meget grundigt levende lys stearinlys eller andre lys der brænder med en flamme lys i mørket overført grundlag for glæde og optimisme i en ellers trist eller håbløs situation lyspunkt rank som et lys meget rank se dagens lys overført opstå, blive dannet; blive født se lyset overført få en vigtig indsigt eller en religiøs åbenbaring – ofte ironisk stille/sætte i et dårligt lys overført omtale negativt; give et dårligt ry sætte sit lys under en skæppe overført af beskedenhed undlade at fremhæve det man er god til tåle dagens lys overført være så troværdigt, reelt, præsentabelt eller effektivt at det uden problemer kan vises frem eller offentliggøres lys2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈlyˀs] • intetkøn: [ˈlysd] afledt af substantivet lys 1 oplyst eller belyst af fx solen eller tændte lamper mørk 1.a med forholdsvis meget lys fordi solen er (længe) oppe over horisonten • om årstid eller del af døgnet mørk 2 af en farve der i forholdsvis høj grad kaster lys tilbage, og som ofte nærmer sig hvid mørk skær 2.a med hår og evt. skæg, øjne og hud i en sådan farve • om person mørk 3 som vækker eller giver grund til håb, optimisme, glæde, begejstring el.lign. mørk 4 glad og optimistisk mørk 5 i et højt toneleje • om lyd eller stemme høj mørk 6 intelligent; kvik bryde/slå ud i lys lue 1 begynde at brænde med kraftige flammer 1.a overført komme voldsomt til udtryk • om følelse, strid el.lign. de lyse timer 1 de timer af et døgn hvor det er lyst 1.a overgangen mellem nat og tidlig morgen 1.b overført den del af éns liv som man mindes med glæde; optimisme og håb gøre lyst gøre indhug i; dræbe – gammeldags lyse nætter nætter hvor solen ikke når mere end 18° under horisonten, og hvor det derfor aldrig er helt mørkt • varer i København fra den 5. maj til den 7. august lyst rugbrød rugbrød med et højt indhold af fint, sigtet rug- og hvedemel lyst øl øl af pilsnertype der kun indeholder ca. 2,5 % alkohol letøl til den lyse morgen lige til solopgang den følgende morgen ly substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -et [ˈlyˀ] norrønt hlý 'varme'; afledt af et adjektiv hlýr, dansk dialekt ly 'lunken' 1 dækning for eller beskyttelse mod ubehageligt vejr (fx nedbør, vind eller sol) eller faretruende fænomener • også sted der yder en sådan dækning eller beskyttelse 1.a beskyttelse mod at blive opdaget af nogen eller komme ud for noget andet uønsket • også sted eller omstændighed der yder en sådan beskyttelse dække | skjul lyse verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, lyste, lyst [ˈlyːsə] 1 producere og udsende lys skinne 1.a genspejle lys fra en blank eller lys overflade 1.b lade lys fra en lygte ramme noget så det kan ses 1.c overført være tydelig eller iøjnefaldende; bære stærkt præg (af) 2 bekendtgøre noget så det er juridisk eller kirkeligt gældende 2.a jura gøre noget juridisk gældende ved at indføre det i tingbogen eller personbogen tinglyse 2.b religion bekendtgøre at en vielse skal finde sted, som en del af en gudstjenestes ritual • frem til 1969 lovpligtigt og juridisk gældende – nu sjældent 2.c religion udstede en velsignelse, forbandelse el.lign. over nogen – sjældent bandlyse lyse i band udelukke helt eller delvis fra den katolske kirke og dens sakramenter bandlyse lyse i kuld og køn 1 officielt vedkende sig faderskabet til et uægte barn og derved sikre det juridiske rettigheder – historisk 1.a overført anerkende officielt lyse op 1 skabe lys (på et sted) oplyse 1.a overført skabe glæde 2 begynde at udsende lys; lyse stærkere 2.a overført fremstå tydelig og smuk (i forhold til omgivelserne) 2.b overført blive glad, begejstret eller energisk; live op lyse velsignelse udføre det ritual som udgør velsignelsen; velsigne

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • lys: lysning, lysskær, skær, skin, glans, strålen, blinken, glitren, glimren, funklen, blus, blussen, tindren, lyn; geni, vidunderbarn, dygtighed; prås, kærte
  • lys: højlys, klar, ren, limpid; blond; tankeklar, tydelig; glad, munter, tillidsfuld, optimistisk; fordelagtig, heldig, oplivende

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Lys,1 I. Lys, et. Høysg.AG.13. (nu ikke i rigsspr. Lius. DFU.nr.17.9. Holb.Paars.51. JacBircherod.R.37. Gram.Breve.275. Oehl. NG.47. jf. UnivBl.I.361 (sjæll.). Kort.51. Feilb.) gen. best. f. -ets ell. (nu kun arkais., sj.) lysens (i forb. som lysens børn, engel, se u. bet. 1.6). flt. d. s. (glda. lys, liws, lyws, æda.
lys,2 II. lys, adj. (nu ikke i rigsspr. lius. Holb.Paars.181. Gram.(KSelskSkr.IV.83). jf. Feilb. – nu kun arkais. ell. dial. (egl. akk. m. ent.) lysen. Oehl.HF.74. Leop.EB.10. Bregend.FT.68). intk. -t ell. (nu ikke i rigsspr.) (Moth.L247. NvHaven. Orth.112. JBaden.Gram.50. jf. Thorsen.71. sml. skrivemaaden lyyst: Holb.JH.I.118. Høysg.S.257).
lyslevende lys-levende, part. adj. (tidligere ogs. i to ord lys levende. Ørst.IV.81. MO.I.1460). (vel dannet efter lysvaagen, maaske af ænyd. lifs leffuende (fsv. lifs livande) i lign. bet. som lyslevende) næsten kun som præd., appos. olgn.; ofte i forb. se noget lyslevende (for sig), staa lyslevende for en. 1)
lysvaagen lys-vaagen, adj. (tidligere i to ord lys vaagen. KomGrønneg.I.176. Biehl.(Skuesp.VI.473). MO.I.1460. – nu ikke i rigsspr. lysvaagende. Tullin.II.312. jf. Feilb.). (maaske egl.: helt vaagen og med lyse (klare) øjne, jf. -øjet 2; jf. -levende) fuldstændig vaagen. jeg var lys vaagen den heele Morgen.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

2. Betydningsoplysninger
§ 16. Orddeling ved betydningsbærende orddele
De gældende retskrivningsregler om orddeling ud fra betydningen af ordets dele
§ 46. Opremsningskomma mv.
De gældende retskrivningsregler om komma ved opremsning og sideordning
5. Ordklasseangivelse
§ 11. Store og små bogstaver i tekstbegyndelse og efter tegn
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav efter tegn mv.
§ 38. Adverbialer dannet af adjektiver på -ig eller -lig
De gældende retskrivningsregler om tilføjelse af -t på adverbialer (biled)
§ 53. Spørgsmålstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om spørgsmålstegn
§ 54. Udråbstegn
De gældende retskrivningsregler (2012) om udråbstegn

Typiske problemer

Orddeling ved linjeskift
Se hvordan man sætter bindestregen korrekt når man skal dele et ord
Sideordning og underordning — ord og sætninger
Ord og sætninger kan både være side- og underordnede
Adverbielt -t
Adverbialer (biled) er led eller dele af led der har den funktion at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) eller hele ...
Hans, hendes eller sin · uddybning
Sådan løser du dine problemer med hans, hendes eller sin
Kommareglerne · uddybning
Sådan løser du dine problemer med kommaer, kommasætning og kommaregler
Slutkommaet — sådan sættes det
Trin for trin-gennemgang af hvordan man sætter slutkommaer ved ledsætninger

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler
T-leksikon
Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

lyselilla eller lyslilla
Hvorfor hedder det lyslilla når alle andre farver har lyse-, fx lyseblå, lysegrøn?
elske
Er det korrekt at sige at man elsker genstande, eller kan man kun elske levende væsner?
komma foran hvor
Jeg er i tvivl om kommaerne i denne sætning: "I den tid hvor musikerne skal øve symfonien på fuld tid er de helt og aldeles koncentrerede mens de efter ...
med hiv og sving
For nylig diskuterede jeg med en af mine venner hvad udtrykket med hiv og sving egentlig betyder. Dagen efter kom vi begge med en dokumentation af betydningen. ...
skråsikker
Hvad betyder skråsikker egentlig? Jeg bruger det om at være meget sikker på noget. Et par af mine yngre kolleger hævder imidlertid at hvis man er skråsikker, ...
solbrændt
Jeg har set ordet solbrændt anvendt som ordet solskoldet. Det er min opfattelse at solbrændt tidligere kun blev brugt når man var blevet solbrun.
springe over hvor gærdet er lavest
Hvorfor opfattes det som negativt at springe over hvor gærdet er lavest?

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Fiskeskib eller fiskerskib?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?
MP3 eller mp3? Store og små bogstaver i forkortelser
Hedder det "mp3" eller "MP3"? Og hvad er reglen for store og små bogstaver i forkortelser?
Ordforråd – hvor mange ord i dansk?
Hvor mange ord er der i dansk?
Pæremål
I krydsogtværser kan man støde på ordet "pæremål", men hvad er det?
Pendulord: forfordele, bjørnetjeneste
Hvorfor anerkender man forkerte betydninger af ord?
Svaneunger
Hvad kalder man svanens unger?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, december 1985
Fornavn
af Jørn Lund, september 1989
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1990
Udtale
af Erik Hansen og Jørn Lund, august 1991
Bagdele
af Jørn Lund, september 1992
Nyhedstekstning mv.
af Jørn Lund, august 1993
Militser, tropper og guerillaer
af Erik Hansen, maj 1994
Nyt ord
af Erik Hansen, april 1995
Hovedstæder
af Erik Hansen, februar 1986
Den nye Retskrivningsordbog
af Erik Hansen, september 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Kan alen slås i hartkorn?
af Ebba Hjorth, Politiken, 5. marts 2008
Den skarpeste kniv i skuffen
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 10. februar 2007
Et gammelt pendulord
af Henrik Andersson, Politiken, 3. februar 2007
Halloween og allehelgensaften
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. oktober 2006
Dronningerunde
af Henrik Lorentzen, Politiken, 14. november 2007
At være lidt dussemant
af Henrik Lorentzen, Politiken, 12. maj 2007
Fra 'stinge røv' til 'med røven i vejret'
af Ebba Hjorth, Politiken, 3. marts 2007
Slag/slaw
af Ebba Hjorth, Politiken, 18. november 2006
Rommedahls lyske(n)
af Henrik Andersson, Politiken, 21. oktober 2006

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Serbokroatisk for begyndere
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 08. januar 2011
Sande og falske venner
af ph.d Anne Kjærgaard, Jyllands-Posten, 20. november 2010
Jysk i dansk
af forsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 18. august 2009
Nej, jeg vil (ej)!
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 20. Juli 2013
Huller i sproget
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 30. august 2014
Med eller uden slutpunktum
af seniorforsker Eva Skafte Jensen, Jyllands-Posten, 27. juni 2015
En påmindelse
af seniorforsker Eva Skafte Jensen
Godnat
af seniorforsker Eva Skafte Jensen

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Hvad er sprog

Hvad er sprog?
Næsten alle mennesker bruger en eller anden form for sprog en stor del af deres liv. Her kan du bl.a. læse mere om forskellige former for sprog og høre ...

Nye ord

Hvorfor forsvinder nogle nye ord igen?
Læs bl.a. om 'kometord', som lyser op i en periode for derefter at forsvinde igen

Ord og bogstaver i tal

Ordsprog

Ordsprogenes betydning og gennemsigtighed
Gennemsigtigheden i ordsprogene, det vil sige i hvilket omfang man er i stand til at forstå hvad de betyder, varierer fra at nogle ordsprog helt giver sig ...
Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Sproget på de digitale og sociale medier

Hashtags og emojier
Hashtags og emojier bruges som virkemidler bl.a. for at kompensere for kropssprog, mimik og tonefald

Sprogteknologi

Talesyntese og talegenkendelse
I talesyntese omsætter man tekst til tale ved hjælp af computeren. I talegenkendelse omsættes tale til tekst.
Sprogteknologi
Tema om hvordan sprogteknologi egentlig virker.
Stavekontrol
Du kan takke sprogteknologien for at der kommer røde og grønne streger frem under dine stavefejl i Word.
Maskinoversættelse
Maskinoversættelse oversætter fra et sprog til et andet. Læs her hvordan det virker.
Fagsprog og termbaser
Termbaser bruges til at sikre at man forstår det samme ved et fagord.
Videre med dansk sprogteknologi
Der er mange ensartede processer og metoder i forskellige sprogteknologiske værktøjer, og denne opsummerende tekst pointerer at det giver god mening at tænke ...

Udtale

Lydskriftoversigt
Listen indeholder de hyppigste danske enkeltlydes lydskrift annoteret i både det danske lydskriftssystem, Dania og det internationale lydskriftssystem, IPA
Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Apotekersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (apot.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Snedkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (snedk.), der angiver at ordet har været brugt ...
Bagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bag.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...

Nyheder

Nyheder

Sæt ikke dit lys under en skæppe, skil fårene fra bukkene, og håb på at slippe gennem nåleøjet!
Oxana Sten forsvarer d. 11. feb. 2011 sin Ph.d.-afhandling om idiomer af bibelsk oprindelse i moderne russisk og dansk avissprog.
Månedens emne på dialekt.dk: Lyseord og landbokultur
Ømålsordbogen er en vigtig kilde til forståelse af livsvilkårene i 1800-tallets landbosamfund. Månedens emne på dialekt.dk sætter fokus på belysning i ...
Tiltrædelsesforelæsning den 27. november
Professor Elisabeth Engberg-Pedersen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, holder fredag den 27. november kl. 15.15 ...
Oplæg på CBS: Hemmeligt selskab afsløret vha. datalingvistik
Kom til oplæg på CBS om afsløringen af det tyske selskab "Okulisterne" fra 1700-tallet.
Debat om "Kultur med kulør"
20. september kl. 16 afholder Museum Amager et debatarrangement, hvor bl.a. Jørn Lund deltager med synspunkter på begreber som "neger" og "afroamerikaner".
Indslag om sprog i DR2 Morgen
"Ordet på Bordet" i DR2 Morgen sætter hver uge fokus på et aktuelt sprogligt fænomen.
Årets første udgave af Nyt fra Sprognævnet
Læs det nye Nyt fra Sprognævnet på Sprognævnets hjemmeside.
Nordisk kunstfestival for unge
Nordisk Ljus 2014 er en rejsende kunstfestival med rig mulighed for at stifte bekendtskab med nordiske sprog og kultur.
Foredrag om Herlufsholmsamlingen
Herlufsholmsamlingen rummer ca. 47.000 bind om klosterets, hovedgårdens og skolens historie. Jakob Povl Holck, der er projektleder og forskningsbibliotekar på ...
Foredrag om sprogbrug i blogopslag om livet med depression
Den 17. marts 2020 præsenterer lektor i engelsk lingvistik Kim Ebensgaard Jensen sin korpusundersøgelse der undersøger blogopslag om depression.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Skrift før tale
Mål & Mæle 22:3, 11/1999
Indhold og opbygning